เนื้อเพลง Don’t Stop ’til You Get Enough คำอ่านไทย Michael Jackson

Written & Composed by Michael Jackson.
(วึ้น & ค็อมโพส ไบ ไมเล แจคสัน)

1st Verse
(1st เฝิซ)
Lovely is the feelin’ now
(ลัฝลิ อีส เดอะ ฟีลิน เนา)
Fever, temperatures risin’ now
(ฟีเฝอะ , เทมเพอะระเชอะ รายซิน เนา)
Power ah power is the force the vow
(เพาเออะ [ อา เพาเออะ ] อีส เดอะ โฟซ เดอะ เฝา)
That makes it happen
(แดท เมค ซิท แฮพเพ็น)
It asks no questions why ooh
(อิท อาซค โน คเวซชัน ฮไว [ อู้ ])
So get closer closer now to my body now
(โซ เก็ท โคลเซอร์ [ โคลเซอร์ เนา ] ทู มาย บอดอิ เนา)
Just love me ’til you don’t know how ooh
(จัซท ลัฝ มี ทิล ยู ด้อนท์ โน เฮา [ อู้ ])

Chorus
(โครัซ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)

2nd Verse
(2nd เฝิซ)
Touch me and I feel on fire
(ทั๊ช มี แอ็นด ดาย ฟีล ออน ไฟร)
Ain’t nothin’ like a love desire ooh
(เอน นอทติน ไลค เก ลัฝ ดิไสร [ อู้ ])
I’m melting I’m melting like hot candle wax
(แอม เมลทิง [ แอม เมลทิง ] ไลค ฮ็อท แค๊นเดิ้ล แว็กซ)
Sensation ah sensation lovely where we’re at
(เซ็นเซฌัน [ อา เซ็นเซฌัน ] ลัฝลิ ฮแว เวีย แอ็ท)
ooh
([ อู้ ])
So let love take us through the hours
(โซ เล็ท ลัฝ เทค อัซ ธรู เดอะ เอาร)
I won’t be complanin’
(ไอ ว็อนท บี complanin)
‘Cause this is love power ooh
(คอส ดีซ ซิส ลัฝ เพาเออะ [ อู้ ])

Chorus
(โครัซ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force don’t stop
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you get enough
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู เก็ท อินัฟ)
Ooh
([ อู้ ])

3rd Verse
(3rd เฝิซ)
Heartbreak enemy despise
(ฮาร์ทเบรก เอนอิมิ ดิซไพส)
Eternal ah eternal love shines in my eyes ooh
(อิเทอแน็ล [ อา อิเทอแน็ล ] ลัฝ ไฌน ซิน มาย ไอ [ อู้ ])
So let love take us through the hours
(โซ เล็ท ลัฝ เทค อัซ ธรู เดอะ เอาร)
I won’t be complanin’ no no
(ไอ ว็อนท บี complanin [ โน โน ])
‘Cause your love is alright, alright
(คอส ยุร ลัฝ อีส ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)

Refrain
(ริฟเรน)
Lovely is the feeling
(ลัฝลิ อีส เดอะ ฟีลอิง)
now
(เนา)
I won’t be complanin’
(ไอ ว็อนท บี complanin)
ooh ooh
([ อู้ อู้ ])
The force is love
(เดอะ โฟซ อีส ลัฝ)
power
(เพาเออะ)

Chorus
(โครัซ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)
Keep on with the force
(คีพ ออน วิฑ เดอะ โฟซ)
don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Don’t stop ’til you
(ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ยู)
get enough
(เก็ท อินัฟ)

ad-lib to fade
([ แอ็ด lib ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop ’til You Get Enough คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น