เนื้อเพลง Vertical Limit (Points of Authority Demo 2) คำอ่านไทย Linkin Park

[Bridge]
([ บริจ ])
Forfeit the game, stop the talk show.
(ฟอฟิท เดอะ เกม , ซท็อพ เดอะ ทอค โฌ)
Product the one, your intaught to know.
(พรอดอัคท ดิ วัน , ยุร intaught ทู โน)
Forfeit the game, ’cause tomorrow
(ฟอฟิท เดอะ เกม , คอส ทุมอโร)
When its all done, you reap what you sow.
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน , ยู รีพ ฮว็อท ยู เซา)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])

You love the way, I look at you
(ยู ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลุค แกท ยู)
While taking pleasure in the awful things you put me through
(ฮไวล เทคอิง พเลฉเออะ อิน ดิ ออฟุล ธิง ยู พัท มี ธรู)
You take away, if I give in, my life, my pride is broken
(ยู เทค อะเว , อิฟ ฟาย กิฝ อิน , มาย ไลฟ , มาย พไรด อีส บโรเค็น)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

You like to think you’re never wrong You live what you’ve learnt
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง [ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลินท ])
You have to act like you’re so much You live what you’ve learnt
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ โซ มัช [ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลินท ])
You want someone to hurt like you You live what you’ve learnt
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู [ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลินท ])
You want to share what you’ve been through You live what you’ve learnt
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู [ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลินท ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])

You love the things, I’d say I’d do
(ยู ลัฝ เดอะ ธิง , อาย เซ อาย ดู)
The way I hurt myself again just to get back at you
(เดอะ เว ไอ เฮิท ไมเซลฟ อะเกน จัซท ทู เก็ท แบ็ค แกท ยู)
You take away, when I give in, my life, my pride is broken
(ยู เทค อะเว , ฮเว็น นาย กิฝ อิน , มาย ไลฟ , มาย พไรด อีส บโรเค็น)

[Rrepeat Chorus x1]
([ Rrepeat โครัซ x1 ])

Yo yo!
(โย โย !)
Forfeit the game, stop the talk show
(ฟอฟิท เดอะ เกม , ซท็อพ เดอะ ทอค โฌ)
Product the one, your intaught to know
(พรอดอัคท ดิ วัน , ยุร intaught ทู โน)
Forfeit the game, ’cause tomorrow
(ฟอฟิท เดอะ เกม , คอส ทุมอโร)
When it’s all done, you reap what you sow
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน , ยู รีพ ฮว็อท ยู เซา)
[Repeat]
([ ริพีท ])

[Repeat Chrous x2]
([ ริพีท คอรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vertical Limit (Points of Authority Demo 2) คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น