เนื้อเพลง Can’t Take That Away (Mariah’s Theme) คำอ่านไทย Mariah Carey

They can say,
(เด แค็น เซ ,)
Anything they want to say,
(เอนอิธิง เด ว็อนท ทู เซ ,)
Try to bring me down,
(ทไร ทู บริง มี เดาน ,)
But I will not allow anyone to succeed hanging clouds over me,
(บัท ไอ วิล น็อท แอ็ลเลา เอนอิวัน ทู ซัคซีด แฮงอิง คเลาด โอเฝอะ มี ,)
And they can try
(แอ็นด เด แค็น ทไร)
How to make me feel that I,
(เฮา ทู เมค มี ฟีล แดท ไอ ,)
Don’t matter at all,
(ด้อนท์ แมทเทอะ แรท ออล ,)
But I refuse to falter in what I believe or loose faith in my dreams
(บัท ไอ เรฟยุซ ทู ฟอลเทอะ อิน ฮว็อท ไอ บิลีฝ ออ ลูซ เฟธ อิน มาย ดรีม)

‘Cause there’s,
(คอส แดร์ ,)
There’s a light in me,
(แดร์ ซา ไลท อิน มี ,)
That shines brightly,
(แดท ไฌน บไรทลิ ,)
They can try,
(เด แค็น ทไร ,)
But they can’t take that away from me
(บัท เด แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี)
From me
(ฟร็อม มี)

No no nooo
(โน โน นู)

Oh they,
(โอ เด ,)
They can do
(เด แค็น ดู)
Anything they want to you,
(เอนอิธิง เด ว็อนท ทู ยู ,)
If you let them in,
(อิฟ ยู เล็ท เฑ็ม อิน ,)
But they won’t ever win,
(บัท เด ว็อนท เอฝเออะ วิน ,)
If you cling to you pride, and just push them aside,
(อิฟ ยู คลิง ทู ยู พไรด , แอ็นด จัซท พุฌ เฑ็ม อะไซด ,)
See I,
(ซี ไอ ,)
I have learned,
(ไอ แฮ็ฝ เลิน ,)
There’s an inner peace I own,
(แดร์ แอน อีนเนอะ พีซ ไอ โอน ,)
Something in my soul that they can not possess
(ซัมติง อิน มาย โซล แดท เด แค็น น็อท พ็อสเสซ)
So I won’t be afraid and the darkness will fade
(โซ ไอ ว็อนท บี อัฟเรด แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ วิล เฝด)

‘Cause there’s,
(คอส แดร์ ,)
There’s light in me me,
(แดร์ ไลท อิน มี มี ,)
That shines brightly, yes
(แดท ไฌน บไรทลิ , เย็ซ)
They can try,
(เด แค็น ทไร ,)
But they can’t take that away from me
(บัท เด แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี)

No oh oh,
(โน โอ โอ ,)
They can’t take this
(เด แค็นท เทค ดีซ)
Precious love I’ll always have inside me,
(พเรฌอัซ ลัฝ อิล ออลเว แฮ็ฝ อีนไซด มี ,)
Certainly the Lord will guide me where I need to go
(เซอทินลิ เดอะ ลอด วิล ไกด มี ฮแว ไอ นีด ทู โก)

Woah, woah
(ว้าว , ว้าว)
They can say
(เด แค็น เซ)
Anything they want to say,
(เอนอิธิง เด ว็อนท ทู เซ ,)
Try to bring me down,
(ทไร ทู บริง มี เดาน ,)
But I won’t face the ground,
(บัท ไอ ว็อนท เฟซ เดอะ กเรานด ,)
I will rise steadily sailing out of their reach,
(ไอ วิล ไรส ซเทดอิลิ เซลลิง เอ้า อ็อฝ แด รีช ,)
Although they do try,
(ออลโฑ เด ดู ทไร ,)
How to make me feel that I,
(เฮา ทู เมค มี ฟีล แดท ไอ ,)
Don’t matter at all,
(ด้อนท์ แมทเทอะ แรท ออล ,)
But I refuse to fall,
(บัท ไอ เรฟยุซ ทู ฟอล ,)
Tell me what I believe or loose faith in my dreams,
(เท็ล มี ฮว็อท ไอ บิลีฝ ออ ลูซ เฟธ อิน มาย ดรีม ,)
‘Cause there’s a light in me,
(คอส แดร์ ซา ไลท อิน มี ,)
That shines brightly yes
(แดท ไฌน บไรทลิ เย็ซ)

They can try but they can’t take that away from
(เด แค็น ทไร บัท เด แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม)
Me
(มี)
From me
(ฟร็อม มี)
No no nooo
(โน โน นู)
Me
(มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Take That Away (Mariah’s Theme) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น