เนื้อเพลง Not Coming Home คำอ่านไทย Maroon 5

When you refuse me,
(ฮเว็น ยู เรฟยุซ มี ,)
You confuse me,
(ยู ค็อนฟยูส มี ,)
What makes you think I’ll let you in again?
(ฮว็อท เมค ยู ธิงค อิล เล็ท ยู อิน อะเกน)
Think again my friend,
(ธิงค อะเกน มาย ฟเร็นด ,)
Go on misuse me and abuse me,
(โก ออน มิซยูซ มี แอ็นด อับยูซ มี ,)
I’ll come out stronger in the end.
(อิล คัม เอ้า สตองเกอร์ อิน ดิ เอ็นด)

Does it make you sad
(โด ซิท เมค ยู แซ็ด)
To find yourself alone?,
(ทู ไฟนด ยุรเซลฟ อะโลน ,)
Does it make you mad
(โด ซิท เมค ยู แม็ด)
To find that I have grown?,
(ทู ไฟนด แดท ไอ แฮ็ฝ กโรน ,)
Bet it hurts so bad
(เบ็ท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด)
To see the strength that I have shown.
(ทู ซี เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ แฮ็ฝ โฌน)

When you answer the door, pick up the phone,
(ฮเว็น ยู อานเซอะ เดอะ โด , พิค อัพ เดอะ โฟน ,)
You won’t find me ’cause I’m not coming home.
(ยู ว็อนท ไฟนด มี คอส แอม น็อท คัมอิง โฮม)

You do not know how much this hurts me,
(ยู ดู น็อท โน เฮา มัช ดีซ เฮิท มี ,)
To say these things that I don’t want to say,
(ทู เซ ฑิส ธิง แดท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เซ ,)
But have to say them anyway oooh,
(บัท แฮ็ฝ ทู เซ เฑ็ม เอนอิเว [ อู้ ] ,)
I would do anything to end your suffering
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ทู เอ็นด ยุร ซัฟเฟอะริง)
But you would rather walk away.
(บัท ยู เวิด ราฑเออะ วอค อะเว)

Does it make you sad
(โด ซิท เมค ยู แซ็ด)
To find yourself alone?,
(ทู ไฟนด ยุรเซลฟ อะโลน ,)
Does it make you mad
(โด ซิท เมค ยู แม็ด)
To find that I have grown?,
(ทู ไฟนด แดท ไอ แฮ็ฝ กโรน ,)
I’ll bet it hurts so bad
(อิล เบ็ท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด)
To see the strength that I have shown.
(ทู ซี เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ แฮ็ฝ โฌน)

When you answer the door, pick up the phone,
(ฮเว็น ยู อานเซอะ เดอะ โด , พิค อัพ เดอะ โฟน ,)
You won’t find me ’cause I’m not coming home.
(ยู ว็อนท ไฟนด มี คอส แอม น็อท คัมอิง โฮม)
oh, yeeaah
([ โอ , yeeaah ])

Does it make you sad
(โด ซิท เมค ยู แซ็ด)
To find yourself alone? to find yourself alone,
(ทู ไฟนด ยุรเซลฟ อะโลน [ ทู ไฟนด ยุรเซลฟ อะโลน ] ,)
Does it make you mad
(โด ซิท เมค ยู แม็ด)
To find that I have grown?,
(ทู ไฟนด แดท ไอ แฮ็ฝ กโรน ,)
Does it make you sad
(โด ซิท เมค ยู แซ็ด)
To find yourself alone?,
(ทู ไฟนด ยุรเซลฟ อะโลน ,)
Does it make you mad
(โด ซิท เมค ยู แม็ด)
To see how I have grown,
(ทู ซี เฮา ไอ แฮ็ฝ กโรน ,)
Bet it hurts so bad,
(เบ็ท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด ,)
To see the strength that I have shown.
(ทู ซี เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ แฮ็ฝ โฌน)

When you answer the door, pick up the phone,
(ฮเว็น ยู อานเซอะ เดอะ โด , พิค อัพ เดอะ โฟน ,)
You won’t find me ’cause I’m not coming home.
(ยู ว็อนท ไฟนด มี คอส แอม น็อท คัมอิง โฮม)
yeah, yeah
([ เย่ , เย่ ])

When you answer the door, pick up the phone,
(ฮเว็น ยู อานเซอะ เดอะ โด , พิค อัพ เดอะ โฟน ,)
You won’t find me ’cause I’m not coming home.
(ยู ว็อนท ไฟนด มี คอส แอม น็อท คัมอิง โฮม)
yeah,oh
([ เย่ , โอ ])

When you answer the door,pick up the phone,
(ฮเว็น ยู อานเซอะ เดอะ โด , พิค อัพ เดอะ โฟน ,)
You won’t find me ’cause I’m not coming home.
(ยู ว็อนท ไฟนด มี คอส แอม น็อท คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Coming Home คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น