เนื้อเพลง Fly Like a Bird คำอ่านไทย Mariah Carey

Somehow I know that
(ซัมฮาว ไอ โน แดท)
There’s a place up above
(แดร์ ซา พเลซ อัพ อะบัฝ)
With no more hurt and struggling
(วิฑ โน โม เฮิท แอ็นด ซทรักกลิง)
Free of all atrocities and suffering
(ฟรี อ็อฝ ออล atrocities แซน ซัฟเฟอะริง)
Because I feel the unconditional love
(บิคอส ไอ ฟีล ดิ อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
From one who cares enough for me
(ฟร็อม วัน ฮู แค อินัฟ ฟอ มี)
To erase all my burdens
(ทู อิเรซ ออล มาย เบ๊อรํเด้น)
And let me be free to
(แอ็นด เล็ท มี บี ฟรี ทู)

[chorus]
([ โครัซ ])
Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Take to the sky
(เทค ทู เดอะ ซไค)
I need you now Lord
(ไอ นีด ยู เนา ลอด)
Carry me high
(แคริ มี ไฮ)
Don’t let the world break me tonight
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เวิลด บเรค มี ทุไนท)
I need the strength of you by my side
(ไอ นีด เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ ยู ไบ มาย ไซด)
Sometimes this life can be so cold
(ซัมไทม์ ดีซ ไลฟ แค็น บี โซ โคลด)
I pray you’ll come and carry me home
(ไอ พเร โยว คัม แอ็นด แคริ มี โฮม)

Can we recover
(แค็น วี ริคัฝเออะ)
Will the world ever be
(วิล เดอะ เวิลด เอฝเออะ บี)
A place of peace and harmony
(อะ พเลซ อ็อฝ พีซ แอ็นด ฮาโมะนิ)
With no war and with no brutality
(วิฑ โน วอ แอ็นด วิฑ โน บรูแทลอิทิ)
If we loved each other
(อิฟ วี ลัฝ อีช อัฑเออะ)
We would find victory
(วี เวิด ไฟนด ฝีคโทะริ)
But in this harsh reality
(บัท อิน ดีซ ฮาฌ ริแอลอิทิ)
Sometimes I’m so despondant
(ซัมไทม์ แอม โซ despondant)
That I feel the need to
(แดท ไอ ฟีล เดอะ นีด ทู)

[chorus]
([ โครัซ ])
Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Take to the sky
(เทค ทู เดอะ ซไค)
I need You now Lord
(ไอ นีด ยู เนา ลอด)
Carry me high
(แคริ มี ไฮ)
Don’t let the world break me tonight
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เวิลด บเรค มี ทุไนท)
I need the strength of You by my side
(ไอ นีด เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ ยู ไบ มาย ไซด)
Sometimes this life can be so cold
(ซัมไทม์ ดีซ ไลฟ แค็น บี โซ โคลด)
I pray You’ll come and carry me home
(ไอ พเร โยว คัม แอ็นด แคริ มี โฮม)

Keep your head to the sky
(คีพ ยุร เฮ็ด ทู เดอะ ซไค)
With God’s love you’ll survive
(วิฑ ก็อด ลัฝ โยว เซอะไฝฝ)

Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Take to the sky
(เทค ทู เดอะ ซไค)
I need you now Lord
(ไอ นีด ยู เนา ลอด)
Carry me high
(แคริ มี ไฮ)
Don’t let the world break me tonight
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เวิลด บเรค มี ทุไนท)
I need the strength of You by my side
(ไอ นีด เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ ยู ไบ มาย ไซด)

Sometimes this life can be so cold
(ซัมไทม์ ดีซ ไลฟ แค็น บี โซ โคลด)
I pray You’ll come and carry me home
(ไอ พเร โยว คัม แอ็นด แคริ มี โฮม)
Carry me higher, higher, higher
(แคริ มี ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Carry me higher, higher, higher
(แคริ มี ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Carry me home
(แคริ มี โฮม)
Higher Jesus
(ไฮเออะ จีสัซ)
Carry me higher Lord
(แคริ มี ไฮเออะ ลอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Like a Bird คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น