เนื้อเพลง I Ain’t Mad At Cha คำอ่านไทย 2Pac feat Danny Boy

Change, sh*t
(เชนจ , ฌะ *ที)
I guess change is good for any of us
(ไอ เก็ซ เชนจ อีส เกิด ฟอ เอนอิ อ็อฝ อัซ)
Whatever it take for any of y’all n*ggaz to get up out the hood
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค ฟอ เอนอิ อ็อฝ ยอล เอ็น *ggaz ทู เก็ท อัพ เอ้า เดอะ ฮุด)
Sh*t, I’m wit cha, I ain’t mad at cha
(ฌะ *ที , แอม วิท ชา , ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา)
Got nuttin but love for ya, do your thing boy
(ก็อท นัทดินบัท ลัฝ ฟอ ยา , ดู ยุร ธิง บอย)

Yeah, all the homies that I ain’t talk to in a while
(เย่ , ออล เดอะ โฮมี แดท ไอ เอน ทอค ทู อิน อะ ฮไวล)
I’ma send this one out for y’all, knahmean?
(แอมอา เซ็นด ดีซ วัน เอ้า ฟอ ยอล , knahmean)
Cause I ain’t mad at cha
(คอส ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา)
Heard y’all tearin up sh*t out there, kickin up dust
(เฮิด ยอล เทียริน อัพ ฌะ *ที เอ้า แดร์ , คิคคินอัพ ดัซท)
[Danny Boy] I ain’t…
([ แดนนี่ บอย ] ไอ เอน)
Givin a motherf*cker, heheheheheh
(กีฝอิน อะ motherf*cker , heheheheheh)
Yeah, n*ggaz
(เย่ , เอ็น *ggaz)
[Danny Boy] …mad at cha
([ แดนนี่ บอย ] แม็ด แอ็ท ชา)
Cause I ain’t mad at cha
(คอส ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Now we was once two n*ggaz of the same kind
(เนา วี วอส วันซ ทู เอ็น *ggaz อ็อฝ เดอะ เซม ไคนด)
Quick to holla at a hoochie with the same line
(ควิค ทู ฮอลละ แอ็ท ดา hoochie วิฑ เดอะ เซม ไลน)
You was just a little smaller but you still roller
(ยู วอส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สเมลเลอ บัท ยู ซทิล โรลเลอะ)
Got stretched to Y.A. and hit the hood swoll
(ก็อท ซทเร็ช ทู วาย อะ แอ็นด ฮิท เดอะ ฮุด swoll)
Member when you had a jheri curl didn’t quite learn
(เมมเบอะ ฮเว็น ยู แฮ็ด อะ jheri เคิล ดิ๊นอิน คไวท เลิน)
On the block, witcha glock, trippin off sherm
(ออน เดอะ บล็อค , วิทชา คล็อก , ทริพพินออฟฟ sherm)
Collect calls to the till, sayin how ya changed
(ค็อลเลคท คอล ทู เดอะ ทิล , เซย์อิน เฮา ยา เชนจ)
Oh you a Muslim now, no more dope game
(โอ ยู อะ มัสลิม เนา , โน โม โดพ เกม)
Heard you might be comin home, just got bail
(เฮิด ยู ไมท บี คัมอิน โฮม , จัซท ก็อท เบล)
Wanna go to the Mosque, don’t wanna chase tail
(วอนนา โก ทู เดอะ มอซค , ด้อนท์ วอนนา เชซ เทล)
I seems I lost my little homie he’s a changed man
(ไอ ซีม ซาย ล็อซท มาย ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี อีส ซา เชนจ แม็น)
Hit the pen and now no sinnin is the game plan
(ฮิท เดอะ เพ็น แอ็นด เนา โน sinnin อีส เดอะ เกม แพล็น)
When I talk about money all you see is the struggle
(ฮเว็น นาย ทอค อะเบาท มันอิ ออล ยู ซี อีส เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
When I tell you I’m livin large you tell me it’s trouble
(ฮเว็น นาย เท็ล ยู แอม ลีฝอิน ลาจ ยู เท็ล มี อิทซ ทรั๊บเบิ้ล)
Congratulation on the weddin, I hope your wife know
(ค็อนกแรชิวเลฌัน ออน เดอะ weddin , ไอ โฮพ ยุร ไวฟ โน)
She got a playa for life, and that’s no bullsh*tin
(ชี ก็อท ดา พอลเย ฟอ ไลฟ , แอ็นด แด๊ท โน bullsh*ทิน)
I know we grew apart, you probably don’t remember
(ไอ โน วี กรู อะพาท , ยู พรอบอับลิ ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
I used to fiend for your sister, but never went up in her
(ไอ ยูซ ทู ฟีนด ฟอ ยุร ซีซเทอะ , บัท เนฝเออะ เว็นท อัพ อิน เฮอ)
And I can see us after school, we’d BOMB
(แอ็นด ดาย แค็น ซี อัซ อาฟเทอะ ซคูล , เว็ด บ็อม)
on the first motherf*cker with the wrong sh*t on
(ออน เดอะ เฟิซท motherf*cker วิฑ เดอะ ร็อง ฌะ *ที ออน)
Now the whole sh*t’s changed, and we don’t even kick it
(เนา เดอะ โฮล ฌะ *ts เชนจ , แอ็นด วี ด้อนท์ อีเฝ็น คิด อิท)
Got a big money scheme, and you ain’t even with it
(ก็อท ดา บิก มันอิ ซคีม , แอ็นด ยู เอน อีเฝ็น วิฑ อิท)
Hmm, knew in my heart you was the same motherf*cker bad
(อึม , นยู อิน มาย ฮาท ยู วอส เดอะ เซม motherf*cker แบ็ด)
Go toe to toe when it’s time for roll you got a brother’s back
(โก โท ทู โท ฮเว็น อิทซ ไทม ฟอ โรล ยู ก็อท ดา บรัฑเออะ แบ็ค)
And I can’t even trip, cause I’m just laughin at cha
(แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น ทริพ , คอส แอม จัซท เลอกิน แอ็ท ชา)
You tryin hard to maintain, then go head
(ยู ทายอิน ฮาด ทู เมนเทน , เด็น โก เฮ็ด)
cause I ain’t mad at cha
(คอส ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา)
Hmm, I ain’t mad at cha
([ อึม , ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา ])

[Chorus: Danny Boy]
([ โครัซ : แดนนี่ บอย ])

I ain’t, mad, at cha [2Pac:] I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด , แอ็ท ชา [ 2Pac : ] [ ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา ])
I ain’t, mad, at cha
(ไอ เอน , แม็ด , แอ็ท ชา)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

We used to be like distant cousins, fightin, playin dozens
(วี ยูซ ทู บี ไลค ดีซแท็นท เค๊าซิน , ไฟท์ดิน , เพลย์ยิน ดออเซน)
Whole neighborhood buzzin, knowin, that we wasn’t
(โฮล เนเบอะฮุด บรัซซิน , โนว์อิน , แดท วี วอสซึ้น)
Used to catch us on the roof or behind the stairs
(ยูซ ทู แค็ช อัซ ออน เดอะ รูฟ ออ บิไฮนด เดอะ ซแท)
I’m gettin blitzed and I reminsce on all the times we shared
(แอม เกดดิน บลิทซ แอ็นด ดาย reminsce ออน ออล เดอะ ไทม วี เชย์)
Besides bumpin n grindin wasn’t nothin on our mind
(บิไซด บั้มปิน เอ็น กรี๊ดอิน วอสซึ้น นอทติน ออน เอ๊า ไมนด)
In time we learned to live a life of crime
(อิน ไทม วี เลิน ทู ไลฝ อะ ไลฟ อ็อฝ คไรม)
Rewind us back, to a time was much too young to know
(รีไวนด อัซ แบ็ค , ทู อะ ไทม วอส มัช ทู ยัง ทู โน)
I caught a felony lovin the way the guns blow
(ไอ คอท ดา เฟลโอะนิ ลัฝวิน เดอะ เว เดอะ กัน บโล)
And even though we seperated, you said that you’d wait
(แอ็นด อีเฝ็น โธ วี เซปเพอเรท , ยู เซ็ด แดท ยูต เวท)
Don’t give nobody no coochie while I be locked up state
(ด้อนท์ กิฝ โนบอดี้ โน คู๊ดฉี่ ฮไวล ไอ บี ล็อค อัพ ซเทท)
I kiss my Mama goodbye, and wipe the tears from her lonely eyes
(ไอ คิซ มาย มามะ กู๊ดบาย , แอ็นด ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม เฮอ โลนลิ ไอ)
Said I’ll return but I gotta fight the fate’s arrived
(เซ็ด อิล ริเทิน บัท ไอ กอททะ ไฟท เดอะ เฟท แอะไรฝ)
Don’t shed a tear, cause Mama I ain’t happy here
(ด้อนท์ ชี อะ เทีย , คอส มามะ ไอ เอน แฮพพิ เฮียร)
I’m through trial, no more smiles, for a couple years
(แอม ธรู ไทรแอ็ล , โน โม ซไมล , ฟอ รา คั๊พเพิ่ล เยีย)
They got me goin mad, I’m knockin busters on they backs
(เด ก็อท มี โกอิน แม็ด , แอม นอคคินบัสเตอร์ ออน เด แบ็ค)
in my cell, thinkin,”Hell, I know one day I’ll be back ”
(อิน มาย เซ็ล , ติ้งกิน ,”เฮ็ล , ไอ โน วัน เด อิล บี แบ็ค ” )
As soon as I touch down
(แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย ทั๊ช เดาน)
I told my girl I’ll be there, so prepare, to get f*cked down
(ไอ โทลด มาย เกิล อิล บี แดร์ , โซ พริแพ , ทู เก็ท เอฟ *cked เดาน)
The homies wanna kick it, but I’m just laughin at cha
(เดอะ โฮมี วอนนา คิด อิท , บัท แอม จัซท เลอกิน แอ็ท ชา)
Cause youse a down ass b*tch, and I ain’t mad at cha
(คอส ยูซอะ เดาน อาซ บี *tch , แอ็นด ดาย เอน แม็ด แอ็ท ชา)

[Chorus: Danny Boy]
([ โครัซ : แดนนี่ บอย ])

I ain’t, mad, at cha [2Pac:] I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด , แอ็ท ชา [ 2Pac : ] [ ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา ])
I ain’t, mad, at cha [2Pac:] A true down ass b*tch, and I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด , แอ็ท ชา [ 2Pac : ] [ อะ ทรู เดาน อาซ บี *tch , แอ็นด ดาย เอน แม็ด แอ็ท ชา ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])

Well guess who’s movin up, this n*gga’s ballin now
(เว็ล เก็ซ ฮู มูฝวิน อัพ , ดีซ เอ็น *ggas บอลลิน เนา)
B*tches be callin to get it, hookers keep fallin down
(บี *tches บี คอลลิน ทู เก็ท ดิธ , ฮุคเคอ คีพ แฟลลิน เดาน)
He went from nuttin to lots, ten carots to rock
(ฮี เว็นท ฟร็อม นัทดินทู ล็อท , เท็น carots ทู ร็อค)
Went from a nobody n*gga to the big, man on the block
(เว็นท ฟร็อม มา โนบอดี้ เอ็น *gga ทู เดอะ บิก , แม็น ออน เดอะ บล็อค)
He’s Mister local celebrity, addicted to move a key
(อีส มีซเทอะ โลแค็ล ซิเลบริทิ , แอดดีคท ทู มูฝ อะ คี)
Most hated by enemy, escape in the Luxury
(โมซท แฮ็ท ไบ เอนอิมิ , เอ็ซเคพ อิน เดอะ ลัคฌุริ)
See, first you was our n*gga but you made it, so the choice is made
(ซี , เฟิซท ยู วอส เอ๊า เอ็น *gga บัท ยู เมด อิท , โซ เดอะ ชอยซ อีส เมด)
Now we gotta slay you why you faded, in the younger days
(เนา วี กอททะ ซเล ยู ฮไว ยู แฟ็ด , อิน เดอะ ยังเกอะ เด)
So full of pain while the weapons blaze
(โซ ฟูล อ็อฝ เพน ฮไวล เดอะ เวพอัน บเลส)
Gettin so high off that bomb hopin we make it, to the better days
(เกดดิน โซ ไฮ ออฟฟ แดท บ็อม โฮพปิน วี เมค อิท , ทู เดอะ เบทเทอะ เด)
Cause crime pays, and in time, you’ll find a rhyme’ll blaze
(คอส คไรม เพ , แอ็นด อิน ไทม , โยว ไฟนด อะ rhymell บเลส)
You’ll feel the fire from the n*ggaz in my younger days
(โยว ฟีล เดอะ ไฟร ฟร็อม เดอะ เอ็น *ggaz อิน มาย ยังเกอะ เด)
So many changed on me, so many tried to plot
(โซ เมนอิ เชนจ ออน มี , โซ เมนอิ ทไร ทู พล็อท)
That I keep a glock beside my head, when will it stop?
(แดท ไอ คีพ อะ คล็อก บิไซด มาย เฮ็ด , ฮเว็น วิล อิท ซท็อพ)
Til God return me to my essence
(ทิล ก็อด ริเทิน มี ทู มาย เอซเซ็นซ)
Cause even as a adolescents, I refuse to be a convalescent
(คอส อีเฝ็น แอ็ส ซา แอโดะเลซเซ็นท , ไอ เรฟยุซ ทู บี อะ คอนฝะเลซเอ็นท)
So many questions, and they ask me if I’m still down
(โซ เมนอิ คเวซชัน , แอ็นด เด อาซค มี อิฟ แอม ซทิล เดาน)
I moved up out of the ghetto, so I ain’t real now?
(ไอ มูฝ อัพ เอ้า อ็อฝ เดอะ เกทโท , โซ ไอ เอน ริแอ็ล เนา)
They got so much to say, but I’m just laughin at cha
(เด ก็อท โซ มัช ทู เซ , บัท แอม จัซท เลอกิน แอ็ท ชา)
You n*ggaz just don’t know, but I ain’t mad at cha
(ยู เอ็น *ggaz จัซท ด้อนท์ โน , บัท ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา)

[Chorus: Danny Boy]
([ โครัซ : แดนนี่ บอย ])

I ain’t, mad at cha [2Pac:] and I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด แอ็ท ชา [ 2Pac : ] [ แอ็นด ดาย เอน แม็ด แอ็ท ชา ])
Iiiiiiiii ain’t mad [2Pac:] hell nah I ain’t mad at cha at cha
(Iiiiiiiii เอน แม็ด [ 2Pac : ] [ เฮ็ล นาห์ ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา ] แอ็ท ชา)
I ain’t, mad at mha [2Pac:] and I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด แอ็ท mha [ 2Pac : ] [ แอ็นด ดาย เอน แม็ด แอ็ท ชา ])
I ain’t, mad at cha [2Pac:] I ain’t mad at cha
(ไอ เอน , แม็ด แอ็ท ชา [ 2Pac : ] [ ไอ เอน แม็ด แอ็ท ชา ])
I ain’t, mad at cha, noooo
(ไอ เอน , แม็ด แอ็ท ชา , นู)
I ain’t mad at chaaaaahhhhhhhh
(ไอ เอน แม็ด แอ็ท chaaaaahhhhhhhh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Mad At Cha คำอ่านไทย 2Pac feat Danny Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น