เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Fefe Dobson

Ayo ladadayo
(เอโย ladadayo)
Ayo ladadayo ladeeda
(เอโย ladadayo ladeeda)
Sometimes I give in to sadness
(ซัมไทม์ ซาย กิฝ อิน ทู แซดเน็ซ)
Sometimes I don’t
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์)
Doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
At times I’m part of the madness
(แอ็ท ไทม แอม พาท อ็อฝ เดอะ แมดเน็ซ)
Sometimes I won’t
(ซัมไทม์ ซาย ว็อนท)
Give in to you
(กิฝ อิน ทู ยู)
You see in a way
(ยู ซี อิน อะ เว)
I have been drifting down a river
(ไอ แฮ็ฝ บีน ดริฟทิง เดาน อะ รีฝเออะ)
To nowhere
(ทู โนแวร์)
And you’ve given me nothing
(แอ็นด ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี นัธอิง)
But if you’re ready to be my everything
(บัท อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู บี มาย เอ๊วี่ติง)
If you’re ready to see it through this time
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู ซี อิท ธรู ดีซ ไทม)
And if you’re ready for love then
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ เด็น)
This I will bring
(ดีซ ซาย วิล บริง)
But I’m not gonna wait for you forever this time
(บัท แอม น็อท กอนนะ เวท ฟอ ยู เฟาะเรฝเออะ ดีซ ไทม)
Ladeeda ayo
(Ladeeda เอโย)
ladadayo ladeeda
(ladadayo ladeeda)
At times I feel myself smiling
(แอ็ท ไทม ซาย ฟีล ไมเซลฟ ซไมลอิง)
At times I’m not
(แอ็ท ไทม แอม น็อท)
Doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
Yeah yay
(เย่ เย่)
What’s with the guilt that you styling baby
(ฮว็อท วิฑ เดอะ กิลท แดท ยู สตายลิง เบบิ)
Talk don’t look good on you
(ทอค ด้อนท์ ลุค เกิด ออน ยู)
You see in a way
(ยู ซี อิน อะ เว)
I have been looking for a reason to go there
(ไอ แฮ็ฝ บีน ลุคอิง ฟอ รา รี๊ซั่น ทู โก แดร์)
And you’re leading me nowhere
(แอ็นด ยัวร์ ลีดอิง มี โนแวร์)
And if you’re ready to be my everything
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู บี มาย เอ๊วี่ติง)
If you’re ready to see it through this time
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู ซี อิท ธรู ดีซ ไทม)
And if you’re ready for love then
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ เด็น)
This I will bring
(ดีซ ซาย วิล บริง)
But I’m not gonna wait for you forever this time
(บัท แอม น็อท กอนนะ เวท ฟอ ยู เฟาะเรฝเออะ ดีซ ไทม)
Ladeeda ayo
(Ladeeda เอโย)
ladadayo ladeeda
(ladadayo ladeeda)
Are you waiting for a special occasion
(อาร์ ยู เวททิง ฟอ รา ซเพฌแอ็ล อ็อคเคฉัน)
To give me your heart
(ทู กิฝ มี ยุร ฮาท)
Cause I need a little confirmation
(คอส ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล คอนเฟอะเมฌัน)
To make a real start
(ทู เมค เก ริแอ็ล ซทาท)
Don’t wait till it’s too late
(ด้อนท์ เวท ทิล อิทซ ทู เลท)
Are you ready to show me?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู โฌ มี)
Are you ready to love me?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู ลัฝ มี)
You see in a way
(ยู ซี อิน อะ เว)
I have been drifting down a river
(ไอ แฮ็ฝ บีน ดริฟทิง เดาน อะ รีฝเออะ)
To nowhere
(ทู โนแวร์)
And you’re giving me nothing
(แอ็นด ยัวร์ กีฝวิง มี นัธอิง)
And if you’re ready to be my everything
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู บี มาย เอ๊วี่ติง)
If you’re ready to see it through this time
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู ซี อิท ธรู ดีซ ไทม)
And if you’re ready for love then
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ เด็น)
This I will bring
(ดีซ ซาย วิล บริง)
But I’m not gonna wait for you forever this time
(บัท แอม น็อท กอนนะ เวท ฟอ ยู เฟาะเรฝเออะ ดีซ ไทม)
And if you’re ready to be
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู บี)
Ready to be my everything
(เรดอิ ทู บี มาย เอ๊วี่ติง)
And if you’re ready to see it through this time
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เรดอิ ทู ซี อิท ธรู ดีซ ไทม)
If you’re ready for love then baby
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ เด็น เบบิ)
This I will bring
(ดีซ ซาย วิล บริง)
But I’m not gonna wait forever this time
(บัท แอม น็อท กอนนะ เวท เฟาะเรฝเออะ ดีซ ไทม)
ladayo ladadayo ladeeda
(ladayo ladadayo ladeeda)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Fefe Dobson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น