เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Tweet

Shake it, Shake it
(เฌค อิท , เฌค อิท)
Shake it, Shake it
(เฌค อิท , เฌค อิท)
Shake it, Shake it
(เฌค อิท , เฌค อิท)
Bounce, Bounce
(เบานซ , เบานซ)
Bounce, Bounce
(เบานซ , เบานซ)

Baby you the man
(เบบิ ยู เดอะ แม็น)
Cause you put it on me
(คอส ยู พัท ดิธ ออน มี)
And in the morning
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง)
I roll over and feel you touching on me
(ไอ โรล โอเฝอะ แอ็นด ฟีล ยู ทัชชิง ออน มี)
I got another man
(ไอ ก็อท แอะนัธเออะ แม็น)
But he ain’t like you
(บัท ฮี เอน ไลค ยู)
And I cant be your baby mama
(แอ็นด ดาย แค็นท บี ยุร เบบิ มามะ)
Though I’d like to
(โธ อาย ไลค ทู)
C-C-C-C-C-Call me real late at night
(ซี ซี ซี ซี ซี คอล มี ริแอ็ล เลท แอ็ท ไนท)
When my man’s asleep
(ฮเว็น มาย แม็น อัซลีพ)
And catch a red eye
(แอ็นด แค็ช อะ เร็ด ไอ)
To the west side up and down my spine
(ทู เดอะ เว็ซท ไซด อัพ แอ็นด เดาน มาย ซไพน)
And let you feel what you’ve been missing
(แอ็นด เล็ท ยู ฟีล ฮว็อท ยู๊ฟ บีน มีซซิง)
I’m so bonafide
(แอม โซ โบนะไฟดิ)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

Baby, take my hand
(เบบิ , เทค มาย แฮ็นด)
When you’re feeling lonely
(ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โลนลิ)
It don’t matter where you’re at
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว ยัวร์ แอ็ท)
Just let me put it on you
(จัซท เล็ท มี พัท ดิธ ออน ยู)
I got another man
(ไอ ก็อท แอะนัธเออะ แม็น)
But he aint like you
(บัท ฮี เอน ไลค ยู)
And I cant be your baby mother
(แอ็นด ดาย แค็นท บี ยุร เบบิ ม๊าเธ่อร์)
Though I’d like to
(โธ อาย ไลค ทู)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

You can call me
(ยู แค็น คอล มี)
You can call me
(ยู แค็น คอล มี)
Call me
(คอล มี)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

Call me
(คอล มี)
Ooo, when you need me
(อู้ , ฮเว็น ยู นีด มี)
Baby, you dont have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
Call me
(คอล มี)
We can do something
(วี แค็น ดู ซัมติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น