เนื้อเพลง I Am… I Said คำอ่านไทย Neil Diamond

Written by Neil Diamond
(วึ้น ไบ นิวอฺ ไดมันด)
L.A.’s fine, the sun shines most the time
(แอล อะ เอส ไฟน , เดอะ ซัน ไฌน โมซท เดอะ ไทม)
And the feeling is ‘lay back’
(แอ็นด เดอะ ฟีลอิง อีส เล แบ็ค)
Palm trees grow, and rents are low
(พาม ทรี กโร , แอ็นด เร็นท แซร์ โล)
But you know I keep thinkin’ about
(บัท ยู โน ไอ คีพ ติ้งกิน อะเบาท)
Making my way back
(เมคอิง มาย เว แบ็ค)
Well I’m New York City born and raised
(เว็ล แอม นยู ยอค ซีทอิ บอน แอ็นด เรส)
But nowadays, I’m lost between two shores
(บัท เนาอะเดส , แอม ล็อซท บีทวิน ทู โฌ)
L.A.’s fine, but it ain’t home
(แอล อะ เอส ไฟน , บัท ดิธ เอน โฮม)
New York’s home, but it ain’t mine no more
(นยู ยอค โฮม , บัท ดิธ เอน ไมน โน โม)

I am, I said
(ไอ แอ็ม , ไอ เซ็ด)
To no one there
(ทู โน วัน แดร์)
An no one heard at all
(แอน โน วัน เฮิด แอ็ท ดอร์)
Not even the chair
(น็อท อีเฝ็น เดอะ แช)
I am, I cried
(ไอ แอ็ม , ไอ คไร)
I am, said I
(ไอ แอ็ม , เซ็ด ดาย)
And I am lost, and I can’t even say why
(แอ็นด ดาย แอ็ม ล็อซท , แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น เซ ฮไว)
Leavin’ me lonely still
(เลวิน มี โลนลิ ซทิล)

Did you ever read about a frog who dreamed of bein’ a king
(ดิด ยู เอฝเออะ เร็ด อะเบาท ดา ฟร็อก ฮู ดรีม อ็อฝ บีนโพลอะ คิง)
And then became one
(แอ็นด เด็น บิเคม วัน)
Well except for the names and a few other changes
(เว็ล เอ็กเซพท ฟอ เดอะ เนม แซน อะ ฟยู อัฑเออะ เชนจ)
I you talk about me, the story’s the same one
(ไอ ยู ทอค อะเบาท มี , เดอะ ซโทริ เดอะ เซม วัน)

But I got an emptiness deep inside
(บัท ไอ ก็อท แอน เอมทิเน็ซ ดีพ อีนไซด)
And I’ve tried, but it won’t let me go
(แอ็นด แอฝ ทไร , บัท ดิธ ว็อนท เล็ท มี โก)
And I’m not a man who likes to swear
(แอ็นด แอม น็อท ดา แม็น ฮู ไลค ทู ซแว)
But I never cared for the sound of being alone
(บัท ไอ เนฝเออะ คา ฟอ เดอะ เซานด อ็อฝ บีอิง อะโลน)

I am, I said
(ไอ แอ็ม , ไอ เซ็ด)
To no one there
(ทู โน วัน แดร์)
An no one heard at all
(แอน โน วัน เฮิด แอ็ท ดอร์)
Not even the chair
(น็อท อีเฝ็น เดอะ แช)
I am, I cried
(ไอ แอ็ม , ไอ คไร)
I am, said I
(ไอ แอ็ม , เซ็ด ดาย)
And I am lost, and I can’t even say why
(แอ็นด ดาย แอ็ม ล็อซท , แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น เซ ฮไว)
Leavin’ me lonely still
(เลวิน มี โลนลิ ซทิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am… I Said คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น