เนื้อเพลง Viva Forever คำอ่านไทย Spice Girls

Do you still remember how we used to be
(ดู ยู ซทิล ริเมมเบอะ เฮา วี ยูซ ทู บี)
Feeling together, believe in whatever
(ฟีลอิง ทุเกฑเออะ , บิลีฝ อิน ฮว็อทเอฝเออะ)
My love has said to me
(มาย ลัฝ แฮ็ส เซ็ด ทู มี)
Both of us were dreamers
(โบธ อ็อฝ อัซ เวอ ดรีมเออะ)
Young love in the sun
(ยัง ลัฝ อิน เดอะ ซัน)
Felt like my Saviour, my spirit i gave you
(เฟ็ลท ไลค มาย เซฝเยอะ , มาย ซพีริท ไอ เกฝ ยู)
We’d only just begun
(เว็ด โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)
Hasta manana, Always be mine
(อาสดา manana , ออลเว บี ไมน)
Viva Forever, Ill be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever, for the moment
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ , ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the sun
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ เดอะ ซัน)
Yes I still remember every whispered word
(เย็ซ ซาย ซทิล ริเมมเบอะ เอฝริ ฮวีซเพอะ เวิด)
the touch of your skin giving life from within
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ซคิน กีฝวิง ไลฟ ฟร็อม วิฑีน)
Like a love song that I’d heard
(ไลค เก ลัฝ ซ็อง แดท อาย เฮิด)
Slipping through our fingers, like the sands of time
(สลิพปิง ธรู เอ๊า ฟีงเกอะ , ไลค เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
Promises made, Every memory saved
(พรอมอิซ เมด , เอฝริ เมมโอะริ เซฝ)
Has reflections in my mind
(แฮ็ส ริฟเคลฌัน ซิน มาย ไมนด)
Hasta manana, Always be mine
(อาสดา manana , ออลเว บี ไมน)
Viva Forever, Ill be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live Forever, for the moment
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ , ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the sun
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ เดอะ ซัน)
But we’re all alone now, was it just a dream
(บัท เวีย ออล อะโลน เนา , วอส ซิท จัซท ดา ดรีม)
Feelings unfold, they will never be sold
(ฟีลอิง อันโฟลด , เด วิล เนฝเออะ บี โซลด)
And the secret’s safe with me
(แอ็นด เดอะ ซีคเร็ท เซฟ วิฑ มี)
Hasta manana, Always be mine
(อาสดา manana , ออลเว บี ไมน)
Viva forever, Ill be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Libe forever for the moment
(Libe เฟาะเรฝเออะ ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the sun
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Viva Forever คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น