เนื้อเพลง What Time is It? คำอ่านไทย High School Musical Cast

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
It’s our vacation
(อิทซ เอ๊า เฝเคฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Party time
(พาทิ ไทม)
That’s right, say it loud
(แด๊ท ไรท , เซ อิท เลาด)

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
The time of our lives
(เดอะ ไทม อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Anticipation
(แอนทิซิเพฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
School’s out, scream and shout!
(ซคูล เอ้า , ซครีม แอ็นด เฌาท !)

[Troy]
([ ทรอย ])
Finally summer’s here
(ไฟแน็ลลิ ซัมเมอะ เฮียร)
Good to be chiilin’ out
(เกิด ทู บี chiilin เอ้า)
I’m off the clock
(แอม ออฟฟ เดอะ คล็อค)
The pressures out
(เดอะ พเรฌเออะ เอ้า)
Now my girl’s what it’s all about
(เนา มาย เกิล ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Ready for some sunshine
(เรดอิ ฟอ ซัม ซันชาย)
For my heart to take a chance
(ฟอ มาย ฮาท ทู เทค เก ชานซ)
I’m here to stay
(แอม เฮียร ทู ซเท)
Not movin’ away
(น็อท มูฝวิน อะเว)
Ready for a summer romance
(เรดอิ ฟอ รา ซัมเมอะ โระแมนซ)

[Troy and Gabriella]
([ ทรอย แอ็นด แร๊บบีเอลล่า ])
Everybody ready, going crazy, yeah we’re out
(เอวี่บอดี้ เรดอิ , โกอิ้ง คเรสิ , เย่ เวีย เอ้า)
Come on and let me hear you say it now, right now
(คัมมอน แอ็นด เล็ท มี เฮีย ยู เซ อิท เนา , ไรท เนา)

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
It’s our vacation
(อิทซ เอ๊า เฝเคฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Party time
(พาทิ ไทม)
That’s right, say it loud
(แด๊ท ไรท , เซ อิท เลาด)

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
The time of our lives
(เดอะ ไทม อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Anticipation
(แอนทิซิเพฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
School’s out, scream and shout!
(ซคูล เอ้า , ซครีม แอ็นด เฌาท !)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
We’ve got no rules
(หวีบ ก็อท โน รูล)
No summer school
(โน ซัมเมอะ ซคูล)
I’m free to shop till I drop
(แอม ฟรี ทู ฌ็อพ ทิล ไอ ดร็อพ)

[Ryan]
([ รายอัน])
It’s an education vacation
(อิทซ แอน เอดยุเคฌัน เฝเคฌัน)

[Sharpay and Ryan]
([ ชาปเพย์ แอ็นด รายอัน])
And the party never has to stop
(แอ็นด เดอะ พาทิ เนฝเออะ แฮ็ส ทู ซท็อพ)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
We’ve got things to do
(หวีบ ก็อท ธิง ทู ดู)
I’ll see you soon
(อิล ซี ยู ซูน)

[Ryan]
([ รายอัน])
And we’re really gonna miss you all
(แอ็นด เวีย ริแอ็ลลิ กอนนะ มิซ ยู ออล)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
I’ll see you and you
(อิล ซี ยู แอ็นด ยู)

[Ryan]
([ รายอัน])
And you and you
(แอ็นด ยู แอ็นด ยู)

[Sharpay and Ryan]
([ ชาปเพย์ แอ็นด รายอัน])
Bye bye until next fall
(ไบ ไบ อันทีล เน็คซท ฟอล)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Bye bye
(ไบ ไบ)

[Sharpay and Ryan]
([ ชาปเพย์ แอ็นด รายอัน])
Everybody ready going crazy yeah we’re out
(เอวี่บอดี้ เรดอิ โกอิ้ง คเรสิ เย่ เวีย เอ้า)
Come on and let me here you say it now right now
(คัมมอน แอ็นด เล็ท มี เฮียร ยู เซ อิท เนา ไรท เนา)

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
It’s our vacation
(อิทซ เอ๊า เฝเคฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Party time
(พาทิ ไทม)
That’s right, say it loud
(แด๊ท ไรท , เซ อิท เลาด)

What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
The time of our lives
(เดอะ ไทม อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Anticipation
(แอนทิซิเพฌัน)
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
Summertime
(ซัมเมอร์ไทม์)
School’s out, scream and shout!
(ซคูล เอ้า , ซครีม แอ็นด เฌาท !)

[Troy and Gabriella]
([ ทรอย แอ็นด แร๊บบีเอลล่า ])
No more wakin’ up at 6 am
(โน โม เวคกิน อัพ แอ็ท ซิก แอ็ม)
‘Cause now our time is all our own
(คอส เนา เอ๊า ไทม อีส ซอร์ เอ๊า โอน)

[Sharpay and Ryan]
([ ชาปเพย์ แอ็นด รายอัน])
Enough already, we’re waiting come on let’s go
(อินัฟ ออลเรดอิ , เวีย เวททิง คัมมอน เล็ท โก)

[All]
([ ออล ])
Out of control
(เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

[Others]
([ อัฑเออะ ])
All right
(ออล ไรท)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Yeah
(เย่)
Come on
(คัมมอน)

[All]
([ ออล ])
School pride lets show it
(ซคูล พไรด เล็ท โฌ อิท)
The champions we know it
(เดอะ แชมเพียน วี โน อิท)
Wildcats
(Wildcats)
Are the best
(อาร์ เดอะ เบ็ซท)
Red white and gold
(เร็ด ฮไวท แอ็นด โกลด)

When it’s time to win we do it
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู วิน วี ดู อิท)
We’re number one we proved it
(เวีย นัมเบอะ วัน วี พรูฝ ดิท)
Let’s live it up
(เล็ท ไลฝ อิท อัพ)
Party down
(พาทิ เดาน)
That’s what the summer’s all about
(แด๊ท ฮว็อท เดอะ ซัมเมอะ ซอร์ อะเบาท)

[All]
([ ออล ])
What time is it?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Summertime is finally here
(ซัมเมอร์ไทม์ อีส ไฟแน็ลลิ เฮียร)

[All]
([ ออล ])
Let’s celebrate
(เล็ท เซลอิบเรท)

[Troy and Gabriella]
([ ทรอย แอ็นด แร๊บบีเอลล่า ])
We wanna hear you loud and clear now
(วี วอนนา เฮีย ยู เลาด แอ็นด คเลีย เนา)

[All]
([ ออล ])
School’s out
(ซคูล เอ้า)

[Chad and Taylor]
([ ชาด แอ็นด เทเลอร์ ])
We can sleep as late as we want to
(วี แค็น ซลีพ แอ็ส เลท แอ็ส วี ว็อนท ทู)

[All]
([ ออล ])
It’s party time
(อิทซ พาทิ ไทม)

[Troy, Gabriella, Sharpay, Ryan, Chad, and Taylor]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า , ชาปเพย์ , รายอัน, ชาด , แอ็นด เทเลอร์ ])
Now we can do whatever we wanna do
(เนา วี แค็น ดู ฮว็อทเอฝเออะ วี วอนนา ดู)

[All]
([ ออล ])
What time is it
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
It’s summertime
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Come on and say okay now
(คัมมอน แอ็นด เซ โอเค เนา)
what time is it
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท)
It’s party time
(อิทซ พาทิ ไทม)
Let’s go and have
(เล็ท โก แอ็นด แฮ็ฝ)
The time of our lives more less
(เดอะ ไทม อ็อฝ เอ๊า ไลฝ [ โม ] [ เลซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Time is It? คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น