เนื้อเพลง Wait A Minute คำอ่านไทย Ray J

Neptunes, tell me, Ray J, where you at, come on
(เนพทยูน , เท็ล มี , เร เจ , ฮแว ยู แอ็ท , คัมมอน)

I been workin’ all day and now it’s on,
(ไอ บีน เวิคกิน ออล เด [ แอ็นด เนา อิทซ ออน ] ,)
Pull up and don’t pay when the line is long,
(พุล อัพ แอ็นด ด้อนท์ เพ [ ฮเว็น เดอะ ไลน อีส ล็อง ] ,)
Girls in the club you wanna f*ck,
(เกิล ซิน เดอะ คลับ [ ยู วอนนา เอฟ *ck ] ,)
Ice grillin’ these thugs I wanna thong,
(ไอซ grillin ฑิส ธัก [ ไอ วอนนา ธอง ] ,)
Is it ’cause my shine major ice,
(อีส ซิท คอส มาย ไฌน [ เมเจอะ ไอซ ] ,)
I’m talkin’ about blind ya like Vegas lights,
(แอม ทอคกิ่น อะเบาท บไลนด ยา [ ไลค ฝีกะ ไลท ] ,)
Never on the scene without my team,
(เนฝเออะ ออน เดอะ ซีน [ วิเฑาท มาย ทีม ] ,)
Cali, sticky green know what I mean
(กาลี , ซทีคคิ กรีน [ โน ฮว็อท ไอ มีน ])

It’s on and poppin’, the DJ’s rockin’,
(อิทซ ออน แอ็นด พอพปิน , เดอะ ดีเจซ รอคกิน ,)
chickens is watchin’, it’s on tonight,
(ชีคเค็น ซิส วันชิน , อิทซ ออน ทุไนท ,)
you had a long day yo, but champagne by the caseload,
(ยู แฮ็ด อะ ล็อง เด โย , บัท แฌ็มเพน ไบ เดอะ caseload ,)
pockets full of pesos, it’s on tonight,
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ เพโซ , อิทซ ออน ทุไนท ,)

oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
girl wait a minute,
(เกิล เวท ดา มินยูท ,)
oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
Yo, you know the words wait a minute
(โย , ยู โน เดอะ เวิด [ เวท ดา มินยูท ])

I been workin’ all day and now it’s on,
(ไอ บีน เวิคกิน ออล เด [ แอ็นด เนา อิทซ ออน ] ,)
Pull up and don’t pay when the line is long,
(พุล อัพ แอ็นด ด้อนท์ เพ [ ฮเว็น เดอะ ไลน อีส ล็อง ] ,)
Girls in the club you wanna f*ck,
(เกิล ซิน เดอะ คลับ [ ยู วอนนา เอฟ *ck ] ,)
Ice grillin’ these thugs I wanna thong,
(ไอซ grillin ฑิส ธัก [ ไอ วอนนา ธอง ] ,)
Is it ’cause my shine major ice,
(อีส ซิท คอส มาย ไฌน [ เมเจอะ ไอซ ] ,)
I’m talkin’ about blind ya like Vegas lights,
(แอม ทอคกิ่น อะเบาท บไลนด ยา [ ไลค ฝีกะ ไลท ] ,)
Never on the scene without my team,
(เนฝเออะ ออน เดอะ ซีน [ วิเฑาท มาย ทีม ] ,)
Cali, sticky green know what I mean
(กาลี , ซทีคคิ กรีน [ โน ฮว็อท ไอ มีน ])

So much you go through, only problems know you,
(โซ มัช ยู โก ธรู , โอ๊นลี่ พรอบเล็ม โน ยู ,)
let’s party like we supposed to, it’s on tonight,
(เล็ท พาทิ ไลค วี ซัพโพส ทู , อิทซ ออน ทุไนท ,)
there’s not a righter way, you’ve had a tired day,
(แดร์ น็อท ดา righter เว , ยู๊ฟ แฮ็ด อะ ไทร เด ,)
let’s party the night away, it’s on tonight,
(เล็ท พาทิ เดอะ ไนท อะเว , อิทซ ออน ทุไนท ,)

It’s on and poppin’, the DJ’s rockin’,
(อิทซ ออน แอ็นด พอพปิน , เดอะ ดีเจซ รอคกิน ,)
chickens is watchin’, it’s on tonight,
(ชีคเค็น ซิส วันชิน , อิทซ ออน ทุไนท ,)
you had a long day yo, but champagne by the caseload,
(ยู แฮ็ด อะ ล็อง เด โย , บัท แฌ็มเพน ไบ เดอะ caseload ,)
pockets full of pesos, it’s on tonight,
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ เพโซ , อิทซ ออน ทุไนท ,)

oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
girl wait a minute,
(เกิล เวท ดา มินยูท ,)
oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
girl wait a minute,
(เกิล เวท ดา มินยูท ,)
oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)

i twist the l-buddha,
(ไอ ทวิซท เดอะ แอล บูดดะ ,)
in the black jag cougar,
(อิน เดอะ บแล็ค แจ็ก cougar ,)
you ain’t feel nothin’,
(ยู เอน ฟีล นอทติน ,)
until the ripper ray do ya,
(อันทีล เดอะ รีพเพอะ เร ดู ยา ,)
i know this I.D. kinda look fake to ya,
(ไอ โน ดีซ ซาย ดี กินดา ลุค เฟค ทู ยา ,)
but you know i’m constantly club rockin’ and mink coppin’,
(บัท ยู โน แอม คอนสแท็นทลิ คลับ รอคกิน แอ็นด มิงค คอพปิน ,)
believe that, my team stay packed like greenbacks,
(บิลีฝ แดท , มาย ทีม ซเท แพ็ค ไลค greenbacks ,)
and when that dro blows my lex seats lean back,
(แอ็นด ฮเว็น แดท ดีโร บโล มาย lex ซีท ลีน แบ็ค ,)
and on short notice, i pull out the old lotuses,
(แอ็นด ออน ฌอท โนทิซ , ไอ พุล เอ้า ดิ โอลด lotuses ,)
and show up at party icin’ like big polar bears,
(แอ็นด โฌ อัพ แอ็ท พาทิ icin ไลค บิก โพเลอะ แบ ,)

from the land of women, sunny days, chrome spinnin’,
(ฟร็อม เดอะ แล็นด อ็อฝ วีมเอิน , ซันนิ เด , คโรม สปินนิน,)
juice and ginnin’, it’s on tonight,
(จูซ แอ็นด ginnin , อิทซ ออน ทุไนท ,)
if you feel you’re number one, representin’ where you’re from,
(อิฟ ยู ฟีล ยัวร์ นัมเบอะ วัน , เรพพรีเซนทิน ฮแว ยัวร์ ฟร็อม ,)
sex, you’re gettin’ some, it’s on tonight,
(เซ็คซ , ยัวร์ เกดดิน ซัม , อิทซ ออน ทุไนท ,)

oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
girl wait a minute,
(เกิล เวท ดา มินยูท ,)
oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ] ,)
girl wait a minute,
(เกิล เวท ดา มินยูท ,)
oh wait a minute oh wait a minute,
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท ] ,)
oh wait a minute oh wait a minute, hey, hey, hey
(โอ เวท ดา มินยูท [ โอ เวท ดา มินยูท , เฮ , เฮ , เฮ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait A Minute คำอ่านไทย Ray J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น