เนื้อเพลง Wanna Get to Know You คำอ่านไทย G-Unit

[Chorus]
([ โครัซ ])

I wanna be your lawyer
(ไอ วอนนา บี ยุร ลอเยอะ)
I really wanna defend you, baby
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ดิเฟนด ยู , เบบิ)
I’m lost in your lovin’
(แอม ล็อซท อิน ยุร ลัฝวิน)
I’m simply gonna try you, crazy
(แอม ซีมพลิ กอนนะ ทไร ยู , คเรสิ)

I wanna be your lover
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ)
I wanna get to know you, baby
(ไอ วอนนา เก็ท ทู โน ยู , เบบิ)
I’m lost in your lovin’
(แอม ล็อซท อิน ยุร ลัฝวิน)
I’m simply gonna try you, crazy
(แอม ซีมพลิ กอนนะ ทไร ยู , คเรสิ)

[Young Buc]
([ ยัง บัค ])

Im lovin’ how you look in my eyes
(แอม ลัฝวิน เฮา ยู ลุค อิน มาย ไอ)
Swingin’ them hips when you pass
(สวิงกิน เฑ็ม ฮิพ ฮเว็น ยู เพซ)
I’m visualizing my name tatooed on that ass baby
(แอม visualizings มาย เนม แทททูด ออน แดท อาซ เบบิ)
Jump on this Harley
(จัมพ ออน ดีซ Harley)
Lets go smoke some of that Bob Marley
(เล็ท โก ซโมค ซัม อ็อฝ แดท บ็อบ มาร์รี)
Sip some Bacardi
(ซิพ ซัม เบคาดี)
Then go pull up at the afterparty
(เด็น โก พุล อัพ แอ็ท ดิ แอฟเตอร์พาร์ที่)
I think we make a perfect couple
(ไอ ธิงค วี เมค เก เพ๊อร์เฟ็คท คั๊พเพิ่ล)
But you think I’m trouble
(บัท ยู ธิงค แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Maybe thats the reason you gave me the wrong number
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ยู เกฝ มี เดอะ ร็อง นัมเบอะ)
She got me feeling like”maybe she the wrong woman ”
(ชี ก็อท มี ฟีลอิง ไลค”เมบี ชี เดอะ ร็อง วูมเอิน ” )
Think im’a be chasin’ the chicken head you own somethin’
(ธิงค แอมอา บี เช๊ซิน เดอะ ชีคเค็น เฮ็ด ยู โอน ซัมติน)
Your toes painted half fixed all the time
(ยุร โท เพนท ฮาล์ฟ ฟิคซ ออล เดอะ ไทม)
And your Gucci boots the same color as mine
(แอ็นด ยุร กู๊ซชี่ บูท เดอะ เซม คัลเออะ แอ็ส ไมน)
If you read between the lines you can see that I want you
(อิฟ ยู เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน ยู แค็น ซี แดท ไอ ว็อนท ยู)
I betcha I have you doin’ what you said that you won’t do
(ไอ เบทชา ไอ แฮ็ฝ ยู โดย ฮว็อท ยู เซ็ด แดท ยู ว็อนท ดู)
Making decisions shorty good things don’t last long
(เมคอิง ดิซีฉอัน ชอร์ทดิง เกิด ธิง ด้อนท์ ลาซท ล็อง)
Your girlfriend keep showin’ me that thong
(ยุร เกลิลเฟรน คีพ โชว์วินมี แดท ธอง)
Before I head home
(บิโฟ ไอ เฮ็ด โฮม)
Im’a stop at your house and blow the horn
(แอมอา ซท็อพ แอ็ท ยุร เฮาซ แอ็นด บโล เดอะ ฮอน)
If you come outside you know it’s on
(อิฟ ยู คัม เอาทไซด ยู โน อิทซ ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])

B*tches be frustrated with the baller
(บี *tches บี ฟรัซทเรท วิฑ เดอะ บอลเลอ)
Qonder why I call her
(Qonder ฮไว ไอ คอล เฮอ)
Maybe because I’m busy and she needs someone to spall her
(เมบี บิคอส แอม บีสอิ แอ็นด ชี นีด ซัมวัน ทู spall เฮอ)
Hickups annoy ya from time to time I gotta ignore her
(Hickups แอ็นนอย ยา ฟร็อม ไทม ทู ไทม ไอ กอททะ อิกโน เฮอ)
In order to let her know we’ll be friends and nothing more
(อิน ออเดอะ ทู เล็ท เฮอ โน เว็ล บี ฟเร็นด แซน นัธอิง โม)
She loves it when I’m in town
(ชี ลัฝ ซิท ฮเว็น แอม อิน ทาวน์)
Hate it when I’m not around
(เฮท อิท ฮเว็น แอม น็อท อะเรานด)
I get her and wed down
(ไอ เก็ท เฮอ แอ็นด เว็ด เดาน)
Next door neighboors hear the sound
(เน็คซท โด เนบอเออ เฮีย เดอะ เซานด)
Pictures hittin’ the ground
(พีคเชอะ ฮิทดิน เดอะ กเรานด)
Just enough to hold us down
(จัซท อินัฟ ทู โฮลด อัซ เดาน)
I’m stickin’ n’ moving cruising after the third round
(แอม สตริคกินเอ็น มูฝอิง ครูชซิง อาฟเทอะ เดอะ เธิด เรานด)
Just lay back baby and let me drive you crazy
(จัซท เล แบ็ค เบบิ แอ็นด เล็ท มี ดไรฝ ยู คเรสิ)
I can make a 40 year old feel like a young lady
(ไอ แค็น เมค เก 40 เยีย โอลด ฟีล ไลค เก ยัง เลดิ)
I admit I fell in love with a frame
(ไอ แอ็ดมีท ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ อะ ฟเรม)
And to make her feel special I let her call me by my government name
(แอ็นด ทู เมค เฮอ ฟีล ซเพฌแอ็ล ไอ เล็ท เฮอ คอล มี ไบ มาย กัฝเอินเม็นท เนม)
Her panties wet over fame
(เฮอ แพนดีสฺ เว็ท โอเฝอะ เฟม)
Fall in love with my chain
(ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มาย เชน)
I wonder if I wasn’t an entertainer would she remain
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย วอสซึ้น แอน เอนเทอะเทนเออะ เวิด ชี ริเมน)
Surrounding me hounding me trying to be my only
(ซะเรานดิงส มี houndings มี ทไรอิง ทู บี มาย โอ๊นลี่)
I’m not your boyfriend I’m your homie.
(แอม น็อท ยุร บอยเฟรน แอม ยุร โฮมี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

Yeah What would f*ck me up more
([ เย่ ] ฮว็อท เวิด เอฟ *ck มี อัพ โม)
Watching her lick her lips
(วัทชิง เฮอ ลิค เฮอ ลิพ)
Or watching her walk she hypnotize me with her hips yeah man
(ออ วัทชิง เฮอ วอค ชี ฮีพโนะไทส มี วิฑ เฮอ ฮิพ [ เย่ ] แม็น)
I sweet talking her if she like
(ไอ สวี้ท ทอคอิง เฮอ อิฟ ชี ไลค)
Cause all she really want is a n*gga to treat her right right
(คอส ออล ชี ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ซา เอ็น *gga ทู ทรีท เฮอ ไรท ไรท)
Look I’m legit now used to break laws
(ลุค แอม เลจิท เนา ยูซ ทู บเรค ลอ)
Now you can reap the benefit of world tours
(เนา ยู แค็น รีพ เดอะ เบนอิฟิท อ็อฝ เวิลด ทัวร์)
Big house big Benz girl it yours
(บิก เฮาซ บิก เบนซฺเกิล อิท ยุร)
Mink coats Italian shoes stones with no flaws
(มิงค โคท อิแทลแย็น ฌู ซโทน วิฑ โน ฟลอ)
You ain’t go to look like a model for me to adore you
(ยู เอน โก ทู ลุค ไลค เก โม๊เด็ล ฟอ มี ทู อะโด ยู)
All you gotta do is love me and be loyal
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ลัฝ มี แอ็นด บี ลอยแอ็ล)
Don’t Indulge in my past f*ck what happened before you
(ด้อนท์ อินดัลจ อิน มาย พาซท เอฟ *ck ฮว็อท แฮพเพ็น บิโฟ ยู)
Cause their be some honies gonna hate you that never saw you
(คอส แด บี ซัม ฮันนีสฺ กอนนะ เฮท ยู แดท เนฝเออะ ซอ ยู)
Come here let my touch on you I let you touch on me
(คัม เฮียร เล็ท มาย ทั๊ช ออน ยู ไอ เล็ท ยู ทั๊ช ออน มี)
Put my tounge on you you put your tounge on me
(พัท มาย ทอง ออน ยู ยู พัท ยุร ทอง ออน มี)
Let me ride on you and you can ride on
(เล็ท มี ไรด ออน ยู แอ็นด ยู แค็น ไรด ออน)
We can do it all the night
(วี แค็น ดู อิท ดอร์ เดอะ ไนท)
We can have a balla night
(วี แค็น แฮ็ฝ อะ บอลลา ไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I wanna be your lawyer
(ไอ วอนนา บี ยุร ลอเยอะ)
I really wanna defend you, baby
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ดิเฟนด ยู , เบบิ)
I’m lost in your lovin’
(แอม ล็อซท อิน ยุร ลัฝวิน)
I’m simply gonna try you, crazy
(แอม ซีมพลิ กอนนะ ทไร ยู , คเรสิ)

I wanna be your lover
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ)
I wanna get to know you, baby
(ไอ วอนนา เก็ท ทู โน ยู , เบบิ)
I’m lost in your lovin’
(แอม ล็อซท อิน ยุร ลัฝวิน)
I’m simply gonna try you, crazy
(แอม ซีมพลิ กอนนะ ทไร ยู , คเรสิ)

I wanna be your lover
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ)
I really need to stand you, baby
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู ซแท็นด ยู , เบบิ)
I wannt be your lover
(ไอ wannt บี ยุร ลัฝเออะ)
I really need to stand you, baby, baby, baby, baby.
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู ซแท็นด ยู , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna Get to Know You คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น