เนื้อเพลง Fragile Heart คำอ่านไทย Jewel

You better take your watch off
(ยู เบทเทอะ เทค ยุร ว็อช ออฟฟ)
When around large machinery
(ฮเว็น อะเรานด ลาจ มะฌีนเออะริ)
You better hide your wallet
(ยู เบทเทอะ ไฮด ยุร วอลเล็ท)
If you plan to sleep with theives
(อิฟ ยู แพล็น ทู ซลีพ วิฑ theives)
Don’t forget your bullet-proof vest
(ด้อนท์ เฟาะเกท ยุร บูลเล็ท พรูฟ เฝ็ซท)
The next time you pick a fight with a guard
(เดอะ เน็คซท ไทม ยู พิค กา ไฟท วิฑ อะ กาด)
And if you work with unstable objects
(แอ็นด อิฟ ยู เวิค วิฑ unstable ออบเจ็คท)
Wear a hat that’s hard
(แว รา แฮ็ท แด๊ท ฮาด)

CHORUS:
(โครัซ :)
It’s simple tips like these
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล ทิพ ไลค ฑิส)
That keep you safe from injuries
(แดท คีพ ยู เซฟ ฟร็อม injuries)
The surgeon general should do his part:
(เดอะ เซอจัน เจนเออะแร็ล เชิด ดู ฮิส พาท :)
Warning, beware, be careful – Fragile Heart
(วอนิง , บิแว , บี แคฟุล ฟแรจอิล ฮาท)

Take out your contact lenses
(เทค เอ้า ยุร คอนแท็คท lenses)
If you drive through a dust storm
(อิฟ ยู ดไรฝ ธรู อะ ดัซท ซทอม)
Look both ways before crossing
(ลุค โบธ เว บิโฟ ครอซซิง)
The freeway of any legal form
(เดอะ ฟรีเวย์ อ็อฝ เอนอิ ลีแก็ล ฟอม)
Take off your antique jewelry
(เทค ออฟฟ ยุร แอ็นทีค จูเอ็ลริ)
The next time you jump into a chlorinated pool
(เดอะ เน็คซท ไทม ยู จัมพ อีนทุ อะ คโลริเนท พูล)
And don’t forget, build a fence around your heart
(แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท , บิลด อะ เฟ็นซ อะเรานด ยุร ฮาท)
The next time you give it to a fool
(เดอะ เน็คซท ไทม ยู กิฝ อิท ทู อะ ฟูล)

CHORUS
(โครัซ)

Take your socks off the heater, man
(เทค ยุร ซ็อค ออฟฟ เดอะ ฮีทเออะ , แม็น)
You know they’re gonna get burned
(ยู โน เดรว กอนนะ เก็ท เบิน)
Don’t lend out your favourite pair of pliers
(ด้อนท์ เล็นด เอ้า ยุร เฟเฝอะริท แพ อ็อฝ พไลเอิส)
Unless you’re sure they’ll get returned
(อันเลซ ยัวร์ ฌุร เด๊ว เก็ท ริเทิน)
You would not give a shiny medal
(ยู เวิด น็อท กิฝ อะ ไฌนอิ เม๊ดอล)
To someone who don’t work for it
(ทู ซัมวัน ฮู ด้อนท์ เวิค ฟอ อิท)
So do not give of yourself
(โซ ดู น็อท กิฝ อ็อฝ ยุรเซลฟ)
To one who won’t adore it
(ทู วัน ฮู ว็อนท อะโด อิท)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fragile Heart คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น