เนื้อเพลง For You I Will (Confidence) คำอ่านไทย Teddy Geiger

Wondering the streets, in a world underneath it all
(วันเดอะริง เดอะ ซทรีท , อิน อะ เวิลด อันเดอะนีธ อิท ดอร์)
Nothing seems to be, nothing tastes as sweet
(นัธอิง ซีม ทู บี , นัธอิง เทซท แอ็ส สวี้ท)
As what I can’t have
(แอ็ส ฮว็อท ไอ แค็นท แฮ็ฝ)
Like you and the way that you’re twisting your hair
(ไลค ยู แอ็นด เดอะ เว แดท ยัวร์ ทวิซทิง ยุร แฮ)
round your finger
(เรานด ยุร ฟีงเกอะ)
Tonight I’m not afraid to tell you
(ทุไนท แอม น็อท อัฟเรด ทู เท็ล ยู)
What I feel about you.
(ฮว็อท ไอ ฟีล อะเบาท ยู)

Oh, I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(โอ , แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
and cannon ball into the water
(แอ็นด แคนนัน บอล อีนทุ เดอะ วอเทอะ)
I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)

Forgive me if I st-stutter
(เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย เอ็ซท ซทัทเทอะ)
From all of the clutter in my head
(ฟร็อม ออล อ็อฝ เดอะ คลัทเทอะ อิน มาย เฮ็ด)
Cuz I could fall asleep in those eyes
(คัซ ไอ เคิด ฟอล อัซลีพ อิน โฑส ไอ)
Like a water bed
(ไลค เก วอเทอะ เบ็ด)
Do I seem familiar, I’ve crossed you in hallways
(ดู ไอ ซีม ฟะมีลเยอะ , แอฝ คร็อซ ยู อิน ฮอวเวย์)
a thousand times, no more camouflage
(อะ เธาแส็น ไทม , โน โม แคมอุฟลาฉ)
I want to be exposed, and not be afraid to fall.
(ไอ ว็อนท ทู บี เอ็คซโพเส , แอ็นด น็อท บี อัฟเรด ทู ฟอล)

Oh, I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(โอ , แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
And cannon ball into the water
(แอ็นด แคนนัน บอล อีนทุ เดอะ วอเทอะ)
I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
You always want what you can’t have
(ยู ออลเว ว็อนท ฮว็อท ยู แค็นท แฮ็ฝ)
But I’ve got to try
(บัท แอฝ ก็อท ทู ทไร)
I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you
(ฟอ ยู)

If I could dim the lights in the mall
(อิฟ ฟาย เคิด ดิม เดอะ ไลท ซิน เดอะ มอล)
And create a mood I would
(แอ็นด คริเอท อะ มูด ดาย เวิด)
Shout out your name so it echos in every room
(เฌาท เอ้า ยุร เนม โซ อิท เอคโอ ซิน เอฝริ รุม)
I would
(ไอ เวิด)

That’s what I’d do, That’s what I’d do to get through to you, yeah
(แด๊ท ฮว็อท อาย ดู , แด๊ท ฮว็อท อาย ดู ทู เก็ท ธรู ทู ยู , เย่)

Oh, I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(โอ , แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
And cannon ball into the water
(แอ็นด แคนนัน บอล อีนทุ เดอะ วอเทอะ)
I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
You always want what you can’t have
(ยู ออลเว ว็อนท ฮว็อท ยู แค็นท แฮ็ฝ)
But I’ve got to try
(บัท แอฝ ก็อท ทู ทไร)
I’m gonna muster every ounce of confidence I have
(แอม กอนนะ มัซเทอะ เอฝริ อันซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ ไอ แฮ็ฝ)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)
For you I will
(ฟอ ยู ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For You I Will (Confidence) คำอ่านไทย Teddy Geiger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น