เนื้อเพลง You Lost Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

I am done, smoking gun
(ไอ แอ็ม ดัน , สโมคกิ้ง กัน)
We’ve lost it all, the love is gone
(หวีบ ล็อซท ดิธ ดอร์ , เดอะ ลัฝ อีส กอน)
She has won, now it’s no fun
(ชี แฮ็ส ว็อน , เนา อิทซ โน ฟัน)
We’ve lost it all, the love is gone
(หวีบ ล็อซท ดิธ ดอร์ , เดอะ ลัฝ อีส กอน)

And we had magic
(แอ็นด วี แฮ็ด แมจอิค)
And this is tragic
(แอ็นด ดีซ ซิส ทแรจอิค)
You couldn’t keep your hands to yourself
(ยู คูดซึ่น คีพ ยุร แฮ็นด ทู ยุรเซลฟ)

I feel like our world’s been infected
(ไอ ฟีล ไลค เอ๊า เวิลด บีน อินเฟคท)
And somehow you left me neglected
(แอ็นด ซัมฮาว ยู เล็ฟท มี เน็กเลคท)
We’ve found our lives been changed
(หวีบ เฟานด เอ๊า ไลฝ บีน เชนจ)
Babe, you lost me
(เบบ , ยู ล็อซท มี)

And we tried, oh how we cried
(แอ็นด วี ทไร , โอ เฮา วี คไร)
We lost ourselves, the love has died
(วี ล็อซท เอารเซลฝส , เดอะ ลัฝ แฮ็ส ได)
And though we tried you can’t deny
(แอ็นด โธ วี ทไร ยู แค็นท ดิไน)
We’re left as shells, we lost the fight
(เวีย เล็ฟท แอ็ส เฌ็ล , วี ล็อซท เดอะ ไฟท)

And we had magic
(แอ็นด วี แฮ็ด แมจอิค)
And this is tragic
(แอ็นด ดีซ ซิส ทแรจอิค)
You couldn’t keep your hands to yourself
(ยู คูดซึ่น คีพ ยุร แฮ็นด ทู ยุรเซลฟ)

I feel like our world’s been infected
(ไอ ฟีล ไลค เอ๊า เวิลด บีน อินเฟคท)
And somehow you left me neglected
(แอ็นด ซัมฮาว ยู เล็ฟท มี เน็กเลคท)
We’ve found our lives been changed
(หวีบ เฟานด เอ๊า ไลฝ บีน เชนจ)
Babe, you lost me
(เบบ , ยู ล็อซท มี)

Now I know you’re sorry and we were sweet
(เนา ไอ โน ยัวร์ ซอริ แอ็นด วี เวอ สวี้ท)
But you chose lust when you deceived me
(บัท ยู โชส ลัซท ฮเว็น ยู ดิซีฝ มี)
And you’ll regret it, but it’s too late
(แอ็นด โยว ริกเรท ดิธ , บัท อิทซ ทู เลท)
How can I ever trust you again?
(เฮา แค็น นาย เอฝเออะ ทรัซท ยู อะเกน)

I feel like our world’s been infected
(ไอ ฟีล ไลค เอ๊า เวิลด บีน อินเฟคท)
And somehow you left me neglected
(แอ็นด ซัมฮาว ยู เล็ฟท มี เน็กเลคท)
We’ve found our lives been changed
(หวีบ เฟานด เอ๊า ไลฝ บีน เชนจ)
Babe, you lost me
(เบบ , ยู ล็อซท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Lost Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น