เนื้อเพลง Tears and Rain คำอ่านไทย James Blunt

How I wish I could surrender my soul;
(เฮา ไอ วิฌ ไอ เคิด ซะเรนเดอะ มาย โซล 😉
Shed the clothes that become my skin;
(ชี เดอะ คโลฑ แดท บิคัม มาย ซคิน 😉
See the liar that burns within my needing.
(ซี เดอะ ไลเออะ แดท เบิน วิฑีน มาย นี๊ดดิง)
How I wish I’d chosen darkness from cold.
(เฮา ไอ วิฌ อาย โชเซ่น ดาคเน็ซ ฟร็อม โคลด)
How I wish I had screamed out loud,
(เฮา ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ซครีม เอ้า เลาด ,)
Instead I’ve found no meaning.
(อินซเทด แอฝ เฟานด โน มีนนิง)

I guess it’s time I run far, far away; find comfort in pain,
(ไอ เก็ซ อิทซ ไทม ไอ รัน ฟา , ฟา อะเว ; ไฟนด คัมเฟิท อิน เพน ,)
All pleasure’s the same: it just keeps me from trouble.
(ออล พเลฉเออะ เดอะ เซม : อิท จัซท คีพ มี ฟร็อม ทรั๊บเบิ้ล)
Hides my true shape, like Dorian Gray.
(ไฮด มาย ทรู เฌพ , ไลค โดเรียน กเร)
I’ve heard what they say, but I’m not here for trouble.
(แอฝ เฮิด ฮว็อท เด เซ , บัท แอม น็อท เฮียร ฟอ ทรั๊บเบิ้ล)
It’s more than just words: it’s just tears and rain.
(อิทซ โม แฑ็น จัซท เวิด : อิทซ จัซท เทีย แซน เรน)

How I wish I could walk through the doors of my mind;
(เฮา ไอ วิฌ ไอ เคิด วอค ธรู เดอะ โด อ็อฝ มาย ไมนด 😉
Hold memory close at hand,
(โฮลด เมมโอะริ คโลส แอ็ท แฮ็นด ,)
Help me understand the years.
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด เดอะ เยีย)
How I wish I could choose between Heaven and Hell.
(เฮา ไอ วิฌ ไอ เคิด ชูส บีทวิน เฮฝเอ็น แอ็นด เฮ็ล)
How I wish I would save my soul.
(เฮา ไอ วิฌ ไอ เวิด เซฝ มาย โซล)
I’m so cold from fear.
(แอม โซ โคลด ฟร็อม เฟีย)

I guess it’s time I run far, far away; find comfort in pain,
(ไอ เก็ซ อิทซ ไทม ไอ รัน ฟา , ฟา อะเว ; ไฟนด คัมเฟิท อิน เพน ,)
All pleasure’s the same: it just keeps me from trouble.
(ออล พเลฉเออะ เดอะ เซม : อิท จัซท คีพ มี ฟร็อม ทรั๊บเบิ้ล)
Hides my true shape, like Dorian Gray.
(ไฮด มาย ทรู เฌพ , ไลค โดเรียน กเร)
I’ve heard what they say, but I’m not here for trouble.
(แอฝ เฮิด ฮว็อท เด เซ , บัท แอม น็อท เฮียร ฟอ ทรั๊บเบิ้ล)
Far, far away; find comfort in pain.
(ฟา , ฟา อะเว ; ไฟนด คัมเฟิท อิน เพน)
All pleasure’s the same: it just keeps me from trouble.
(ออล พเลฉเออะ เดอะ เซม : อิท จัซท คีพ มี ฟร็อม ทรั๊บเบิ้ล)
It’s more than just words: it’s just tears and rain.
(อิทซ โม แฑ็น จัซท เวิด : อิทซ จัซท เทีย แซน เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears and Rain คำอ่านไทย James Blunt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น