เนื้อเพลง Pour Que Tu M’aimes Encore คำอ่านไทย Celine Dion

Paroles et musique: Jean-Jacques Goldman
(พะโรล et musique : จีน Jacques Goldman)

J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris, merci
(เจ compris ธู เลซ โม , เจ บีเอิน compris , merci)
Raisonnable et nouveau, c’est ainsi par ici
(Raisonnable et nouveau , เซส ainsi พา ici)
Que les choses ont chang้, que les fleurs ont fan้
(ครีเลซ โชส ont chang้ , ครีเลซ เฟลอร์ ont fan้)
Que le temps d’avant, c’้tait le temps d’avant
(ครีle เทมสฺ davant , c้tait le เทมสฺ davant)
Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent
(ครีsi เทาทฺ zappe et lasse , เลซ อะมูร aussi passent)

I understood all the words, I well understood, thanks
([ ไอ อันเดิซทูด ออล เดอะ เวิด , ไอ เว็ล อันเดิซทูด , แธ็งค)
Reasonable and new, that’s the way here
(รีเซินนาเบิล แอ็นด นยู , แด๊ท เดอะ เว เฮียร)
Things have changed, that flowers get fade
(ธิง แฮ็ฝ เชนจ , แดท ฟเลาเออะ เก็ท เฝด)
That the time before, was the time before
(แดท เดอะ ไทม บิโฟ , วอส เดอะ ไทม บิโฟ)
If all zap and tire, loves also go by
(อิฟ ออล zap แอ็นด ไทร , ลัฝ ออลโซ โก ไบ ])

Il faut que tu saches
(แอล faut ครีทู saches)

You must know
([ ยู มัซท โน ])

J’irai chercher ton coeur si tu l’emportes ailleurs
(Jirai chercher ท็อง เคอร์ si ทู lemportes ailleurs)
M๊me si dans tes danses d’autres dansent tes heures
(M๊me si แด็น tes ดางส dautres dansent tes heures)
J’irai chercher ton โme dans les froids dans les flammes
(Jirai chercher ท็อง โme แด็น เลซ froids แด็น เลซ เฟรมมฺ)
Je te jetterai des sorts pour que tu m’aimes encore
(จี te jetterai เดะ ซอท โพ ครีทู maimes อังโค)

I’ll go get your heart if you take it somewhere else
([ อิล โก เก็ท ยุร ฮาท อิฟ ยู เทค อิท ซัมแวร์ เอ็ลซ)
Even if in your dances others dance your hours
(อีเฝ็น อิฟ อิน ยุร ดานซ อัฑเออะ ดานซ ยุร เอาร)
I’ll go get your soul in the colds in the flammes
(อิล โก เก็ท ยุร โซล อิน เดอะ โคลด ซิน เดอะ เฟรมมฺ)
I’ll cast a spell on you for you to still love me
(อิล คาซท ดา ซเพ็ล ออน ยู ฟอ ยู ทู ซทิล ลัฝ มี ])

Fallait pas commencer m’attirer me toucher
(Fallait เพซ commencer mattirer มี toucher)
Fallait pas tant donner moi je sais pas jouer
(Fallait เพซ แทททฺ ดอนเนอร์ โมย จี sais เพซ jouer)
On me dit qu’aujourd’hui, on me dit que les autres font ainsi
(ออน มี dit quaujourdhui , ออน มี dit ครีเลซ autres ฟ็อนท ainsi)
Je ne suis pas les autres
(จี ne ซูซ เพซ เลซ autres)
Avant que l’on s’attache, avant que l’on se gโche
(อาวาน ครีlon sattache , อาวาน ครีlon se gโche)

Shouldn’t begin tease me touch me
([ ชูดดึ่น บีกีน ทีส มี ทั๊ช มี)
Shouldn’t give so much I don’t know how to play
(ชูดดึ่น กิฝ โซ มัช ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู พเล)
They say that today, they say others do so
(เด เซ แดท ทุเด , เด เซ อัฑเออะ ดู โซ)
I’m not the others
(แอม น็อท ดิ อัฑเออะ)
Before we attach to the other, before we spoil each other
(บิโฟ วี แอ็ทแทช ทู ดิ อัฑเออะ , บิโฟ วี ซพอยล อีช อัฑเออะ ])

Je veux que tu saches
(จี เวิก ครีทู saches)

I want you to know
([ ไอ ว็อนท ยู ทู โน ])

J’irai chercher ton coeur si tu l’emportes ailleurs
(Jirai chercher ท็อง เคอร์ si ทู lemportes ailleurs)
M๊me si dans tes danses d’autres dansent tes heures
(M๊me si แด็น tes ดางส dautres dansent tes heures)
J’irai chercher ton โme dans les froids dans les flammes
(Jirai chercher ท็อง โme แด็น เลซ froids แด็น เลซ เฟรมมฺ)
Je te jetterai des sorts pour que tu m’aimes encore
(จี te jetterai เดะ ซอท โพ ครีทู maimes อังโค)

I’ll go get your heart if you take it somewhere else
([ อิล โก เก็ท ยุร ฮาท อิฟ ยู เทค อิท ซัมแวร์ เอ็ลซ)
Even if in your dances others dance your hours
(อีเฝ็น อิฟ อิน ยุร ดานซ อัฑเออะ ดานซ ยุร เอาร)
I’ll go get your soul in the colds in the flammes
(อิล โก เก็ท ยุร โซล อิน เดอะ โคลด ซิน เดอะ เฟรมมฺ)
I’ll cast a spell on you for you to to still love me
(อิล คาซท ดา ซเพ็ล ออน ยู ฟอ ยู ทู ทู ซทิล ลัฝ มี ])

Je trouverai des langages pour chanter tes louanges
(จี trouverai เดะ langages โพ chanter tes louanges)
Je ferai nos bagages pour d’infinies vendanges
(จี ferai nos bagages โพ dinfinies vendanges)
Les formules magiques des marabouts d’Afrique
(เลซ formules magiques เดะ marabouts dAfrique)
J’les dirai sans remords pour que tu m’aimes encore
(Jles dirai แซน remords โพ ครีทู maimes อังโค)

I’ll find languages to sing your praises
([ อิล ไฟนด แลงกวิจ ทู ซิง ยุร พเรส)
I’ll make my luggages for infinite vintages
(อิล เมค มาย ลักกิจ ฟอ อีนฟินิท ฝีนทิจ)
Magic spells from African priests
(แมจอิค ซเพ็ล ฟร็อม แอฟริแค็น พรีซท)
I’ll say them without remorse for you to still love me
(อิล เซ เฑ็ม วิเฑาท ริมอซ ฟอ ยู ทู ซทิล ลัฝ มี ])

Je m’inventerai reine pour que tu me retiennes
(จี minventerai reine โพ ครีทู มี retiennes)
Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne
(จี มี ferai nouvelle โพ ครีle feu reprenne)
Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
(จี deviendrai ces autres คี te donnent ดื plaisir)
Vos jeux seront les n๔tres si tel est ton d้sir
(Vos jeux seront เลซ n๔tres si เทล est ท็อง d้sir)
Plus brillante plus belle pour une autre ้tincelle
(พลัซ brillante พลัซ เบ็ล โพ อัน autre ้tincelle)
Je me changerai en or pour que tu m’aimes encore
(จี มี changerai อัง ออ โพ ครีทู maimes อังโค)

I’ll name myself queen for you to hold me
([ อิล เนม ไมเซลฟ ควีน ฟอ ยู ทู โฮลด มี)
I’ll make myself new to let the fire restart
(อิล เมค ไมเซลฟ นยู ทู เล็ท เดอะ ไฟร รีซทาท)
I’ll become these others who give you pleasure
(อิล บิคัม ฑิส อัฑเออะ ฮู กิฝ ยู พเลฉเออะ)
Your games will be ours if that’s your wish
(ยุร เกม วิล บี เอ๊า อิฟ แด๊ท ยุร วิฌ)
More brilliant more beautiful for another spark
(โม บรีลแย็นท โม บยูทิฟุล ฟอ แอะนัธเออะ ซพาค)
I’ll change myself into gold for you to still love me
(อิล เชนจ ไมเซลฟ อีนทุ โกลด ฟอ ยู ทู ซทิล ลัฝ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pour Que Tu M’aimes Encore คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น