เนื้อเพลง Paper Planes คำอ่านไทย M.I.A.

I fly like paper, get high like planes
(ไอ ฟไล ไลค เพเพอะ , เก็ท ไฮ ไลค พเลน)
If you catch me at the border I got visas in my name
(อิฟ ยู แค็ช มี แอ็ท เดอะ บอเดอะ ไอ ก็อท ฝีสะ ซิน มาย เนม)
If you come around here, I make ’em all day
(อิฟ ยู คัม อะเรานด เฮียร , ไอ เมค เอ็ม ออล เด)
I get one down in a second if you wait
(ไอ เก็ท วัน เดาน อิน อะ เซคอันด อิฟ ยู เวท)

I fly like paper, get high like planes
(ไอ ฟไล ไลค เพเพอะ , เก็ท ไฮ ไลค พเลน)
If you catch me at the border I got visas in my name
(อิฟ ยู แค็ช มี แอ็ท เดอะ บอเดอะ ไอ ก็อท ฝีสะ ซิน มาย เนม)
If you come around here, I make ’em all day
(อิฟ ยู คัม อะเรานด เฮียร , ไอ เมค เอ็ม ออล เด)
I get one down in a second if you wait
(ไอ เก็ท วัน เดาน อิน อะ เซคอันด อิฟ ยู เวท)

Sometimes I feel sitting on trains
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ซีททิง ออน ทเรน)
Every stop I get to I’m clocking that game
(เอฝริ ซท็อพ ไอ เก็ท ทู แอม clockings แดท เกม)
Everyone’s a winner now we’re making that fame
(เอ๊วี่วัน ซา วีนเนอะ เนา เวีย เมคอิง แดท เฟม)
Bonafide hustler making my name
(โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ เมคอิง มาย เนม)

Sometimes I feel sitting on trains
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ซีททิง ออน ทเรน)
Every stop I get to I’m clocking that game
(เอฝริ ซท็อพ ไอ เก็ท ทู แอม clockings แดท เกม)
Everyone’s a winner now we’re making that fame
(เอ๊วี่วัน ซา วีนเนอะ เนา เวีย เมคอิง แดท เฟม)
Bonafide hustler making my name
(โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ เมคอิง มาย เนม)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

Pirate skulls and bones
(ไพริท ซคัล แซน บอน)
Sticks and stones and weed and bombs
(ซทิค แซน ซโทน แซน วี แอ็นด บ็อม)
Running when we hit ’em
(รันนิง ฮเว็น วี ฮิท เอ็ม)
Lethal poison through their system
(ลีแธ็ล พ๊อยซั่น ธรู แด ซีซเท็ม)

Pirate skulls and bones
(ไพริท ซคัล แซน บอน)
Sticks and stones and weed and bombs
(ซทิค แซน ซโทน แซน วี แอ็นด บ็อม)
Running when we hit ’em
(รันนิง ฮเว็น วี ฮิท เอ็ม)
Lethal poison through their system
(ลีแธ็ล พ๊อยซั่น ธรู แด ซีซเท็ม)

No one on the corner has swag like us
(โน วัน ออน เดอะ คอเนอะ แฮ็ส ซแว็ก ไลค อัซ)
Hit me on my banner prepaid wireless
(ฮิท มี ออน มาย แบนเนอะ พริเพด ไวรเล็ซ)
We pack and deliver like UPS trucks
(วี แพ็ค แอ็นด ดิลีฝเออะ ไลค อัพสฺ ทรัค)
A radio in hell just pumping that gas
(อะ เรดิโอ อิน เฮ็ล จัซท พัมปิง แดท แก๊ซ)

No one on the corner has swag like us
(โน วัน ออน เดอะ คอเนอะ แฮ็ส ซแว็ก ไลค อัซ)
Hit me on my banner prepaid wireless
(ฮิท มี ออน มาย แบนเนอะ พริเพด ไวรเล็ซ)
We pack and deliver like UPS trucks
(วี แพ็ค แอ็นด ดิลีฝเออะ ไลค อัพสฺ ทรัค)
A radio in hell just pumping that gas
(อะ เรดิโอ อิน เฮ็ล จัซท พัมปิง แดท แก๊ซ)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

All I wanna do is BANG BANG BANG BANG!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส [ แบ็ง แบ็ง แบ็ง แบ็ง ! ])
And KKKAAAA CHING!
(แอ็นด [ KKKAAAA ชิง ! ])
And take your money
(แอ็นด เทค ยุร มันอิ)

M.I.A.
(เอ็ม ไอ อะ)
Third world democracy
(เธิด เวิลด ดิมอคระซิ)
Yeah, I got more records than the K.G.B.
(เย่ , ไอ ก็อท โม เรคออด แฑ็น เดอะ เค จี บี)
So, uh, no funny business
(โซ , อา , โน ฟันนิ บีสเน็ซ)

Some some some I some I murder
(ซัม ซัม ซัม ไอ ซัม ไอ เมอเดอะ)
Some I some I let go
(ซัม ไอ ซัม ไอ เล็ท โก)
Some some some I some I murder
(ซัม ซัม ซัม ไอ ซัม ไอ เมอเดอะ)
Some I some I let go
(ซัม ไอ ซัม ไอ เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper Planes คำอ่านไทย M.I.A.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น