เนื้อเพลง Puke คำอ่านไทย Eminem

There I go–thinking of you again
(แดร์ ไอ โก ติ้งกิง อ็อฝ ยู อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You don’t know how sick you make me
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ซิค ยู เมค มี)
You make me f*ckin’ sick to my stomach
(ยู เมค มี เอฟ *ckin ซิค ทู มาย ซทัมแอ็ค)
Every time I think of you, I puke
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , ไอ พิวคฺ)
You must just not know–whoa-whoa-whoa-whoa
(ยู มัซท จัซท น็อท โน โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
You may not think you do, but you do
(ยู เม น็อท ธิงค ยู ดู , บัท ยู ดู)
Every time I think of you
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)

I was gonna take the time to sit down and write you a little poem
(ไอ วอส กอนนะ เทค เดอะ ไทม ทู ซิท เดาน แอ็นด ไรท ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โพเอ็ม)
But from of the dome would probably be a little more, more suitable for this type of song–whoa
(บัท ฟร็อม อ็อฝ เดอะ โดม เวิด พรอบอับลิ บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม , โม suitable ฟอ ดีซ ไทพ อ็อฝ ซ็อง โว้ว)
I got a million reasons off the top of my head that I could think of
(ไอ ก็อท ดา มีลยัน รี๊ซั่น ออฟฟ เดอะ ท็อพ อ็อฝ มาย เฮ็ด แดท ไอ เคิด ธิงค อ็อฝ)
Sixteen bars, this ain’t enough to put some ink ta
(ซิคซทีน บา , ดีซ เอน อินัฟ ทู พัท ซัม อิงค ทา)
So f*ck it, I’ma start right here by just be brief-a
(โซ เอฟ *ck อิท , แอมอา ซทาท ไรท เฮียร ไบ จัซท บี บรีฟ อะ)
Bout to rattle off some other reasons
(เบาท ทู แลเดิล ออฟฟ ซัม อัฑเออะ รี๊ซั่น)
I knew I shouldn’t go and get another tattoo of you
(ไอ นยู ไอ ชูดดึ่น โก แอ็นด เก็ท แอะนัธเออะ แท็ททู อ็อฝ ยู)
On my arm, but what do I go and do
(ออน มาย อาม , บัท ฮว็อท ดู ไอ โก แอ็นด ดู)
I go and get another one, now I got two
(ไอ โก แอ็นด เก็ท แอะนัธเออะ วัน , เนา ไอ ก็อท ทู)
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
I’m sittin’ here with your name on my skin
(แอม ซิทดิน เฮียร วิฑ ยุร เนม ออน มาย ซคิน)
I can’t believe I went and did this stupid sh*t again
(ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ เว็นท แอ็นด ดิด ดีซ ซทยูทิด ฌะ *ที อะเกน)
My next girlfriend, now her name’s gotta be Kim
(มาย เน็คซท เกลิลเฟรน , เนา เฮอ เนม กอททะ บี คิม)
Shi-ii-ii-ii-ii-ii-it
(ชี ทรู ทรู ทรู ทรู ทรู อิท)
If you only knew how much I hated you
(อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู เฮา มัช ไอ แฮ็ท ยู)
For every motherf*ckin’ thing you ever put us through
(ฟอ เอฝริ motherf*ckin ธิง ยู เอฝเออะ พัท อัซ ธรู)
Then I wouldn’t be standing here crying over you
(เด็น นาย วูดดึ่น บี ซแทนดิง เฮียร คไรอิง โอเฝอะ ยู)
Boo-oo-oo-oo-oo-oo-who
(บู โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ ฮู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You don’t know how sick you make me
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ซิค ยู เมค มี)
You make me f*ckin’ sick to my stomach
(ยู เมค มี เอฟ *ckin ซิค ทู มาย ซทัมแอ็ค)
Every time I think of you, I puke
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , ไอ พิวคฺ)
You must just not know–whoa-whoa-whoa-whoa
(ยู มัซท จัซท น็อท โน โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
You may not think you do, but you do
(ยู เม น็อท ธิงค ยู ดู , บัท ยู ดู)
Every time I think of you
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)

I was gonna take the time to sit down and write you a little letter
(ไอ วอส กอนนะ เทค เดอะ ไทม ทู ซิท เดาน แอ็นด ไรท ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลทเทอะ)
But I thought a song would probably be a little better
(บัท ไอ ธอท ดา ซ็อง เวิด พรอบอับลิ บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Instead of a letter
(อินซเทด อ็อฝ อะ เลทเทอะ)
That you’d probably just shred up–yeah
(แดท ยูต พรอบอับลิ จัซท ฌเร็ด อัพ เย่)
I stumbled on your picture yesterday and it made me stop and think of
(ไอ แสตมเบิล ออน ยุร พีคเชอะ เยซเทอะดิ แอ็นด ดิท เมด มี ซท็อพ แอ็นด ธิงค อ็อฝ)
How much of a waste it’d be for me to put some ink ta, a stupid piece a
(เฮา มัช อ็อฝ อะ เวซท อิทด บี ฟอ มี ทู พัท ซัม อิงค ทา , อะ ซทยูทิด พีซ อะ)
Paper, I’d rather let you see how
(เพเพอะ , อาย ราฑเออะ เล็ท ยู ซี เฮา)
Much I f*ckin’ hate you in a freestyle
(มัช ไอ เอฟ *ckin เฮท ยู อิน อะ ฟรีสทาย)
You’re a f*ckin’ cokein’ sl*t, I hope you f*ckin’ die
(ยัวร์ อะ เอฟ *ckin cokein sl*ที , ไอ โฮพ ยู เอฟ *ckin ได)
I hope you get to hell and Satan sticks a needle in your eye
(ไอ โฮพ ยู เก็ท ทู เฮ็ล แอ็นด ซาตาน ซทิค ซา นี๊ดเดิ้ล อิน ยุร ไอ)
I hate your f*ckin’ guts, you f*ckin’ sl*t, I hope you die
(ไอ เฮท ยุร เอฟ *ckin กัท , ยู เอฟ *ckin sl*ที , ไอ โฮพ ยู ได)
Di-ii-ii-ii-ii-ii-ie
(ได ทรู ทรู ทรู ทรู ทรู อิ)
But please don’t get me wrong, I’m not bitter or mad
(บัท พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , แอม น็อท บีทเทอะ ออ แม็ด)
It’s not that I still love you, it’s not ’cause I want you back
(อิทซ น็อท แดท ไอ ซทิล ลัฝ ยู , อิทซ น็อท คอส ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
It’s just that when I think of you, it makes me wanna
(อิทซ จัซท แดท ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู , อิท เมค มี วอนนา)
gag-aa-aa-aa-aa-aa-aa-ag
(แก็ก aa aa aa aa aa aa ag)
What else can I do, I haven’t got a clue
(ฮว็อท เอ็ลซ แค็น นาย ดู , ไอ แฮฟเวน ก็อท ดา คลู)
Now I guess I’ll just move on, I have no choice but to
(เนา ไอ เก็ซ อิล จัซท มูฝ ออน , ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ บัท ทู)
But every time I think of you now, I’ll I wanna do
(บัท เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู เนา , อิล ไอ วอนนา ดู)
Is pu-uu-uu-uu-uu-uu-uke
(อีส pu uu uu uu uu uu uke)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You don’t know how sick you make me
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ซิค ยู เมค มี)
You make me f*ckin’ sick to my stomach
(ยู เมค มี เอฟ *ckin ซิค ทู มาย ซทัมแอ็ค)
Every time I think of you, I puke
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , ไอ พิวคฺ)
You must just not know–whoa-whoa-whoa-whoa
(ยู มัซท จัซท น็อท โน โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
You may not think you do, but you do
(ยู เม น็อท ธิงค ยู ดู , บัท ยู ดู)
Every time I think of you, I puke
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , ไอ พิวคฺ)

F*ckin’ b*tch
(เอฟ *ckin บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Puke คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น