เนื้อเพลง Contact High (Demo) คำอ่านไทย Scissor Sisters

I smelled that smoke when I passed by your door
(ไอ ซเม็ล แดท ซโมค ฮเว็น นาย พาซ ไบ ยุร โด)
I fall down to my knees cause I need more
(ไอ ฟอล เดาน ทู มาย นี คอส ไอ นีด โม)
Something’s burning up inside
(ซัมติง เบรินนิง อัพ อีนไซด)
I know that ain’t no jolly ride
(ไอ โน แดท เอน โน จอลลิ ไรด)
We’ll make do with the slip and slide
(เว็ล เมค ดู วิฑ เดอะ ซลิพ แอ็นด ซไลด)
Fo’ sho’
(โฟ โช)

You give me contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)
You give me contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)

Turn the dirt til I can breathe your seed
(เทิน เดอะ เดิท ทิล ไอ แค็น บรีฑ ยุร ซี)
The flowers on your wind that taste so sweet
(เดอะ ฟเลาเออะ ออน ยุร วินด แดท เทซท โซ สวี้ท)
Look here Mama, don’t be scared
(ลุค เฮียร มามะ , ด้อนท์ บี ซคา)
Selfless children love to share
(เซลฟเล็ซ ชีลดเร็น ลัฝ ทู แฌ)
But I’ll be damned if I’ve got enough
(บัท อิล บี แด็ม อิฟ แอฝ ก็อท อินัฟ)
For three
(ฟอ ธรี)

You give me contact, contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท , คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)
You give me contact, contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท , คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)

The girl ain’t nothin’ but rich white trash
(เดอะ เกิล เอน นอทติน บัท ริช ฮไวท ทแร็ฌ)
With her lips on a jazz bag and hands on cash
(วิฑ เฮอ ลิพ ออน อะ แจ็ส แบ็ก แอ็นด แฮ็นด ออน แค็ฌ)
Nobody wants to kiss a mushroom stash
(โนบอดี้ ว็อนท ทู คิซ ซา มัฌรูม สแตช)

Don’t you leave me statued like a stone
(ด้อนท์ ยู ลีฝ มี ซแทชอิว ไลค เก ซโทน)
I taste you good, the wet lips of your home
(ไอ เทซท ยู เกิด , เดอะ เว็ท ลิพ อ็อฝ ยุร โฮม)
Please believe me, for your sake
(พลีส บิลีฝ มี , ฟอ ยุร ซาคิ)
I won’t ask you, I just take
(ไอ ว็อนท อาซค ยู , ไอ จัซท เทค)
One more fix and I’m gonna break my bones
(วัน โม ฟิคซ แอ็นด แอม กอนนะ บเรค มาย บอน)

You give me contact, contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท , คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)
You give me contact, contact
(ยู กิฝ มี คอนแท็คท , คอนแท็คท)
Contact high
(คอนแท็คท ไฮ)

You give me….
(ยู กิฝ มี)
You give me…
(ยู กิฝ มี)
You give me…
(ยู กิฝ มี)
You give me…
(ยู กิฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Contact High (Demo) คำอ่านไทย Scissor Sisters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น