เนื้อเพลง Radio Radio คำอ่านไทย Elvis Costello

I was tuned into the shine of the late night dial
(ไอ วอส ทยูน อีนทุ เดอะ ไฌน อ็อฝ เดอะ เลท ไนท ไดแอ็ล)
Doing anything my radio advised
(ดูอิง เอนอิธิง มาย เรดิโอ แอ็ดไฝส)
With everyone of those late night stations
(วิฑ เอ๊วี่วัน อ็อฝ โฑส เลท ไนท ซเทฌัน)
playing songs bringing tears to my eyes
(พเลนิ่ง ซ็อง บริงกิง เทีย ทู มาย ไอ)
I was seriously thinking about hiding the reciever
(ไอ วอส ซีเรียซลิ ติ้งกิง อะเบาท ไฮดอิง เดอะ reciever)
When the switch broke cause it’s old
(ฮเว็น เดอะ ซวิช บโรค คอส อิทซ โอลด)
They’re saying things I can hardly believe
(เดรว เซอิง ธิง ซาย แค็น ฮาดลิ บิลีฝ)
They really think we’re getttin’ out of control
(เด ริแอ็ลลิ ธิงค เวีย getttin เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

Radio is the sound salvation
(เรดิโอ อีส เดอะ เซานด แซ็ลเฝฌัน)
Radio is cleaning up the nation
(เรดิโอ อีส คลีนอิง อัพ เดอะ เนฌัน)
They say you better listen to the Voice of Reason
(เด เซ ยู เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฝอยซ อ็อฝ รี๊ซั่น)
But they don;t give you any choice
(บัท เด ด็อน ; ที กิฝ ยู เอนอิ ชอยซ)
‘Cause they think that it’s treason
(คอส เด ธิงค แดท อิทซ ทรีสน)
So you had better do as you were told
(โซ ยู แฮ็ด เบทเทอะ ดู แอ็ส ยู เวอ โทลด)
You better listen to the radio
(ยู เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)

I wanna bite the hand that feeds me
(ไอ วอนนา ไบท เดอะ แฮ็นด แดท ฟีด มี)
I wanna bite that hand so badly
(ไอ วอนนา ไบท แดท แฮ็นด โซ แบดลิ)
I wanna make them wish they’d never seen me
(ไอ วอนนา เมค เฑ็ม วิฌ เดยฺ เนฝเออะ ซีน มี)
Some of my freinds sit around every evening
(ซัม อ็อฝ มาย freinds ซิท อะเรานด เอฝริ อีฝนิง)
And they worry about the times ahead
(แอ็นด เด เวอริ อะเบาท เดอะ ไทม อะเฮด)
But everybody else is overwhelmed by indifference
(บัท เอวี่บอดี้ เอ็ลซ อีส โอเฝอะฮเวลม ไบ อินดีฟเฟอะเร็นซ)
And the promise of an early bed
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ แอน เออลิ เบ็ด)

You either shut up or get cut out
(ยู อีเฑอะ ฌัท อัพ ออ เก็ท คัท เอ้า)
They don’t wanna hear about it
(เด ด้อนท์ วอนนา เฮีย อะเบาท ดิธ)
It’s only inches on the reel to reel
(อิทซ โอ๊นลี่ อินเชด ออน เดอะ รีล ทู รีล)
And the radio is in the hands
(แอ็นด เดอะ เรดิโอ อีส ซิน เดอะ แฮ็นด)
Of such a lot of fools
(อ็อฝ ซัช อะ ล็อท อ็อฝ ฟูล)
Tryin’ to anesthetize they way that you feel
(ทายอิน ทู anesthetize เด เว แดท ยู ฟีล)

Radio is the sound salvation
(เรดิโอ อีส เดอะ เซานด แซ็ลเฝฌัน)
Radio is cleaning up the nation
(เรดิโอ อีส คลีนอิง อัพ เดอะ เนฌัน)
They say you better listen to the Voice Of Reason
(เด เซ ยู เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฝอยซ อ็อฝ รี๊ซั่น)
But they don’t give any choice
(บัท เด ด้อนท์ กิฝ เอนอิ ชอยซ)
‘Cause they think that its treason
(คอส เด ธิงค แดท อิทซ ทรีสน)
So you had better do as you were told
(โซ ยู แฮ็ด เบทเทอะ ดู แอ็ส ยู เวอ โทลด)
You better listen to the radio
(ยู เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)

Wonderful Radio
(วันเดอะฟุล เรดิโอ)
Nothing Less than Radio
(นัธอิง เลซ แฑ็น เรดิโอ)
Radio, Radio
(เรดิโอ , เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Radio คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น