เนื้อเพลง Salvation คำอ่านไทย The Cranberries

To all those people doing lines, don’t do it, don’t do it.
(ทู ออล โฑส พี๊เพิ่ล ดูอิง ไลน , ด้อนท์ ดู อิท , ด้อนท์ ดู อิท)
Inject your soul with liberty, it’s free, it’s free.
(อินเจคท ยุร โซล วิฑ ลีบเออะทิ , อิทซ ฟรี , อิทซ ฟรี)

To all the kids with heroin eyes, don’t do it, don’t do it.
(ทู ออล เดอะ คิด วิฑ เฮโระอิน ไอ , ด้อนท์ ดู อิท , ด้อนท์ ดู อิท)
Because it’s not, not what it seems.
(บิคอส อิทซ น็อท , น็อท ฮว็อท ดิธ ซีม)
No, no it’s not, not what it seems
(โน , โน อิทซ น็อท , น็อท ฮว็อท ดิธ ซีม)

Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)
Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)

To all those parents with sleepless nights, sleepless nights
(ทู ออล โฑส แพเร็นท วิฑ ซลีพเล็ซ ไนท , [ ซลีพเล็ซ ไนท ])
Tie your kids home to their beds, clear their heads.
(ไท ยุร คิด โฮม ทู แด เบ็ด , คเลีย แด เฮ็ด)

To all the kids with heroin eyes, don’t do it, don’t do it.
(ทู ออล เดอะ คิด วิฑ เฮโระอิน ไอ , ด้อนท์ ดู อิท , ด้อนท์ ดู อิท)
Because it’s not, not what it seems.
(บิคอส อิทซ น็อท , น็อท ฮว็อท ดิธ ซีม)
No, no it’s not, not what it seems
(โน , โน อิทซ น็อท , น็อท ฮว็อท ดิธ ซีม)

Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)
Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)

Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)
Salvation, salvation, salvation is free.
(แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน , แซ็ลเฝฌัน อีส ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Salvation คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น