เนื้อเพลง Happy Birthday คำอ่านไทย The Birthday Massacre

I think my friend said,”I hear footsteps. ”
(ไอ ธิงค มาย ฟเร็นด เซ็ด ,”ไอ เฮีย ฟุทเสต็ป ” )
I wore my black and white dress to the birthday massacre, birthday massacre, bithday.
(ไอ โว มาย บแล็ค แอ็นด ฮไวท ดเรซ ทู เดอะ เบริ์ดเดย์ แมซซะเคอะ , เบริ์ดเดย์ แมซซะเคอะ , bithday)
I wore my black and white dress.
(ไอ โว มาย บแล็ค แอ็นด ฮไวท ดเรซ)
I think my friend said,”Stick it in the back of her head. ”
(ไอ ธิงค มาย ฟเร็นด เซ็ด ,”ซทิค อิท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เฮอ เฮ็ด ” )
I think my friend said,”Two of them are sisters. ”
(ไอ ธิงค มาย ฟเร็นด เซ็ด ,”ทู อ็อฝ เฑ็ม อาร์ ซีซเทอะ ” )
” I’m a murder tramp, birthday boy”, I think I said.
(” แอม มา เมอเดอะ ทแร็มพ , เบริ์ดเดย์ บอย”, ไอ ธิงค ไอ เซ็ด)
” I’m going to bas them in, bash them in”, I think he said.
(” แอม โกอิ้ง ทู bas เฑ็ม อิน , แบ็ฌ เฑ็ม อิน”, ไอ ธิงค ฮี เซ็ด)
Then we wished them all a happy birthday.
(เด็น วี วิฌ เฑ็ม ออล อะ แฮพพิ เบริ์ดเดย์)
We kissed them all goodnight.
(วี คิซ เฑ็ม ออล กู๊ดไนท์)
Now he chases me in my black and red dress.
(เนา ฮี เชซ มี อิน มาย บแล็ค แอ็นด เร็ด ดเรซ)
I think my friend said,”Don’t forget the video. ”
(ไอ ธิงค มาย ฟเร็นด เซ็ด ,”ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ ฝีดอิโอ ” )
I think my friend said,”Dont forget to smile. ”
(ไอ ธิงค มาย ฟเร็นด เซ็ด ,”ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ซไมล ” )
” Youre a murder tamp, murder tramp”, I think he siad.
(” ยัวร์ อะ เมอเดอะ แท็มพ , เมอเดอะ ทแร็มพ”, ไอ ธิงค ฮี siad)
” Youre a murder boy, birthday boy”, I think I said.
(” ยัวร์ อะ เมอเดอะ บอย , เบริ์ดเดย์ บอย”, ไอ ธิงค ไอ เซ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Birthday คำอ่านไทย The Birthday Massacre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น