เนื้อเพลง Jingle Bells คำอ่านไทย Barenaked Ladies

Dashing through the snow
(แดฌอิง ธรู เดอะ ซโน)
On a one-horse open sleigh,
(ออน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล ,)
Over the fields we go,
(โอเฝอะ เดอะ ฟีลด วี โก ,)
Laughing all the way;
(ลาฟอิง ออล เดอะ เว 😉
Bells on bob-tail ring,
(เบลล์ ออน บ็อบ เทล ริง ,)
making spirits bright,
(เมคอิง ซพีริท ไบร๊ท ,)
What fun it is to ride and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด แอ็นด ซิง)
A sleighing song tonight.
(อะ sleighings ซ็อง ทุไนท)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
One-horse open sleigh.
(วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
One-horse open sleigh.
(วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Dashing through the snow
(แดฌอิง ธรู เดอะ ซโน)
On a one-horse open sleigh,
(ออน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล ,)
Over the fields we go,
(โอเฝอะ เดอะ ฟีลด วี โก ,)
Laughing all the way;
(ลาฟอิง ออล เดอะ เว 😉
Bells on bob-tail ring,
(เบลล์ ออน บ็อบ เทล ริง ,)
making spirits bright,
(เมคอิง ซพีริท ไบร๊ท ,)
What fun it is to ride and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด แอ็นด ซิง)
A sleighing song tonight.
(อะ sleighings ซ็อง ทุไนท)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle bells, jingle bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle bells, Batman smells,
(จีงกล เบลล์ , แบทแมน ซเม็ล ,)
Robin laid an egg
(รอบอิน เลด แอน เอ็ก)
Batmobile lost its wheel
(Batmobile ล็อซท อิทซ ฮวีล)
And Joker got away
(แอ็นด โจคเออะ ก็อท อะเว)

A day or two ago,
(อะ เด ออ ทู อะโก ,)
I thought I’d take a ride,
(ไอ ธอท อาย เทค เก ไรด ,)
And soon Miss Fanny Bright
(แอ็นด ซูน มิซ แฟนนี่ ไบร๊ท)
Was seated by my side;
(วอส ซีท ไบ มาย ไซด 😉
The horse was lean and lank;
(เดอะ ฮอซ วอส ลีน แอ็นด แล็งค 😉
Misfortune seemed his lot;
(มิซฟอชุน ซีมี ฮิส ล็อท 😉
He got into a drifted bank,
(ฮี ก็อท อีนทุ อะ ดริฟท แบ็งค ,)
And there we got upsot.
(แอ็นด แดร์ วี ก็อท upsot)

Chorus
(โครัซ)
Jingle Bells, Jingle Bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle Bells, Jingle Bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Now the ground is white
(เนา เดอะ กเรานด อีส ฮไวท)
Go it while you’re young,
(โก อิท ฮไวล ยัวร์ ยัง ,)
Take the girls tonight
(เทค เดอะ เกิล ทุไนท)
And sing this sleighing song;
(แอ็นด ซิง ดีซ sleighings ซ็อง 😉
Just get a bob-tailed bay
(จัซท เก็ท ดา บ็อบ เทล เบ)
Two-forty as his speed
(ทู ฟอทิ แอ็ส ฮิส ซพีด)
Hitch him to an open sleigh
(ฮิช ฮิม ทู แอน โอเพ็น ซเล)
And crack! you’ll take the lead.
(แอ็นด คแร็ค ! โยว เทค เดอะ เล็ด)

Jingle Bells, Jingle Bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

Jingle Bells, Jingle Bells,
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์ ,)
Jingle all the way!
(จีงกล ออล เดอะ เว !)
O what fun it is to ride
(โอ ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ไรด)
In a one-horse open sleigh.
(อิน อะ วัน ฮอซ โอเพ็น ซเล)

What fun it is to love and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ลัฝ แอ็นด ซิง)
What fun it is to love and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ลัฝ แอ็นด ซิง)
What fun it is to love and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ลัฝ แอ็นด ซิง)
Ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)
What fun it is to love and sing
(ฮว็อท ฟัน หนิด อีส ทู ลัฝ แอ็นด ซิง)
Singin’ song tonight
(ซิงอิน ซ็อง ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jingle Bells คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น