เนื้อเพลง I Only Want to Be With You คำอ่านไทย Dusty Springfield

I don’t know what it is that makes me love you so
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส แดท เมค มี ลัฝ ยู โซ)
I only know I never want to let you go
(ไอ โอ๊นลี่ โน ไอ เนฝเออะ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
‘Cause you’ve started something, oh, can’t you see
(คอส ยู๊ฟ ซทาท ซัมติง , โอ , แค็นท ยู ซี)
That ever since we met, you’ve had a hold on me?
(แดท เอฝเออะ ซินซ วี เม็ท , ยู๊ฟ แฮ็ด อะ โฮลด ออน มี)
It happens to be true
(อิท แฮพเพ็น ทู บี ทรู)
I only want to be with you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

It doesn’t matter where you go or what you do
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว ยู โก ออ ฮว็อท ยู ดู)
I want to spend each moment of the day with you
(ไอ ว็อนท ทู ซเพ็นด อีช โมเม็นท อ็อฝ เดอะ เด วิฑ ยู)
Oh, look what has happened with just one kiss
(โอ , ลุค ฮว็อท แฮ็ส แฮพเพ็น วิฑ จัซท วัน คิซ)
I never knew that I could be in love like this
(ไอ เนฝเออะ นยู แดท ไอ เคิด บี อิน ลัฝ ไลค ดีซ)
It’s crazy but it’s true
(อิทซ คเรสิ บัท อิทซ ทรู)
I only want to be with you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

You stopped and smiled at me
(ยู สต๊อปพฺ แอ็นด ซไมล แอ็ท มี)
And asked if I’d care to dance
(แอ็นด อาซค อิฟ อาย แค ทู ดานซ)
I fell into your open arms
(ไอ เฟ็ล อีนทุ ยุร โอเพ็น อาม)
I didn’t stand a chance
(ไอ ดิ๊นอิน ซแท็นด อะ ชานซ)
Now, listen to me
(เนา , ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I just want to be beside you everywhere
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี บิไซด ยู เอวี่แวร์)
As long as we’re together, honey, I don’t care
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย ทุเกฑเออะ , ฮันอิ , ไอ ด้อนท์ แค)
‘Cause you’ve started something, oh, can’t you see
(คอส ยู๊ฟ ซทาท ซัมติง , โอ , แค็นท ยู ซี)
That ever since we met, you’ve had a hold on me?
(แดท เอฝเออะ ซินซ วี เม็ท , ยู๊ฟ แฮ็ด อะ โฮลด ออน มี)
No matter what you do,
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ดู ,)
I only want to be with you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

INSTRUMENTAL BRIDGE
(อินซทรุเมนแท็ล บริจ)

Ohhh
(โอ้)
You stopped and smiled at me
(ยู สต๊อปพฺ แอ็นด ซไมล แอ็ท มี)
And asked if I’d care to dance
(แอ็นด อาซค อิฟ อาย แค ทู ดานซ)
I fell into your open arms
(ไอ เฟ็ล อีนทุ ยุร โอเพ็น อาม)
I didn’t stand a chance
(ไอ ดิ๊นอิน ซแท็นด อะ ชานซ)
Now, hear me tell you
(เนา , เฮีย มี เท็ล ยู)

I just want to be beside you everywhere
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี บิไซด ยู เอวี่แวร์)
As long as we’re together, honey, I don’t care
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย ทุเกฑเออะ , ฮันอิ , ไอ ด้อนท์ แค)
‘Cause you’ve started something, oh, can’t you see
(คอส ยู๊ฟ ซทาท ซัมติง , โอ , แค็นท ยู ซี)
That ever since we met, you’ve had a hold on me?
(แดท เอฝเออะ ซินซ วี เม็ท , ยู๊ฟ แฮ็ด อะ โฮลด ออน มี)
No matter what you do,
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ดู ,)
I only want to be with you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

I said no matter, no matter what you do,
(ไอ เซ็ด โน แมทเทอะ , โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู ดู ,)
I only want to be with you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Only Want to Be With You คำอ่านไทย Dusty Springfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น