เนื้อเพลง Starting Over คำอ่านไทย John Lennon

Written by John Lennon
(วึ้น ไบ จอน เลนนอน)

Our life together is so precious together,
(เอ๊า ไลฟ ทุเกฑเออะ อีส โซ พเรฌอัซ ทุเกฑเออะ ,)
We have grown – we have grown,
(วี แฮ็ฝ กโรน วี แฮ็ฝ กโรน ,)
Although our love is still special,
(ออลโฑ เอ๊า ลัฝ อีส ซทิล ซเพฌแอ็ล ,)
Let’s take our chance and fly away somewhere alone,
(เล็ท เทค เอ๊า ชานซ แอ็นด ฟไล อะเว ซัมแวร์ อะโลน ,)

It’s been so long since we took the time,
(อิทซ บีน โซ ล็อง ซินซ วี ทุค เดอะ ไทม ,)
No-one’s to blame,
(โน วัน ทู บเลม ,)
I know time flies so quikly,
(ไอ โน ไทม ไฟล์ โซ quikly ,)
But when I see you darling,
(บัท ฮเว็น นาย ซี ยู ดาลิง ,)
It’s like we both are falling in love again,
(อิทซ ไลค วี โบธ อาร์ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ อะเกน ,)
It’ll be just like starting over – starting over,
(อิว บี จัซท ไลค ซทาททิง โอเฝอะ ซทาททิง โอเฝอะ ,)

Everyday we used to make it love,
(เอวี่เดย์ วี ยูซ ทู เมค อิท ลัฝ ,)
Why can’t we be making love nice and easy,
(ฮไว แค็นท วี บี เมคอิง ลัฝ ไน๊ซ์ แอ็นด อีสอิ ,)
It’s time to spread our wing’s and fly,
(อิทซ ไทม ทู ซพเร็ด เอ๊า วิง แซน ฟไล ,)
Don’t let another day go by my love,
(ด้อนท์ เล็ท แอะนัธเออะ เด โก ไบ มาย ลัฝ ,)
It’ll be just like starting over – starting over,
(อิว บี จัซท ไลค ซทาททิง โอเฝอะ ซทาททิง โอเฝอะ ,)

Why don’t we take off alone,
(ฮไว ด้อนท์ วี เทค ออฟฟ อะโลน ,)
Take a trip far, far away,
(เทค เก ทริพ ฟา , ฟา อะเว ,)
We’ll be together on our own again,
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ ออน เอ๊า โอน อะเกน ,)
Like we used to in the early days,
(ไลค วี ยูซ ทู อิน ดิ เออลิ เด ,)
Well, well, well darling,
(เว็ล , เว็ล , เว็ล ดาลิง ,)

It’s been so long since we took the time,
(อิทซ บีน โซ ล็อง ซินซ วี ทุค เดอะ ไทม ,)
No-one’s to blame,
(โน วัน ทู บเลม ,)
I know time flies so quikly,
(ไอ โน ไทม ไฟล์ โซ quikly ,)
But when I see you darling,
(บัท ฮเว็น นาย ซี ยู ดาลิง ,)
It’s like we both are falling in love again,
(อิทซ ไลค วี โบธ อาร์ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ อะเกน ,)
It’ll be just like starting over – starting over,
(อิว บี จัซท ไลค ซทาททิง โอเฝอะ ซทาททิง โอเฝอะ ,)

Everyday we used to make it love,
(เอวี่เดย์ วี ยูซ ทู เมค อิท ลัฝ ,)
Why can’t we be making love nice and easy,
(ฮไว แค็นท วี บี เมคอิง ลัฝ ไน๊ซ์ แอ็นด อีสอิ ,)
It’s time to spread our wing’s and fly,
(อิทซ ไทม ทู ซพเร็ด เอ๊า วิง แซน ฟไล ,)
Don’t let another day go by my love,
(ด้อนท์ เล็ท แอะนัธเออะ เด โก ไบ มาย ลัฝ ,)
It’ll be just like starting over – starting over,
(อิว บี จัซท ไลค ซทาททิง โอเฝอะ ซทาททิง โอเฝอะ ,)

Our life together is so precious together,
(เอ๊า ไลฟ ทุเกฑเออะ อีส โซ พเรฌอัซ ทุเกฑเออะ ,)
We have grown – we have grown,
(วี แฮ็ฝ กโรน วี แฮ็ฝ กโรน ,)
Although our love is still special,
(ออลโฑ เอ๊า ลัฝ อีส ซทิล ซเพฌแอ็ล ,)
Let’s take our chance and fly away somewhere alone.
(เล็ท เทค เอ๊า ชานซ แอ็นด ฟไล อะเว ซัมแวร์ อะโลน)

Kiss Kiss Kiss
(คิซ คิซ คิซ)
Written by Yoko Ono
(วึ้น ไบ Yoko โอโน)

Kiss, Kiss, Kiss, Kiss me love,
(คิซ , คิซ , คิซ , คิซ มี ลัฝ ,)
Just one kiss, kiss will do,
(จัซท วัน คิซ , คิซ วิล ดู ,)
Kiss, kiss kiss, kiss me love,
(คิซ , คิซ คิซ , คิซ มี ลัฝ ,)
Just one kiss, kiss will do,
(จัซท วัน คิซ , คิซ วิล ดู ,)

Why death,
(ฮไว เด็ธ ,)
Why Life,
(ฮไว ไลฟ ,)
Warm hearts,
(วอม ฮาท ,)
Cold darts,
(โคลด ดาท ,)

Kiss, kiss, kiss, kiss me love,
(คิซ , คิซ , คิซ , คิซ มี ลัฝ ,)
I’m bleeding inside,
(แอม บรีดดิ้ง อีนไซด ,)

It’s a long, long story to tell,
(อิทซ ซา ล็อง , ล็อง ซโทริ ทู เท็ล ,)
And I can only show my hell,
(แอ็นด ดาย แค็น โอ๊นลี่ โฌ มาย เฮ็ล ,)

Touch, touch, touch, touch me love,
(ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช มี ลัฝ ,)
Just one touch, touch will do,
(จัซท วัน ทั๊ช , ทั๊ช วิล ดู ,)
Touch, touch, touch, touch me love,
(ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช มี ลัฝ ,)
Just one touch, touch will do,
(จัซท วัน ทั๊ช , ทั๊ช วิล ดู ,)

Why me,
(ฮไว มี ,)
Why you,
(ฮไว ยู ,)
Broken mirror,
(บโรเค็น มีเรอะ ,)
White terror,
(ฮไวท เทเรอะ ,)

Touch, touch, touch, touch me love,
(ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช , ทั๊ช มี ลัฝ ,)
I’m shaking inside,
(แอม เชคกิ้ง อีนไซด ,)
It’s that faint, faint sound of the childhood bell,
(อิทซ แดท เฟนท , เฟนท เซานด อ็อฝ เดอะ ไชลดฮุด เบลล์ ,)
Ringing in my soul,
(รีงอิง อิน มาย โซล ,)

Kiss, kiss, kiss, kiss me love,
(คิซ , คิซ , คิซ , คิซ มี ลัฝ ,)
Just one kiss, kiss will do.
(จัซท วัน คิซ , คิซ วิล ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starting Over คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น