เนื้อเพลง Doesn’t Really Matter คำอ่านไทย Janet Jackson

Doesn’t matter what your friends are telling you
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮว็อท ยุร ฟเร็นด แซร์ เทลลิง ยู)
Doesn’t matter what my family’s saying too
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮว็อท มาย แฟมอิลิ เซอิง ทู)
It just matters that I’m in love with you
(อิท จัซท แมทเทอะ แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
It only matters that you love me too
(อิท โอ๊นลี่ แมทเทอะ แดท ยู ลัฝ มี ทู)

It doesn’t matter if they won’t accept you
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ เด ว็อนท แอ็คเซพท ยู)
I’m accepting of you and the things you do
(แอม เอ๊กเชปติ้ง อ็อฝ ยู แอ็นด เดอะ ธิง ยู ดู)
Just as long as it’s you
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ ยู)
Nobody but you, baby, baby
(โนบอดี้ บัท ยู , เบบิ , เบบิ)

My love for you, unconditional love too
(มาย ลัฝ ฟอ ยู , อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ทู)
Gotta get up, get up
(กอททะ เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Get up, get up, get up and show you that it
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ แอ็นด โฌ ยู แดท ดิธ)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re in love with me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ มี)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re nutty, nutty, nutty for me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)

You’re so kind
([ ยัวร์ โซ ไคนด ])
Just what I asked for, you’re so loving and kind
(จัซท ฮว็อท ไอ อาซค ฟอ , ยัวร์ โซ ลัฝอิง แอ็นด ไคนด)
And you’re mine
([ แอ็นด ยัวร์ ไมน ])
And I can’t believe you’re mine
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ยัวร์ ไมน)

Doesn’t matter if you’re feeling insecure
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง อินซิคยูร)
Doesn’t matter if you’re feeling so unsure
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง โซ อันชัวร์)
Cause I’ll take away the doubt within your heart
(คอส อิล เทค อะเว เดอะ เดาท วิฑีน ยุร ฮาท)
And show that my love will never hurt or harm
(แอ็นด โฌ แดท มาย ลัฝ วิล เนฝเออะ เฮิท ออ ฮาม)

Doesn’t matter what the pain we go through
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ เพน วี โก ธรู)
Doesn’t matter if the money’s gone too
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ เดอะ มันอิ กอน ทู)
Just as long as I’m with you
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม วิฑ ยู)
Nobody but you, baby, baby
(โนบอดี้ บัท ยู , เบบิ , เบบิ)

You’re love for me, unconditional I see
(ยัวร์ ลัฝ ฟอ มี , อันค็อนดีฌอะแน็ล ไอ ซี)
Gotta get up, get up
(กอททะ เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Get up, get up, get up and show you that it
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ แอ็นด โฌ ยู แดท ดิธ)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re in love with me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ มี)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re nutty, nutty, nutty for me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)

You’re so kind
([ ยัวร์ โซ ไคนด ])
Just what I asked for, you’re so loving and kind
(จัซท ฮว็อท ไอ อาซค ฟอ , ยัวร์ โซ ลัฝอิง แอ็นด ไคนด)
And you’re mine
([ แอ็นด ยัวร์ ไมน ])
And I can’t believe you’re mine
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ยัวร์ ไมน)

Doesn’t matter what they say
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮว็อท เด เซ)
Cause you know I’m gonna love you anyway
(คอส ยู โน แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Doesn’t matter what they do
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮว็อท เด ดู)
Cause my love will always be with you
(คอส มาย ลัฝ วิล ออลเว บี วิฑ ยู)

My love for you unconditional love too
(มาย ลัฝ ฟอ ยู อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ทู)
Gotta get up, get up
(กอททะ เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Get up, get up, get up and show you that
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ แอ็นด โฌ ยู แดท)
My love is true, and it’s just for you
(มาย ลัฝ อีส ทรู , แอ็นด อิทซ จัซท ฟอ ยู)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re in love with me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ มี)

Doesn’t really matter what the eye is seeing
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท ดิ ไอ อีส ซีอิง)
Cause I’m in love with the inner being
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ อีนเนอะ บีอิง)
And it doesn’t really matter what they believe
(แอ็นด ดิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮว็อท เด บิลีฝ)
What matters to me is you’re nutty, nutty, nutty for me
(ฮว็อท แมทเทอะ ทู มี อีส ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)

Nutty, nutty, nutty my love for you
(นัททิ , นัททิ , นัททิ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I can’t believe my dreams come true
(ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ดรีม คัม ทรู)
I’ve finally found somebody whose heart is true
(แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ ฮูส ฮาท อีส ทรู)
And best of all you love me to
(แอ็นด เบ็ซท อ็อฝ ออล ยู ลัฝ มี ทู)
And nutty, nutty, nutty my love for you
(แอ็นด นัททิ , นัททิ , นัททิ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I can’t believe my dreams come true
(ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ดรีม คัม ทรู)
I’ve finally found somebody whose heart is true
(แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ ฮูส ฮาท อีส ทรู)
And best of all you’re nutty, nutty, nutty for me
(แอ็นด เบ็ซท อ็อฝ ออล ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)

Nutty, nutty, nutty my love for you
(นัททิ , นัททิ , นัททิ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I can’t believe my dreams come true
(ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ดรีม คัม ทรู)
I’ve finally found somebody whose heart is true
(แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ ฮูส ฮาท อีส ทรู)
And best of all you’re nutty, nutty, nutty for me
(แอ็นด เบ็ซท อ็อฝ ออล ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)
Nutty, nutty, nutty my love for you
(นัททิ , นัททิ , นัททิ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I’m always doing that
([ แอม ออลเว ดูอิง แดท ])
I can’t believe my dreams come true
(ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ดรีม คัม ทรู)
I’ve finally found somebody whose heart is true
(แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ ฮูส ฮาท อีส ทรู)
And best of all you’re nutty, nutty, nutty for me
(แอ็นด เบ็ซท อ็อฝ ออล ยัวร์ นัททิ , นัททิ , นัททิ ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doesn’t Really Matter คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น