เนื้อเพลง Soar คำอ่านไทย Christina Aguilera

When they push, when they pull
(ฮเว็น เด พุฌ , ฮเว็น เด พุล)
Tell me can you hold on
(เท็ล มี แค็น ยู โฮลด ออน)
When they say you should change
(ฮเว็น เด เซ ยู เชิด เชนจ)
Can you lift your head high and stay strong
(แค็น ยู ลิฟท ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด ซเท ซทร็อง)

Will you give up, give in
(วิล ยู กิฝ อัพ , กิฝ อิน)
When your heart’s crying out”that is wrong ”
(ฮเว็น ยุร ฮาท คไรอิง เอ้า”แดท อีส ร็อง ” )
Will you love you for you at the end of it all
(วิล ยู ลัฝ ยู ฟอ ยู แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อิท ดอร์)

Now in life there’s gonna be times
(เนา อิน ไลฟ แดร์ กอนนะ บี ไทม)
When you’re feeling low
(ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โล)
And in your mind insecurities seem to take control
(แอ็นด อิน ยุร ไมนด อินซีคิวริดีสฺ ซีม ทู เทค ค็อนทโรล)
We start to look outside ourselves
(วี ซทาท ทู ลุค เอาทไซด เอารเซลฝส)
For acceptance and approval
(ฟอ แอ็คเซพแท็นซ แอ็นด แอ็พรูฝแอ็ล)
We keep forgetting that the one thing we should know is
(วี คีพ โฟเก็ททิง แดท ดิ วัน ธิง วี เชิด โน อีส)

Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
To fly alone
(ทู ฟไล อะโลน)
Find a path that is your own
(ไฟนด อะ พาธ แดท อีส ยุร โอน)
Love will open every door
(ลัฝ วิล โอเพ็น เอฝริ โด)

See in your hands the world is yours
(ซี อิน ยุร แฮ็นด เดอะ เวิลด อีส ยุร)
Don’t hold back and always know
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค แอ็นด ออลเว โน)
All the answers you will unfold
(ออล ดิ อานเซอะ ยู วิล อันโฟลด)
What are you waiting for
(ฮว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)

The boy who wonders, is he good enough for them
(เดอะ บอย ฮู วันเดอะ , อีส ฮี เกิด อินัฟ ฟอ เฑ็ม)
Keep trying to please them all
(คีพ ทไรอิง ทู พลีส เฑ็ม ออล)
But he just never seems to fit in
(บัท ฮี จัซท เนฝเออะ ซีม ทู ฟิท อิน)
Then there’s the girl who thinks she’ll never ever be
(เด็น แดร์ เดอะ เกิล ฮู ธิงค เฌ็ล เนฝเออะ เอฝเออะ บี)
Good enough for him
(เกิด อินัฟ ฟอ ฮิม)
He’s trying to change and
(อีส ทไรอิง ทู เชนจ แอ็นด)
That’s a game she’ll never win
(แด๊ท ซา เกม เฌ็ล เนฝเออะ วิน)

In life there will be times when you’re feeling low
(อิน ไลฟ แดร์ วิล บี ไทม ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โล)
And in your mind insecurities seem to take control
(แอ็นด อิน ยุร ไมนด อินซีคิวริดีสฺ ซีม ทู เทค ค็อนทโรล)
We start to look outside ourselves
(วี ซทาท ทู ลุค เอาทไซด เอารเซลฝส)
For acceptance and approval
(ฟอ แอ็คเซพแท็นซ แอ็นด แอ็พรูฝแอ็ล)
We keep forgetting that one thing we should know is
(วี คีพ โฟเก็ททิง แดท วัน ธิง วี เชิด โน อีส)

Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
To fly alone
(ทู ฟไล อะโลน)
Find a path that is your own
(ไฟนด อะ พาธ แดท อีส ยุร โอน)
Love will open every door
(ลัฝ วิล โอเพ็น เอฝริ โด)

See in your hands the world is yours
(ซี อิน ยุร แฮ็นด เดอะ เวิลด อีส ยุร)
Don’t hold back and always know
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค แอ็นด ออลเว โน)
All the answers they will unfold
(ออล ดิ อานเซอะ เด วิล อันโฟลด)
What are you waiting for
(ฮว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)

In the mirror is where she comes
(อิน เดอะ มีเรอะ อีส ฮแว ชี คัม)
Face to face with her fears
(เฟซ ทู เฟซ วิฑ เฮอ เฟีย)
Her reflection looked forward on to her
(เฮอ ริฟเคลฌัน ลุค ฟอเวิด ออน ทู เฮอ)
After all these years
(อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)
However how she’s tried to be
(เฮาเอฝเออะ เฮา ชี ทไร ทู บี)
Something besides herself
(ซัมติง บิไซด เฮอเซลฟ)
Now time has passed and she’s ended up
(เนา ไทม แฮ็ส พาซ แอ็นด ชี เอ็นด อัพ)
Somewhere else with regret
(ซัมแวร์ เอ็ลซ วิฑ ริกเรท)

What is it is that makes us feel the need
(ฮว็อท อีส ซิท อีส แดท เมค อัซ ฟีล เดอะ นีด)
To keep pretending
(ทู คีพ พรีเทนดิง)
Gotta let ourselves be
(กอททะ เล็ท เอารเซลฝส บี)

Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
To fly alone
(ทู ฟไล อะโลน)
Find a path that is your own
(ไฟนด อะ พาธ แดท อีส ยุร โอน)
Love will open every door
(ลัฝ วิล โอเพ็น เอฝริ โด)

See in your hands the world is yours
(ซี อิน ยุร แฮ็นด เดอะ เวิลด อีส ยุร)
Don’t hold back and always know
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค แอ็นด ออลเว โน)
All the answers you will unfold
(ออล ดิ อานเซอะ ยู วิล อันโฟลด)
Don’t wait no more
(ด้อนท์ เวท โน โม)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)

Find your road
(ไฟนด ยุร โรด)
Love will open every door
(ลัฝ วิล โอเพ็น เอฝริ โด)
See in your hands the world is yours
(ซี อิน ยุร แฮ็นด เดอะ เวิลด อีส ยุร)
Don’t look back in the window, you’ll find your way
(ด้อนท์ ลุค แบ็ค อิน เดอะ วีนโด , โยว ไฟนด ยุร เว)
Always know all the answers will unfold
(ออลเว โน ออล ดิ อานเซอะ วิล อันโฟลด)

Oh don’t wait
(โอ ด้อนท์ เวท)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)
Don’t wait no more
(ด้อนท์ เวท โน โม)
You’ve got to soar
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โซ)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)
Don’t wait no more
(ด้อนท์ เวท โน โม)
No don’t you wait no more
(โน ด้อนท์ ยู เวท โน โม)
Spread your wings and soar
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน โซ)
You’ve can soar
(ยู๊ฟ แค็น โซ)

So what you waiting for
(โซ ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
Don’t wait, Don’t wait
(ด้อนท์ เวท , ด้อนท์ เวท)
Soar
(โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soar คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น