เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย Billie Piper

I Remember When I Saw You Baby
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย ซอ ยู เบบิ)
You Were Looking Real Cool And Sexy
(ยู เวอ ลุคอิง ริแอ็ล คูล แอ็นด เซคซิ)
You Got Me Wondering If You Saw Me Maybe
(ยู ก็อท มี วันเดอะริง อิฟ ยู ซอ มี เมบี)
Oh Yeh Babe
(โอ เย้ เบบ)
Everything You’re Doing’s Got Me Changing My Mood
(เอ๊วี่ติง ยัวร์ ดูอิง ก็อท มี เช้งจิ้นส มาย มูด)
I Got A New Attitude
(ไอ ก็อท ดา นยู แอททิทยูด)
That’s Saving Something For Me
(แด๊ท เซฝอิง ซัมติง ฟอ มี)
I Was That Girl Standing Alone
(ไอ วอส แดท เกิล ซแทนดิง อะโลน)
Watching Every Move You Make
(วัทชิง เอฝริ มูฝ ยู เมค)
Wishing You Would Take Me Home Because Of You
(วิชชิ้ง ยู เวิด เทค มี โฮม บิคอส อ็อฝ ยู)
I’ve No Sense Of Time I’m Losing My Mind
(แอฝ โน เซ็นซ อ็อฝ ไทม แอม โรซิง มาย ไมนด)
I’ve Left The Little Girl Behind
(แอฝ เล็ฟท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล บิไฮนด)
Because Of You
(บิคอส อ็อฝ ยู)
The Woman In Me Is Setting Me Free
(เดอะ วูมเอิน อิน มี อีส เซททิง มี ฟรี)
Living Out My Fantasy
(ลีฝอิง เอ้า มาย แฟนทะซิ)
Because Of You
(บิคอส อ็อฝ ยู)
Do You Think That There’s A Chance That We Could Get Together
(ดู ยู ธิงค แดท แดร์ ซา ชานซ แดท วี เคิด เก็ท ทุเกฑเออะ)
The Kind Of Lovin’ That Could Last Forever
(เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝวิน แดท เคิด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Come Rain Or Shine No Matter What The Weather
(คัม เรน ออ ไฌน โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ เวฑเออะ)
Oh Yeh Babe
(โอ เย้ เบบ)
Wondering If It’s Time I Should Be Making My Move
(วันเดอะริง อิฟ อิทซ ไทม ไอ เชิด บี เมคอิง มาย มูฝ)
I Really Wanna Get You Into My Groove
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท ยู อีนทุ มาย กรูฝ)
Come And See Me
(คัม แอ็นด ซี มี)
I Got Something To Prove
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู พรูฝ)
I Was That Girl Quiet And Shy
(ไอ วอส แดท เกิล คไวเอ็ท แอ็นด ไฌ)
Scared To Say A Word To You
(ซคา ทู เซ อะ เวิด ทู ยู)
Hoping I Would Catch Your Eye Because Of You
(โฮพปิง ไอ เวิด แค็ช ยุร ไอ บิคอส อ็อฝ ยู)
I’ve No Sense Of Time I’m Losing My Mind
(แอฝ โน เซ็นซ อ็อฝ ไทม แอม โรซิง มาย ไมนด)
I’ve Left The Little Girl Behind Because Of You
(แอฝ เล็ฟท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล บิไฮนด บิคอส อ็อฝ ยู)
The Woman In Me Is Setting Me Free Living Out My Fantasy
(เดอะ วูมเอิน อิน มี อีส เซททิง มี ฟรี ลีฝอิง เอ้า มาย แฟนทะซิ)
Because Of You
(บิคอส อ็อฝ ยู)
Cos I Was That Girl Standing Alone
(คอซ ซาย วอส แดท เกิล ซแทนดิง อะโลน)
Watching Every Move You Make
(วัทชิง เอฝริ มูฝ ยู เมค)
Wishing You Would Take Me Home Because Of You
(วิชชิ้ง ยู เวิด เทค มี โฮม บิคอส อ็อฝ ยู)
I’ve Made My Move
(แอฝ เมด มาย มูฝ)
Because Of You
(บิคอส อ็อฝ ยู)
I’m Feelin’ Free
(แอม ฟีลิน ฟรี)
Repeat Chorus To Fade
(ริพีท โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย Billie Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น