เนื้อเพลง Think of Me คำอ่านไทย David Archuleta

Think of me, think of me fondly
(ธิงค อ็อฝ มี , ธิงค อ็อฝ มี ฟอนดลิ)
when we’ve said goodbye
(ฮเว็น หวีบ เซ็ด กู๊ดบาย)
Remember me once in a while
(ริเมมเบอะ มี วันซ อิน อะ ฮไวล)
please promise me you’ll try
(พลีส พรอมอิซ มี โยว ทไร)
When you find that once again, you long
(ฮเว็น ยู ไฟนด แดท วันซ อะเกน , ยู ล็อง)
to take your heart back and be free
(ทู เทค ยุร ฮาท แบ็ค แอ็นด บี ฟรี)
if you ever find a moment
(อิฟ ยู เอฝเออะ ไฟนด อะ โมเม็นท)
spare a thought for me
(ซแพ อะ ธอท ฟอ มี)

We never said our love was evergreen
(วี เนฝเออะ เซ็ด เอ๊า ลัฝ วอส เอเว่อร์กรีน)
or as unchanging as the sea
(ออ แอ็ส อันเช้งจิ้ง แอ็ส เดอะ ซี)
but if you can still remember
(บัท อิฟ ยู แค็น ซทิล ริเมมเบอะ)
stop and think of me
(ซท็อพ แอ็นด ธิงค อ็อฝ มี)

Think of all the things
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ธิง)
we’ve said and seen
(หวีบ เซ็ด แอ็นด ซีน)
don’t think about the things
(ด้อนท์ ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง)
which might have been
(ฮวิช ไมท แฮ็ฝ บีน)

Think of me,
(ธิงค อ็อฝ มี ,)
Think of me waking silent and resigned.
(ธิงค อ็อฝ มี เวคกิ้ง ไซเล็นท แอ็นด ริไสน)
Imagine me,
(อิแมจอิน มี ,)
Trying too hard to put you from my mind.
(ทไรอิง ทู ฮาด ทู พัท ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Recall those days
(ริคอล โฑส เด)
look back on all those times,
(ลุค แบ็ค ออน ออล โฑส ไทม ,)
think of the things we’ll never do
(ธิงค อ็อฝ เดอะ ธิง เว็ล เนฝเออะ ดู)
there will never be a day,
(แดร์ วิล เนฝเออะ บี อะ เด ,)
when I won’t think of you
(ฮเว็น นาย ว็อนท ธิงค อ็อฝ ยู)

Think of me, please say you’ll think of me
(ธิงค อ็อฝ มี , พลีส เซ โยว ธิงค อ็อฝ มี)
In whatever else you choose to do
(อิน ฮว็อทเอฝเออะ เอ็ลซ ยู ชูส ทู ดู)
There will never be a day
(แดร์ วิล เนฝเออะ บี อะ เด)
When I won’t think of you
(ฮเว็น นาย ว็อนท ธิงค อ็อฝ ยู)

Never be a day,
(เนฝเออะ บี อะ เด ,)
When I don’t think of you
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Think of Me คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น