เนื้อเพลง Man On The Moon คำอ่านไทย R.E.M.

Mott the Hoople and the game of Life. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(Mott เดอะ Hoople แอ็นด เดอะ เกม อ็อฝ ไลฟ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(Andy Kaufman อิน เดอะ wrestlings แม็ช เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Monopoly, Twenty one, checkers, and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(โมะนอพโอะลิ , ทเวนทิ วัน , เชคเออะ , แอ็นด เช็ซ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Mister Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(มีซเทอะ เฟรด Blassie อิน อะ บเรคฟัซท เมซ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Let’s play Twister, let’s play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เล็ท พเล ทวีซเทอะ , เล็ท พเล ริซค เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
See you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(ซี ยู อิน เฮฝเอ็น อิฟ ยู เมค เดอะ ลิซท เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

* Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
(* เนา Andy , ดิด ยู เฮีย อะเบาท ดีซ วัน เท็ล มี , อาร์ ยู ล็อค อิน เดอะ พันช)
Hey Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby. Are we losing touch?
(เฮ Andy อาร์ ยู goofings ออน เอลวิส เฮ , เบบิ อาร์ วี โรซิง ทั๊ช)
If you believed they put a man on the moon, man on the moon.
(อิฟ ยู บิลีฝ เด พัท ดา แม็น ออน เดอะ มูน , แม็น ออน เดอะ มูน)
If you believe there’s nothing up his sleeve, then nothing is cool.
(อิฟ ยู บิลีฝ แดร์ นัธอิง อัพ ฮิส ซลีฝ , เด็น นัธอิง อีส คูล)

Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(โมเซซ เว็นท วอคกิง วิฑ เดอะ ซทัฟ อ็อฝ วู๊ด เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Newton got beaned by the apple good. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(นิวตัน ก็อท บีน ไบ ดิ แอพ เกิด เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(อีจิพท วอส ทรั๊บเบิ้ล ไบ เดอะ ฮ๊อร์ริเบิ้ล แอ็ซพ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Mister Charles Darwin had the gall to ask. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(มีซเทอะ ชาเรวซฺ Darwin แฮ็ด เดอะ gall ทู อาซค เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
(เนา Andy , ดิด ยู เฮีย อะเบาท ดีซ วัน เท็ล มี , อาร์ ยู ล็อค อิน เดอะ พันช)
Hey, Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby. Are you having fun?
(เฮ , Andy อาร์ ยู goofings ออน เอลวิส เฮ , เบบิ อาร์ ยู แฮฝวิ่ง ฟัน)
If you believed they put a man on the moon, man on the moon.
(อิฟ ยู บิลีฝ เด พัท ดา แม็น ออน เดอะ มูน , แม็น ออน เดอะ มูน)
If you believe there’s nothing up his sleeve, then nothing is cool.
(อิฟ ยู บิลีฝ แดร์ นัธอิง อัพ ฮิส ซลีฝ , เด็น นัธอิง อีส คูล)

Here’s a little agit for the never-believer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล agit ฟอ เดอะ เนฝเออะ บิลีฝเฝอะ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Here’s a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล โกซท ฟอ ดิ ออฟเฟอริง เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Here’s a truck stop instead of Saint Peter’s. Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เฮียร ซา ทรัค ซท็อพ อินซเทด อ็อฝ เซนท พีเทอะ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Mister Andy Kaufman’s gone wrestling [wrestling bears]. Yeah, yeah, yeah,
(มีซเทอะ Andy Kaufmans กอน wrestlings [ wrestlings แบ ] เย่ , เย่ , เย่ ,)
yeah.
(เย่)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man On The Moon คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น