เนื้อเพลง When You Say You Love Me คำอ่านไทย Josh Groban

Like the sound of silence calling,
(ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ คอลลิง ,)
I hear your voice and suddenly
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่)
I’m falling, lost in a dream.
(แอม ฟ๊อลิง , ล็อซท อิน อะ ดรีม)
Like the echoes of our souls are meeting,
(ไลค ดิ แอคโค อ็อฝ เอ๊า โซล แซร์ มีทอิง ,)
You say those words and my heart stops beating.
(ยู เซ โฑส เวิด แซน มาย ฮาท ซท็อพ บืดิงสฺ)
I wonder what it means.
(ไอ วันเดอะ ฮว็อท ดิธ มีน)
What could it be that comes over me?
(ฮว็อท เคิด ดิท บี แดท คัม โอเฝอะ มี)
At times I can’t move.
(แอ็ท ไทม ซาย แค็นท มูฝ)
At times I can hardly breath.
(แอ็ท ไทม ซาย แค็น ฮาดลิ บเร็ธ)

When you say you love me,
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี ,)
The world goes still, so still and silent.
(เดอะ เวิลด โกซ ซทิล , โซ ซทิล แอ็นด ไซเล็นท)
When you say you love me,
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี ,)
For a moment, there’s no one else alive.
(ฟอ รา โมเม็นท , แดร์ โน วัน เอ็ลซ อะไลฝ)

You’re the one I’ve always thought of.
(ยัวร์ ดิ วัน แอฝ ออลเว ธอท อ็อฝ)
I don’t know how, but I feel sheltered in your love.
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา , บัท ไอ ฟีล เฌลเทอะ อิน ยุร ลัฝ)
You’re where I belong.
(ยัวร์ ฮแว ไอ บิลอง)
And when you’re with me if I close my eyes,
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี อิฟ ฟาย คโลส มาย ไอ ,)
There are times I swear I feel like I can fly
(แดร์ อาร์ ไทม ซาย ซแว ไอ ฟีล ไลค ไก แค็น ฟไล)
For a moment in time.
(ฟอ รา โมเม็นท อิน ไทม)
Somewhere between the Heavens and Earth ,
(ซัมแวร์ บีทวิน เดอะ เฮฝเอ็น แซน เอิธ ,)
And frozen in time, Oh when you say those words.
(แอ็นด โฟ๊เซน อิน ไทม , โอ ฮเว็น ยู เซ โฑส เวิด)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
The world goes still, so still and silent.
(เดอะ เวิลด โกซ ซทิล , โซ ซทิล แอ็นด ไซเล็นท)
When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
For a moment there’s no one else alive.
(ฟอ รา โมเม็นท แดร์ โน วัน เอ็ลซ อะไลฝ)

bridge:
(บริจ :)
And this journey that we’re on.
(แอ็นด ดีซ เจอนิ แดท เวีย ออน)
How far we’ve come and I celebrate every moment.
(เฮา ฟา หวีบ คัม แอ็นด ดาย เซลอิบเรท เอฝริ โมเม็นท)
And when you say you love me,
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี ,)
That’s all you have to say.
(แด๊ท ซอร์ ยู แฮ็ฝ ทู เซ)
I’ll always feel this way.
(อิล ออลเว ฟีล ดีซ เว)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
The world goes still, so still and silent.
(เดอะ เวิลด โกซ ซทิล , โซ ซทิล แอ็นด ไซเล็นท)
When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
In that moment I know why I’m alive.
(อิน แดท โมเม็นท ไอ โน ฮไว แอม อะไลฝ)

When you say you love me.
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
When you say you love me.
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
Do you know how I love you?
(ดู ยู โน เฮา ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Say You Love Me คำอ่านไทย Josh Groban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น