เนื้อเพลง Take Me Away คำอ่านไทย Lifehouse

this time what I want is you
(ดีซ ไทม ฮว็อท ไอ ว็อนท อีส ยู)
there is no one else
(แดร์ อีส โน วัน เอ็ลซ)
who can take your place
(ฮู แค็น เทค ยุร พเลซ)
this time you burn me with your eyes
(ดีซ ไทม ยู เบิน มี วิฑ ยุร ไอ)
you see past all the lies
(ยู ซี พาซท ดอร์ เดอะ ไล)
you take it all away
(ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
I’ve seen it all
(แอฝ ซีน หนิด ออล)
it was never enough
(อิท วอส เนฝเออะ อินัฟ)
it keeps leaving me needing you
(อิท คีพ ลีฝอิงส มี นี๊ดดิงยู)

take me away
(เทค มี อะเว)
take me away
(เทค มี อะเว)
I’ve got nothing left to say
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู เซ)
just take me away
(จัซท เทค มี อะเว)

I try to make my way to you
(ไอ ทไร ทู เมค มาย เว ทู ยู)
but still I feel so lost
(บัท ซทิล ไอ ฟีล โซ ล็อซท)
I don’t know what else I can do
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
cause I’ve seen it all
(คอส แอฝ ซีน หนิด ออล)
it was never enough
(อิท วอส เนฝเออะ อินัฟ)
it keeps leaving me needing you
(อิท คีพ ลีฝอิงส มี นี๊ดดิงยู)

take me away
(เทค มี อะเว)
take me away
(เทค มี อะเว)
I’ve got nothing left to say
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู เซ)
just take me away
(จัซท เทค มี อะเว)

don’t give up on me yet
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี เย็ท)
don’t forget who I am
(ด้อนท์ เฟาะเกท ฮู ไอ แอ็ม)
I know I’m not there yet
(ไอ โน แอม น็อท แดร์ เย็ท)
but don’t let
(บัท ด้อนท์ เล็ท)
me stay here alone
(มี ซเท เฮียร อะโลน)

I’ve seen it all and it’s never enough
(แอฝ ซีน หนิด ออล แอ็นด อิทซ เนฝเออะ อินัฟ)
it keeps leaving me needing you
(อิท คีพ ลีฝอิงส มี นี๊ดดิงยู)
I’ve seen enough and it’s never enough
(แอฝ ซีน อินัฟ แอ็นด อิทซ เนฝเออะ อินัฟ)
it keeps leaving me needing you
(อิท คีพ ลีฝอิงส มี นี๊ดดิงยู)

take me away
(เทค มี อะเว)
take me away
(เทค มี อะเว)
I’ve got nothing left to say
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล็ฟท ทู เซ)
just take me away
(จัซท เทค มี อะเว)
take me away
(เทค มี อะเว)
take me away
(เทค มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Away คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น