เนื้อเพลง Stupid Girls คำอ่านไทย Pink

Stupid girl, stupid girls, stupid girls
(ซทยูทิด เกิล , ซทยูทิด เกิล , ซทยูทิด เกิล)
Maybe if I act like that, that guy will call me back
(เมบี อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , แดท ไก วิล คอล มี แบ็ค)
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
(ฮว็อท ดา ปาปาเรซซี่ เกิล , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)

Go to Fred Segal, you’ll find them there
(โก ทู เฟรด Segal , โยว ไฟนด เฑ็ม แดร์)
Laughing loud so all the little people stare
(ลาฟอิง เลาด โซ ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล ซแท)
Looking for a daddy to pay for the champagne
(ลุคอิง ฟอ รา แดดดิ ทู เพ ฟอ เดอะ แฌ็มเพน)
Drop a name
([ ดร็อพ อะ เนม ])
What happened to the dreams of a girl president
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู เดอะ ดรีม อ็อฝ อะ เกิล พเรสอิเด็นท)
She’s dancing in the video next to 50 Cent
(ชี แด็นซิง อิน เดอะ ฝีดอิโอ เน็คซท ทู 50 เซ็นท)
They travel in packs of two or three
(เด ทแรฝแอ็ล อิน แพ็ค อ็อฝ ทู ออ ธรี)
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny tees
(วิฑ แด itsy bitsy ดอกกิ แซน แด ทีนอิ weeny ที)
Where, oh where, have the smart people gone?
(ฮแว , โอ ฮแว , แฮ็ฝ เดอะ ซมาท พี๊เพิ่ล กอน)
Oh where, oh where could they be?
(โอ ฮแว , โอ ฮแว เคิด เด บี)

Maybe if I act like that, that guy will call me back
(เมบี อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , แดท ไก วิล คอล มี แบ็ค)
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
(ฮว็อท ดา ปาปาเรซซี่ เกิล , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)
Baby if I act like that, flipping my blonde hair back
(เบบิ อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , ฟริพพิง มาย บล็อนด แฮ แบ็ค)
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl
(พุฌ อัพ มาย บรา ไลค แดท , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)

Break it down now
([ บเรค อิท เดาน เนา ])
Disease’s growing, it’s epidemic
(ดิสีส กโรอิง , อิทซ เอพิเดมอิค)
I’m scared that there ain’t a cure
(แอม ซคา แดท แดร์ เอน ดา คิวเร)
The world believes it and I’m going crazy
(เดอะ เวิลด บิลีฝ ซิท แอ็นด แอม โกอิ้ง คเรสิ)
I cannot take any more
(ไอ แคนน็อท เทค เอนอิ โม)
I’m so glad that I’ll never fit in
(แอม โซ กแล็ด แดท อิล เนฝเออะ ฟิท อิน)
That will never be me
(แดท วิล เนฝเออะ บี มี)
Outcasts and girls with ambition
(เอาทคาซท แซน เกิล วิฑ แอ็มบีฌอัน)
That’s what I wanna see
(แด๊ท ฮว็อท ไอ วอนนา ซี)
Disasters all around
(ดิสาซเทอะ ซอร์ อะเรานด)
World despaired
(เวิลด ดิซแพ)
Their only concern
(แด โอ๊นลี่ ค็อนเซิน)
Will they **** up my hair
(วิล เด **** อัพ มาย แฮ)

Maybe if I act like that, that guy will call me back
(เมบี อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , แดท ไก วิล คอล มี แบ็ค)
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
(ฮว็อท ดา ปาปาเรซซี่ เกิล , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)
Baby if I act like that, flipping my blonde hair back
(เบบิ อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , ฟริพพิง มาย บล็อนด แฮ แบ็ค)
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl
(พุฌ อัพ มาย บรา ไลค แดท , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])
Oh my god you guys, I totally had more that 300 calories
(โอ มาย ก็อด ยู ไก , ไอ โททอลลี่ แฮ็ด โม แดท 300 แคลโอะริ)
That was so not sexy, no
(แดท วอส โซ น็อท เซคซิ , โน)
Good one, can I borrow that?
(เกิด วัน , แค็น นาย บอโร แดท)
[Vomits]
([ ฝอมอิท ])
I WILL BE SKINNY
(ไอ วิล บี ซคีนอิ)

Do ya thing, do ya thing, do ya thing
([ ดู ยา ธิง , ดู ยา ธิง , ดู ยา ธิง ])
I like this, like this, like this
([ ไอ ไลค ดีซ , ไลค ดีซ , ไลค ดีซ ])
Pretty will you **** me girl, silly as a lucky girl
(พรีททิ วิล ยู **** มี เกิล , ซีลลิ แอ็ส ซา ลัคคิ เกิล)
Pull my head and s*ck it girl, stupid girl!
(พุล มาย เฮ็ด แอ็นด เอส *ck อิท เกิล , ซทยูทิด เกิล !)
Pretty would you **** me girl, silly as a lucky girl
(พรีททิ เวิด ยู **** มี เกิล , ซีลลิ แอ็ส ซา ลัคคิ เกิล)
Pull my head and s*ck it girl, stupid girl!
(พุล มาย เฮ็ด แอ็นด เอส *ck อิท เกิล , ซทยูทิด เกิล !)

Baby if I act like that, flipping my blonde hair back
(เบบิ อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , ฟริพพิง มาย บล็อนด แฮ แบ็ค)
Push up my bra like that, stupid girl!
(พุฌ อัพ มาย บรา ไลค แดท , ซทยูทิด เกิล !)

Maybe if I act like that, that guy will call me back
(เมบี อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , แดท ไก วิล คอล มี แบ็ค)
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
(ฮว็อท ดา ปาปาเรซซี่ เกิล , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)
Baby if I act like that, flipping my blonde hair back
(เบบิ อิฟ ฟาย แอ็คท ไลค แดท , ฟริพพิง มาย บล็อนด แฮ แบ็ค)
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl
(พุฌ อัพ มาย บรา ไลค แดท , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ซทยูทิด เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupid Girls คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น