เนื้อเพลง You Set Me Free คำอ่านไทย Michelle Branch

Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
There’s a feeling that’s come over me
(แดร์ ซา ฟีลอิง แด๊ท คัม โอเฝอะ มี)
Close my eyes
(คโลส มาย ไอ)
You’re the only one that leaves me completely breathless
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ลีฝ มี ค็อมพลีทลี บเรธเล็ซ)

No need to wonder why
(โน นีด ทู วันเดอะ ฮไว)
Sometimes a gift like this you can’t deny
(ซัมไทม์ ซา กิฟท ไลค ดีซ ยู แค็นท ดิไน)

‘Cause I wanted to fly,
(คอส ไอ ว็อนท ทู ฟไล ,)
so you gave me your wings
(โซ ยู เกฝ มี ยุร วิง)
And time held its breath so I could see, yeah
(แอ็นด ไทม เฮ็ลด อิทซ บเร็ธ โซ ไอ เคิด ซี , เย่)
And you set me free
(แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)

There’s a will
(แดร์ ซา วิล)
There’s a way
(แดร์ ซา เว)
Sometimes words just can’t explain
(ซัมไทม์ เวิด จัซท แค็นท เอ็คซพเลน)
This is real
(ดีซ ซิส ริแอ็ล)
I’m afraid
(แอม อัฟเรด)
I guess this time there’s just no hiding, fighting
(ไอ เก็ซ ดีซ ไทม แดร์ จัซท โน ไฮดอิง , ไฟท์ดิง)
You make me restless
(ยู เมค มี เรซทเล็ซ)

You’re in my heart
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท)
The only light that shines
(ดิ โอ๊นลี่ ไลท แดท ไฌน)
there in the dark
(แดร์ อิน เดอะ ดาค)

‘Cause I wanted to fly,
(คอส ไอ ว็อนท ทู ฟไล ,)
so you gave me your wings
(โซ ยู เกฝ มี ยุร วิง)
And time held its breath so I could see, yeah
(แอ็นด ไทม เฮ็ลด อิทซ บเร็ธ โซ ไอ เคิด ซี , เย่)
And you set me free
(แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)

When I was alone
(ฮเว็น นาย วอส อะโลน)
You came around
(ยู เคม อะเรานด)
When I was down
(ฮเว็น นาย วอส เดาน)
You pulled me through
(ยู พุล มี ธรู)
And there’s nothing that
(แอ็นด แดร์ นัธอิง แดท)
I wouldn’t do for you
(ไอ วูดดึ่น ดู ฟอ ยู)

‘Cause I wanted to fly,
(คอส ไอ ว็อนท ทู ฟไล ,)
so you gave me your wings
(โซ ยู เกฝ มี ยุร วิง)
And time held its breath so I could see, yeah
(แอ็นด ไทม เฮ็ลด อิทซ บเร็ธ โซ ไอ เคิด ซี , เย่)
And you set me free
(แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Set Me Free คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น