เนื้อเพลง Love on The Line คำอ่านไทย Blazin’ Squad

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Call me baby, we can get hot
(คอล มี เบบิ , วี แค็น เก็ท ฮ็อท)
Come and get my love girl on the wo
(คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ เกิล ออน เดอะ โว)
1, 2 wacha gonna do?
(วัน , ทู wacha กอนนะ ดู)
Stay at mine, sounds fine
(ซเท แอ็ท ไมน , เซานด ไฟน)
Say your gonna feel me, baby that can thrill me
(เซ ยุร กอนนะ ฟีล มี , เบบิ แดท แค็น ธริล มี)
Up and down
(อัพ แอ็นด เดาน)
Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)
Call my number; we’ll make love on the line [ALL]
(คอล มาย นัมเบอะ ; เว็ล เมค ลัฝ ออน เดอะ ไลน [ ออล ])

I know you gotta go away, for quite a while
(ไอ โน ยู กอททะ โก อะเว , ฟอ คไวท อะ ฮไวล)
But you can pick up the phone, and you can dial
(บัท ยู แค็น พิค อัพ เดอะ โฟน , แอ็นด ยู แค็น ไดแอ็ล)
And when you’re feeling lonely, I can see you right through
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โลนลิ , ไอ แค็น ซี ยู ไรท ธรู)
And if you tell me that you want it
(แอ็นด อิฟ ยู เท็ล มี แดท ยู ว็อนท ดิธ)
Then I can make love on the line with you [Rocky B]
(เด็น นาย แค็น เมค ลัฝ ออน เดอะ ไลน วิฑ ยู [ รอคคิ บี ])

I’m gonna miss your body, perfume on your skin
(แอม กอนนะ มิซ ยุร บอดอิ , เพอฟยูม ออน ยุร ซคิน)
You say you’re gonna feel me, girl that can thrill me
(ยู เซ ยัวร์ กอนนะ ฟีล มี , เกิล แดท แค็น ธริล มี)
Cos you can call me anytime
(คอซ ยู แค็น คอล มี เอนี่ไทม์)
For love on the line [Reepa]
(ฟอ ลัฝ ออน เดอะ ไลน [ Reepa ])
Love on the line [Krazy]
([ ลัฝ ออน เดอะ ไลน ] [ Krazy ])

[CHORUS ALL]
([ โครัซ ซอร์ ])

We can chat all night and day girl
(วี แค็น แช็ท ดอร์ ไนท แอ็นด เด เกิล)
When I’m home or away girl
(ฮเว็น แอม โฮม ออ อะเว เกิล)
Just give me a call on my line girl
(จัซท กิฝ มี อะ คอล ออน มาย ไลน เกิล)
You can be all mine girl
(ยู แค็น บี ออล ไมน เกิล)
And when we are talking I picture your eyes on your pretty face
(แอ็นด ฮเว็น วี อาร์ ทอคอิง ไอ พีคเชอะ ยุร ไอ ออน ยุร พรีททิ เฟซ)
With the gloss on your lips, soft mm, skin
(วิฑ เดอะ กล็อซ ออน ยุร ลิพ , ซ็อฟท อึมมมม , ซคิน)
And the body I’ll embrace [Strider]
(แอ็นด เดอะ บอดอิ อิล เอ็มบเรซ [ Strider ])

Just make love to me
(จัซท เมค ลัฝ ทู มี)
And give it to me the way you wanna
(แอ็นด กิฝ อิท ทู มี เดอะ เว ยู วอนนา)
And everything you ask of me, you know I’m gonna
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู อาซค อ็อฝ มี , ยู โน แอม กอนนะ)
Cos you can be mine any time
(คอซ ยู แค็น บี ไมน เอนอิ ไทม)
Any time [Flava]
([ เอนอิ ไทม ] [ เฟบ้า ])
For love on the line [Kenzie]
(ฟอ ลัฝ ออน เดอะ ไลน [ Kenzie ])
Love on the line [Krazy]
([ ลัฝ ออน เดอะ ไลน ] [ Krazy ])

[CHORUS ALL]
([ โครัซ ซอร์ ])

When I wake you in the night
(ฮเว็น นาย เวค ยู อิน เดอะ ไนท)
Girl I’m gonna do you right
(เกิล แอม กอนนะ ดู ยู ไรท)
We can live a fantasy
(วี แค็น ไลฝ อะ แฟนทะซิ)
And loves bo wo
(แอ็นด ลัฝ โบ โว)
Imagine that I’m touching you baby
(อิแมจอิน แดท แอม ทัชชิง ยู เบบิ)
Can you feel me too? [Krazy & Tommy B]
(แค็น ยู ฟีล มี ทู [ Krazy & ทอมมิ บี ])
Call my number
(คอล มาย นัมเบอะ)
For love on the line [Krazy]
(ฟอ ลัฝ ออน เดอะ ไลน [ Krazy ])

[CHORUS x2 ALL]
([ โครัซ x2 ออล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love on The Line คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น