เนื้อเพลง I’ll Be คำอ่านไทย Edwin McCain

The strands in your eyes that color them wonderful
(เดอะ ซทแร็นด ซิน ยุร ไอ แดท คัลเออะ เฑ็ม วันเดอะฟุล)
Stop me and steal my breath
(ซท็อพ มี แอ็นด ซทีล มาย บเร็ธ)
Emeralds from mountains thrust towards the sky
(เอมเออะแร็ลด ฟร็อม เมานทิน ธรัซท ทูวอด เดอะ ซไค)
Never revealing their depth
(เนฝเออะ รีวิวลิง แด เด็พธ)
Tell me that we belong together Dress it up with the trappings of love
(เท็ล มี แดท วี บิลอง ทุเกฑเออะ ดเรซ ซิท อัพ วิฑ เดอะ ทแรพพิงส อ็อฝ ลัฝ)
I’ll be captivated, I’ll hang from your lips
(อิล บี แคพทิเฝท , อิล แฮ็ง ฟร็อม ยุร ลิพ)
Instead of the gallows of heartache that hang from above
(อินซเทด อ็อฝ เดอะ แกลโลส อ็อฝ ฮาทเทคแดท แฮ็ง ฟร็อม อะบัฝ)

I’ll be your cryin’ shoulder
(อิล บี ยุร คายอิน โฌลเดอะ)
I’ll be love suicide
(อิล บี ลัฝ ซยูอิไซด)
I’ll be better when I’m older
(อิล บี เบทเทอะ ฮเว็น แอม โอลเดอะ)
I’ll be the greatest fan of your life
(อิล บี เดอะ เกสเดด แฟน อ็อฝ ยุร ไลฟ)

Rain falls angry on the tin roof
(เรน ฟอล แองกริ ออน เดอะ ทิน รูฟ)
As we lie awake in my bed
(แอ็ส วี ไล อะเวค อิน มาย เบ็ด)
You’re my survival, you’re my living proof
(ยัวร์ มาย เซอะไฝฝแอ็ล , ยัวร์ มาย ลีฝอิง พรูฟ)
My love is alive and not dead
(มาย ลัฝ อีส อะไลฝ แอ็นด น็อท เด็ด)
Tell me that we belong together
(เท็ล มี แดท วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
Dress it up in the trappings of love
(ดเรซ ซิท อัพ อิน เดอะ ทแรพพิงส อ็อฝ ลัฝ)
I’ll be captivated, I’ll hang from your lips
(อิล บี แคพทิเฝท , อิล แฮ็ง ฟร็อม ยุร ลิพ)
Instead of the gallows of heartache that hang from above
(อินซเทด อ็อฝ เดอะ แกลโลส อ็อฝ ฮาทเทคแดท แฮ็ง ฟร็อม อะบัฝ)

Chorus
(โครัซ)

I’ve dropped out, burned up, fought my way back from the dead
(แอฝ ดร็อพ เอ้า , เบิน อัพ , ฟอท มาย เว แบ็ค ฟร็อม เดอะ เด็ด)
Tuned in, turned on, remembered the thing you said
(ทยูน อิน , เทิน ออน , ริเมมเบอะ เดอะ ธิง ยู เซ็ด)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be คำอ่านไทย Edwin McCain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น