เนื้อเพลง Nothing Out There For Me คำอ่านไทย Missy Elliott feat Beyonce

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
There ain’t nothing out there…
(แดร์ เอน นัธอิง เอ้า แดร์)

[Missy]
([ มีซซิ ])
A Missy Elliott Exclusive
(อะ มีซซิ เอลลีเอด เอ็คซคลูซิฝ)

[Missy phone]
([ มีซซิ [ โฟน ] ])
I know one thing
(ไอ โน วัน ธิง)
Beyonce better not answer this phone
(บียองเซ่ เบทเทอะ น็อท อานเซอะ ดีซ โฟน)
Her and the ladies in free
(เฮอ แอ็นด เดอะ เลดิส ซิน ฟรี)
I ain’t got no money either shoot
(ไอ เอน ก็อท โน มันอิ อีเฑอะ ฌูท)
We ‘posed to been at the club
(วี โพส ทู บีน แอ็ท เดอะ คลับ)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
Ooh
(อู้)
Hello?
(เฮ็ลโล)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Beyonce! I know you ain’t letting that broke down insecure L.L. Cool J wanna be n*gga keep you in the house for another Friday.
(บียองเซ่ ! ไอ โน ยู เอน เลทดิง แดท บโรค เดาน อินซิคยูร แอล แอล คูล เจ วอนนา บี เอ็น *gga คีพ ยู อิน เดอะ เฮาซ ฟอ แอะนัธเออะ ฟไรดิ)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
Just..Just go ahead I’ma stay here wit my man. Ain’t notin out there for me.
(จัซท จัซท โก อะเฮด แอมอา ซเท เฮียร วิท มาย แม็น เอน notin เอ้า แดร์ ฟอ มี)

My man don’t like my friends
(มาย แม็น ด้อนท์ ไลค มาย ฟเร็นด)
Girl your man ain’t no good why he tryin to keep you in?
([ เกิล ยุร แม็น เอน โน เกิด ฮไว ฮี ทายอิน ทู คีพ ยู อิน ])
He says they influence me
(ฮี เซ เด อีนฟลวนซ มี)
If I was an influence Id’a been said leave
([ อิฟ ฟาย วอส แอน อีนฟลวนซ อายดา บีน เซ็ด ลีฝ ])
But boy I love him so
(บัท บอย ไอ ลัฝ ฮิม โซ)
Girl we late for the club, why you still don’t wanna roll?
([ เกิล วี เลท ฟอ เดอะ คลับ , ฮไว ยู ซทิล ด้อนท์ วอนนา โรล ])
Cuz I got my prize right here
(คัซ ไอ ก็อท มาย พไรส ไรท เฮียร)
But see the guys at the party!
([ บัท ซี เดอะ ไก แอ็ท เดอะ พาทิ ! ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ain’t nothing out there for me
(เอน นัธอิง เอ้า แดร์ ฟอ มี)
Ain’t nothing about there for me
(เอน นัธอิง อะเบาท แดร์ ฟอ มี)
This is where I wanna be
(ดีซ ซิส ฮแว ไอ วอนนา บี)
I dun already been in the streets
(ไอ ดัน ออลเรดอิ บีน อิน เดอะ ซทรีท)
And I aint came across nothin’ so sweet
(แอ็นด ดาย เอน เคม อัครอซ นอทติน โซ สวี้ท)
He’s the only man that I love
(อีส ดิ โอ๊นลี่ แม็น แดท ไอ ลัฝ)
And I don’t need more than one
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด โม แฑ็น วัน)
So don’t worry when I’m hanging out
(โซ ด้อนท์ เวอริ ฮเว็น แอม แฮงอิง เอ้า)
He’s the only one that I am thinking about!
(อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท !)

I know he’s insecure
(ไอ โน อีส อินซิคยูร)
Everytime I leave out the door
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลีฝ เอ้า เดอะ โด)
and you letting him spoil your night? Live your life, you aint even his wife
([ แอ็นด ยู เลทดิง ฮิม ซพอยล ยุร ไนท ไลฝ ยุร ไลฟ , ยู เอน อีเฝ็น ฮิส ไวฟ ])
He ain’t gotta worry about me
(ฮี เอน กอททะ เวอริ อะเบาท มี)
Cus I got something more sweet
(ครัสซาย ก็อท ซัมติง โม สวี้ท)
Oh you must got a diamond ring
([ โอ ยู มัซท ก็อท ดา ไดมันด ริง ])
And I know I’m so lucky
(แอ็นด ดาย โน แอม โซ ลัคคิ)
Aint nothin’
(เอน นอทติน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ain’t nothing about there for me
(เอน นัธอิง อะเบาท แดร์ ฟอ มี)
This is where I wanna be
(ดีซ ซิส ฮแว ไอ วอนนา บี)
I dun already been in the streets
(ไอ ดัน ออลเรดอิ บีน อิน เดอะ ซทรีท)
And I aint came across nothin’ so sweet
(แอ็นด ดาย เอน เคม อัครอซ นอทติน โซ สวี้ท)
He’s the only man that I love
(อีส ดิ โอ๊นลี่ แม็น แดท ไอ ลัฝ)
And I don’t need more than one
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด โม แฑ็น วัน)
So don’t worry when I’m hanging out
(โซ ด้อนท์ เวอริ ฮเว็น แอม แฮงอิง เอ้า)
He’s the only one that I am thinking about!
(อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท !)

And I love him
(แอ็นด ดาย ลัฝ ฮิม)
He’s my baby for sure
(อีส มาย เบบิ ฟอ ฌุร)
I a sure him that
(ไอ อะ ฌุร ฮิม แดท)
I love him more than ever before
(ไอ ลัฝ ฮิม โม แฑ็น เอฝเออะ บิโฟ)
And he don’t bore me and his love like the time that we met
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ โบ มี แอ็นด ฮิส ลัฝ ไลค เดอะ ไทม แดท วี เม็ท)
I adore him
(ไอ อะโด ฮิม)
And no man has come closer than that
(แอ็นด โน แม็น แฮ็ส คัม โคลเซอร์ แฑ็น แดท)
[repeat]
([ ริพีท ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ain’t nothing out there for me
(เอน นัธอิง เอ้า แดร์ ฟอ มี)
Ain’t nothing about there for me
(เอน นัธอิง อะเบาท แดร์ ฟอ มี)
This is where I wanna be
(ดีซ ซิส ฮแว ไอ วอนนา บี)
I dun already been in the streets
(ไอ ดัน ออลเรดอิ บีน อิน เดอะ ซทรีท)
And I aint came across nothin’ so sweet
(แอ็นด ดาย เอน เคม อัครอซ นอทติน โซ สวี้ท)
He’s the only man that I love
(อีส ดิ โอ๊นลี่ แม็น แดท ไอ ลัฝ)
And I don’t need more than one
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด โม แฑ็น วัน)
So don’t worry when I’m hanging out
(โซ ด้อนท์ เวอริ ฮเว็น แอม แฮงอิง เอ้า)
He’s the only one that I am thinking about!
(อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท !)

Look you goin or what?
(ลุค ยู โกอิน ออ ฮว็อท)
Go ahead I’ma stay here with my man
(โก อะเฮด แอมอา ซเท เฮียร วิฑ มาย แม็น)
Ain’t nothing out there for me
(เอน นัธอิง เอ้า แดร์ ฟอ มี)
Its a lotta guys with cash and they like to spend money fast
(อิทซ ซา ลอทดา ไก วิฑ แค็ฌ แอ็นด เด ไลค ทู ซเพ็นด มันอิ ฟัซท)
Now is your sure about that?
(เนา อีส ยุร ฌุร อะเบาท แดท)
I’m chillin with my man
(แอม ชิลลินวิฑ มาย แม็น)
What part don’t you understand?
(ฮว็อท พาท ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด)
Yeah I’m sure about that
(เย่ แอม ฌุร อะเบาท แดท)
I think you should really go
(ไอ ธิงค ยู เชิด ริแอ็ลลิ โก)
I heard the party is outta control
(ไอ เฮิด เดอะ พาทิ อีส เอ๊าตา ค็อนทโรล)
Make sure you sure about that
(เมค ฌุร ยู ฌุร อะเบาท แดท)
I don’t care about no club
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท โน คลับ)
Cus my man is all I love
(ครัสมาย แม็น อีส ซอร์ ไอ ลัฝ)
Yeah I’m sure about that
(เย่ แอม ฌุร อะเบาท แดท)
Don’t let him blow your high
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม บโล ยุร ไฮ)
Go out and have a nice time
(โก เอ้า แอ็นด แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ไทม)
Now is ya sure about that?
(เนา อีส ยา ฌุร อะเบาท แดท)
Girl I do not get high, and with him I spend all my time
(เกิล ไอ ดู น็อท เก็ท ไฮ , แอ็นด วิฑ ฮิม ไอ ซเพ็นด ออล มาย ไทม)
Yeah I’m sure about that
(เย่ แอม ฌุร อะเบาท แดท)
Ok stay wit your man ill be at the club doing my dance…
(โอเค ซเท วิท ยุร แม็น อิล บี แอ็ท เดอะ คลับ ดูอิง มาย ดานซ)

Oh..
(โอ)
you’re the only one I’m thinking about
([ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอม ติ้งกิง อะเบาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing Out There For Me คำอ่านไทย Missy Elliott feat Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น