เนื้อเพลง Little Wonders คำอ่านไทย Rob Thomas

Meet the Robinsons Soundtrack
(มีท เดอะ โรบินเซิน ซาวแทร็ค)

let it go,
(เล็ท ดิธ โก ,)
let it roll right off your shoulder
(เล็ท ดิธ โรล ไรท ออฟฟ ยุร โฌลเดอะ)
don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
the hardest part is over
(เดอะ ฮาร์เดท พาท อีส โอเฝอะ)
let it in,
(เล็ท ดิธ อิน ,)
let your clarity define you
(เล็ท ยุร คแลริทิ ดิไฟน ยู)
in the end
(อิน ดิ เอ็นด)
we will only just remember how it feels
(วี วิล โอ๊นลี่ จัซท ริเมมเบอะ เฮา อิท ฟีล)

our lives are made
(เอ๊า ไลฝ แซร์ เมด)
in these small hours
(อิน ฑิส ซมอล เอาร)
these little wonders,
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล วันเดอะ ,)
these twists & turns of fate
(ฑิส ทวิซท & เทิน อ็อฝ เฟท)
time falls away,
(ไทม ฟอล อะเว ,)
but these small hours,
(บัท ฑิส ซมอล เอาร ,)
these small hours still remain
(ฑิส ซมอล เอาร ซทิล ริเมน)

let it slide,
(เล็ท ดิธ ซไลด ,)
let your troubles fall behind you
(เล็ท ยุร ทรั๊บเบิ้ล ฟอล บิไฮนด ยู)
let it shine
(เล็ท ดิธ ไฌน)
until you feel it all around you
(อันทีล ยู ฟีล อิท ดอร์ อะเรานด ยู)
and i don’t mind
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไมนด)
if it’s me you need to turn to
(อิฟ อิทซ มี ยู นีด ทู เทิน ทู)
we?ll get by,
(วี ll เก็ท ไบ ,)
it’s the heart that really matters in the end
(อิทซ เดอะ ฮาท แดท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ซิน ดิ เอ็นด)

our lives are made
(เอ๊า ไลฝ แซร์ เมด)
in these small hours
(อิน ฑิส ซมอล เอาร)
these little wonders,
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล วันเดอะ ,)
these twists & turns of fate
(ฑิส ทวิซท & เทิน อ็อฝ เฟท)
time falls away,
(ไทม ฟอล อะเว ,)
but these small hours,
(บัท ฑิส ซมอล เอาร ,)
these small hours still remain
(ฑิส ซมอล เอาร ซทิล ริเมน)

all of my regret
(ออล อ็อฝ มาย ริกเรท)
will wash away some how
(วิล ว็อฌ อะเว ซัม เฮา)
but i can not forget
(บัท ไอ แค็น น็อท เฟาะเกท)
the way i feel right now
(เดอะ เว ไอ ฟีล ไรท เนา)

in these small hours
(อิน ฑิส ซมอล เอาร)
these little wonders
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล วันเดอะ)
these twists & turns of fate
(ฑิส ทวิซท & เทิน อ็อฝ เฟท)
these twists & turns of fate
(ฑิส ทวิซท & เทิน อ็อฝ เฟท)
time falls away but these small hours
(ไทม ฟอล อะเว บัท ฑิส ซมอล เอาร)
these small hours, still remain,
(ฑิส ซมอล เอาร , ซทิล ริเมน ,)
still remain
(ซทิล ริเมน)
these little wonders
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล วันเดอะ)
these twists & turns of fate
(ฑิส ทวิซท & เทิน อ็อฝ เฟท)
time falls away
(ไทม ฟอล อะเว)
but these small hours
(บัท ฑิส ซมอล เอาร)
these little wonders still remain
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล วันเดอะ ซทิล ริเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Wonders คำอ่านไทย Rob Thomas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น