เนื้อเพลง You Leave Me Breathless คำอ่านไทย Justin Bieber

Last night, all smiles, we were holding hands.
(ลาซท ไนท , ออล ซไมล , วี เวอ โฮลดิง แฮ็นด)
And now you, wont share the bed with me,
(แอ็นด เนา ยู , ว็อนท แฌ เดอะ เบ็ด วิฑ มี ,)
Explain if you can.
(เอ็คซพเลน อิฟ ยู แค็น)

We may not agree on this, but lets not fight.
(วี เม น็อท อักรี ออน ดีซ , บัท เล็ท น็อท ไฟท)
Because who cares who is wrong or right? i
(บิคอส ฮู แค ฮู อีส ร็อง ออ ไรท ไอ)
Feel like i can’t breathe like this–your
(ฟีล ไลค ไก แค็นท บรีฑ ไลค ดีซ ยุร)
Grip is too tight.
(กริพ อีส ทู ไทท)

Taken by surprise, because i felt so secure.
(เทคเอ็น ไบ เซิพไรส , บิคอส ไอ เฟ็ลท โซ ซิคยูร)
Because all the things, that you’ve done,
(บิคอส ออล เดอะ ธิง , แดท ยู๊ฟ ดัน ,)
Have let me wondering.
(แฮ็ฝ เล็ท มี วันเดอะริง)

We may not agree on this, but lets not fight.
(วี เม น็อท อักรี ออน ดีซ , บัท เล็ท น็อท ไฟท)
Because who cares who is wrong or right? i
(บิคอส ฮู แค ฮู อีส ร็อง ออ ไรท ไอ)
Feel like i can’t breathe like this–your
(ฟีล ไลค ไก แค็นท บรีฑ ไลค ดีซ ยุร)
Grip is too tight.
(กริพ อีส ทู ไทท)

You leave me breathless with your words
(ยู ลีฝ มี บเรธเล็ซ วิฑ ยุร เวิด)

We can say that we’ve changed, together,
(วี แค็น เซ แดท หวีบ เชนจ , ทุเกฑเออะ ,)
Another day–give me your hand, let me
(แอะนัธเออะ เด กิฝ มี ยุร แฮ็นด , เล็ท มี)
Explain, because i’ve come to terms with
(เอ็คซพเลน , บิคอส แอฝ คัม ทู เทิม วิฑ)
Who you are.
(ฮู ยู อาร์)

We may not agree on this, but lets not fight.
(วี เม น็อท อักรี ออน ดีซ , บัท เล็ท น็อท ไฟท)
Because who cares who is wrong or right? i
(บิคอส ฮู แค ฮู อีส ร็อง ออ ไรท ไอ)
Feel like i can’t breathe like this-your grip
(ฟีล ไลค ไก แค็นท บรีฑ ไลค ดีซ ยุร กริพ)
Is too tight–let’s not fight. your grip is too,
(อีส ทู ไทท เล็ท น็อท ไฟท ยุร กริพ อีส ทู ,)
Is too–tight.
(อีส ทู ไทท)

You leave me breathless with your words.
(ยู ลีฝ มี บเรธเล็ซ วิฑ ยุร เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Leave Me Breathless คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น