เนื้อเพลง N 2 Gether Now คำอ่านไทย Limp Bizkit

Fred: Who can be the boss?
(เฟรด : ฮู แค็น บี เดอะ บอส)
Look up to the cross
(ลุค อัพ ทู เดอะ คร็อซ)
Stranded in the land of the lost
(ซทแร็นด อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ล็อซท)
Standin up, I’m sideways
(แสตนดิน อัพ , แอม ไซดเวส)
I’m blazin’ up the path
(แอม เบลซิน อัพ เดอะ พาธ)
Runnin on the highways of rap
(รูนนิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์ อ็อฝ แร็พ)
Choked up by the smoke and the charcoal
(โชค อัพ ไบ เดอะ ซโมค แอ็นด เดอะ charcoal)
Lava stamps and brands me like a barcode
(ลาฝะ ซแท็มพ แซน บแร็นด มี ไลค เก barcode)
I’m Dashin all the meteor strikes
(แอม แดสชิน ออล เดอะ มีทิเออะ ซทไรค)
Keep the media dykes
(คีพ เดอะ มีเดียะ ไดค)
As re-enforcements for the fight
(แอ็ส รี เอ็นโฟซเม็นท ฟอ เดอะ ไฟท)
And that alone with keep John Ghotti on the phone
(แอ็นด แดท อะโลน วิฑ คีพ จอน Ghotti ออน เดอะ โฟน)
Tangled in his own I got the bees on the track
(แทงเกิล อิน ฮิส โอน นาย ก็อท เดอะ บี ออน เดอะ ทแรค)
Where the f*ck you at?
(ฮแว เดอะ เอฟ *ck ยู แอ็ท)
Method Man – Tical
([ เมธอัด แม็น ทิคอล ])
Let me hear you pigeons run your mouth now
(เล็ท มี เฮีย ยู พีจอัน รัน ยุร เมาธ เนา)
Method Man – Shut the f*ck up!
([ เมธอัด แม็น ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ ! ])
I’m pluggin in them social skills
(แอม pluggin อิน เฑ็ม โซแฌ็ล ซคิล)
That keep my total bills over a million
(แดท คีพ มาย โทแท็ล บิล โอเฝอะ รา มีลยัน)
The last time I checked it
(เดอะ ลาซท ไทม ไอ เช็ค ดิท)
Thank God I’m blessed with the mind that I wreck it
(แธ็งค ก็อด แอม บเล็ซ วิฑ เดอะ ไมนด แดท ไอ เร็ค อิท)
Wait until the second round, I’ll knock him out
(เวท อันทีล เดอะ เซคอันด เรานด , อิล น็อค ฮิม เอ้า)

Method Man: They call me big John stud
(เมธอัด แม็น : เด คอล มี บิก จอน ซทัด)
My middle name mud
(มาย มิ๊ดเดิ้ล เนม มัด)
Dirty water flow
(เดอทิ วอเทอะ ฟโล)
Too much for you thugs
(ทู มัช ฟอ ยู ธัก)
That can’t stand the flood
(แดท แค็นท ซแท็นด เดอะ ฟลัด)
What up doc?
(ฮว็อท อัพ ด็อค)
Hold big gun like Elmer Fudd
(โฮลด บิก กัน ไลค Elmer Fudd)
The sure shot
(เดอะ ฌุร ฌ็อท)
Mr. Meth I’m unplugged
(มีซเทอะ เมตสฺ แอม unplugged)
Learn
(เลิน)
Temperature’s too hot for sunblock
(เทมเพอะระเชอะ ทู ฮ็อท ฟอ sunblock)
Burn
(เบิน)
Playin with minds can get you state time
(เพลย์ยิน วิฑ ไมนด แค็น เก็ท ยู ซเทท ไทม)
Lock behind twelve bars from a great mind
(ล็อค บิไฮนด ทเว็ลฝ บา ฟร็อม มา กเรท ไมนด)
Killa bees in the club when there’s ladybug
(คิวลา บี ซิน เดอะ คลับ ฮเว็น แดร์ ladybug)
Brought a sword to tha dance floor to cut a rug
(บรอท ดา โซด ทู ท่า ดานซ ฟโล ทู คัท ดา รัก)
Love is love all day ’til they both slug
(ลัฝ อีส ลัฝ ออล เด ทิล เด โบธ ซลัก)
And take another life in cold blood
(แอ็นด เทค แอะนัธเออะ ไลฟ อิน โคลด บลัด)
Can’t feel me?
(แค็นท ฟีล มี)
Cause it’s your blood
(คอส อิทซ ยุร บลัด)
Murder is tremendous
(เมอเดอะ อีส ทริเมนดัซ)
Crime is endless
(คไรม อีส เอ็นเล็ซ)
Same sh*t different day
(เซม ฌะ *ที ดีฟเฟอะเร็นท เด)
Father forgive us
(ฟาเฑอะ เฟาะกีฝ อัซ)
They know not what they do
(เด โน น็อท ฮว็อท เด ดู)
Our praises do
(เอ๊า พเรส ดู)
I’m big like easy, ya bigbamboo
(แอม บิก ไลค อีสอิ , ยา bigbamboo)

Method Man: What’s that, I didn’t hear you?
(เมธอัด แม็น : ฮว็อท แดท , ไอ ดิ๊นอิน เฮีย ยู)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Come on a little louder
(คัมมอน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Everybody N 2 Gether now
(เอวี่บอดี้ เอ็น ทู Gether เนา)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
What? What?
(ฮว็อท ฮว็อท)

Method Man: Headstrong, deadcon, dead by dawn
(เมธอัด แม็น : Headstrong , deadcon , เด็ด ไบ ดอน)
Deadweight they dead wrong
(Deadweight เด เด็ด ร็อง)
Let’s get it on
(เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Twelve rounds of throwdown
(ทเว็ลฝ เรานด อ็อฝ throwdown)
Who hold crown?
(ฮู โฮลด คเราน)
Protect land with both pound
(พโระเทคท แล็นด วิฑ โบธ เพานด)
Limp Bizkit
(ลิมพ บิซคิท)
Get around like merry-go
(เก็ท อะเรานด ไลค เมริ โก)
What’s the scenario?
(ฮว็อท เดอะ ซิเนริโอ)
Comin’ through your stereo
(คัมอิน ธรู ยุร ซเทริโอ)
Why risk it
(ฮไว ริซค อิท)
Lifestyles of the prolific and gifted
(ไลฟ์สตายอฺ อ็อฝ เดอะ พโระลีฟอิค แอ็นด กิฟท)
Eight essential vitamins and minerals
(เอท เอ็ซเซนแฌ็ล ไฝทะมิน แซน มีนเออะแร็ล)
Delicious
(ดิลีฌอัซ)
Word on the street is
(เวิด ออน เดอะ ซทรีท อีส)
They bit my thesis
(เด บิท มาย ธีซิซ)
Knocked out their front teethes
(น็อค เอ้า แด ฟรันท ทีฑ)
Tryin to taste mine
(ทายอิน ทู เทซท ไมน)
Actin like they heard through the grapevine
(แอสติน ไลค เด เฮิด ธรู เดอะ grapevine)
Dope fiendin for the baseline
(โดพ ฟรีนดิน ฟอ เดอะ baseline)
To provide rhyme
(ทู พโระไฝด ไรม)
Pharmaceuticals
(ฟามัซยูทิแค็ล)
Hard as nails to the cubicle
(ฮาด แอ็ส เนล ทู เดอะ cubicle)
Where you find that monster
(ฮแว ยู ไฟนด แดท มอนซเทอะ)
She beautiful
(ชี บยูทิฟุล)
Wu-Tang and Limp Bizkit
(Wu ทาง แอ็นด ลิมพ บิซคิท)
Roll on the check
(โรล ออน เดอะ เช็ค)
Kick a hole in the speaker
(คิด กา โฮล อิน เดอะ ซพีคเออะ)
Pull the plug and inject
(พุล เดอะ พลัก แอ็นด อินเจคท)

Fred: Mic check
(เฟรด : ไมคะ เช็ค)
So what’s it all about?
(โซ ฮว็อท ซิท ออล อะเบาท)
Where we gonna run?
(ฮแว วี กอนนะ รัน)
Maybe we can meet up on the sun
(เมบี วี แค็น มีท อัพ ออน เดอะ ซัน)
Discretion is advised
(ดิซคเรฌอัน อีส แอ็ดไฝส)
For the blood of virgin eyes
(ฟอ เดอะ บลัด อ็อฝ เฝอจิน ไอ)
Limpin on the track with Method
(Limpin ออน เดอะ ทแรค วิฑ เมธอัด)
So get the sunblock
(โซ เก็ท เดอะ sunblock)
You get your one shot
(ยู เก็ท ยุร วัน ฌ็อท)
Until you dissolve
(อันทีล ยู ดิสอลฝ)
I revolve around everything you got
(ไอ ริฝอลฝ อะเรานด เอ๊วี่ติง ยู ก็อท)
From outta nowhere prepare
(ฟร็อม เอ๊าตา โนแวร์ พริแพ)
You’ll be blinded by the glare
(โยว บี บไลนด ไบ เดอะ กแล)
I told you not to stare
(ไอ โทลด ยู น็อท ทู ซแท)
Now you’re turned into stone
(เนา ยัวร์ เทิน อีนทุ ซโทน)
Without a microphone
(วิเฑาท ดา ไมคโระโฟน)
But don’t you forget you’re in the zone
(บัท ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ยัวร์ อิน เดอะ โสน)
Method Man – So shut the f*ck up!
([ เมธอัด แม็น โซ ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ ! ])
And take that sh*t back
(แอ็นด เทค แดท ฌะ *ที แบ็ค)
Cause all your sh*t’s whack
(คอส ออล ยุร ฌะ *ts ฮแว็ค)
Method Man – Doodoo is doodoo
([ เมธอัด แม็น [ ดอดอ อีส ดอดอ ])
When it’s way down like that
(ฮเว็น อิทซ เว เดาน ไลค แดท)
Burnin up your brain like a piston
(เบินนิน อัพ ยุร บเรน ไลค เก พีซทัน)
So all those who didn’t listen
(โซ ออล โฑส ฮู ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น)
Never even knew what they were missin
(เนฝเออะ อีเฝ็น นยู ฮว็อท เด เวอ มิซซิน)
And never even knew that the sky was fallin down
(แอ็นด เนฝเออะ อีเฝ็น นยู แดท เดอะ ซไค วอส แฟลลิน เดาน)
Wu-Tang Clan for the crown
(Wu ทาง คแล็น ฟอ เดอะ คเราน)

Method Man: What’s that, I didn’t hear you?
(เมธอัด แม็น : ฮว็อท แดท , ไอ ดิ๊นอิน เฮีย ยู)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Come on a little louder
(คัมมอน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Everybody N2 Gether now
(เอวี่บอดี้ N2 Gether เนา)
Shut the f*ck up!
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
What? What?
(ฮว็อท ฮว็อท)

Method Man: It was over your head all day every day
(เมธอัด แม็น : อิท วอส โอเฝอะ ยุร เฮ็ด ออล เด เอฝริ เด)
S-I-N-Y
(เอส ซาย เอ็น วาย)
1-0-3-0-4
(วัน 0 ที 0 โฟว)
Wu-Tang, Killa Bees, and the Limp
(Wu ทาง , คิวลา บี , แอ็นด เดอะ ลิมพ)
B-I-Z-K-I-T
(บี ไอ ซี เค ไอ ที)
Gotta know the time
(กอททะ โน เดอะ ไทม)
Gotta know to rhyme
(กอททะ โน ทู ไรม)
It ain’t easy bein greezy
(อิท เอน อีสอิ บีนโพลgreezy)
In a world of cleanliness and you know all that other madness
(อิน อะ เวิลด อ็อฝ คเลนลิเน็ซ แซน ยู โน ออล แดท อัฑเออะ แมดเน็ซ)
We gone
(วี กอน)
Peace
(พีซ)

Limp Bizkit, Method Man, rock the house y’all, bring it on
(ลิมพ บิซคิท , เมธอัด แม็น , ร็อค เดอะ เฮาซ ยอล , บริง อิท ออน)

Hey wait up, where you guys going? You’re not recording are you? I’m all alone
(เฮ เวท อัพ , ฮแว ยู ไก โกอิ้ง ยัวร์ น็อท เรคเอิดดิง อาร์ ยู แอม ออล อะโลน)
I can’t do this
(ไอ แค็นท ดู ดีซ)
Feel it
(ฟีล อิท)
You guys feel it out there?
(ยู ไก ฟีล อิท เอ้า แดร์)
Check your head if you feel it
(เช็ค ยุร เฮ็ด อิฟ ยู ฟีล อิท)
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Every day is brigther than the next day, at least that’s what you think
(เอฝริ เด อีส brigther แฑ็น เดอะ เน็คซท เด , แอ็ท ลีซท แด๊ท ฮว็อท ยู ธิงค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N 2 Gether Now คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น