เนื้อเพลง Love Train คำอ่านไทย Wolfmother

What’d you see girl on the love train
(เหวิด ยู ซี เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน)
I said, what’d you see girl on the love train now
(ไอ เซ็ด , เหวิด ยู ซี เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน เนา)
I said, I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ เซ็ด , ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)
I said, I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ เซ็ด , ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)

I saw different faces and different places
(ไอ ซอ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ แซน ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)
x2
([ x2 ])

What’d you see girl on the love train?
(เหวิด ยู ซี เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน)
? said different luck is with no name
([ ] เซ็ด ดีฟเฟอะเร็นท ลัค อีส วิฑ โน เนม)
Tellin me all things all the same
(เทลลิน มี ออล ธิง ซอร์ เดอะ เซม)
I said I gotta get back girl on the love train
(ไอ เซ็ด ดาย กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน)

I saw different faces and different places
(ไอ ซอ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ แซน ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)

solo/s
([ โซโล /เอส ])

I saw different faces and different places
(ไอ ซอ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ แซน ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)

I saw different faces, different places
(ไอ ซอ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ , ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
I gotta get back girl on the love train, oh
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เกิล ออน เดอะ ลัฝ ทเรน , โอ)

Love x9
(ลัฝ [ x9 ])
Aow!
(Aow !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Train คำอ่านไทย Wolfmother

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น