เนื้อเพลง Take My Hand คำอ่านไทย Dido

Touch My Skin And Tell Me What You’re Thinking
(ทั๊ช มาย ซคิน แอ็นด เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Take My Hand And Show Me Where We’re Going
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด โฌ มี ฮแว เวีย โกอิ้ง)
Lie Down Next To Me Look Into My Eyes And Tell Me Oh Tell Me What You’re Seeing
(ไล เดาน เน็คซท ทู มี ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน เท็ล มี โอ เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ ซีอิง)
So Sit On Top Of The World And Tell Me How You’re Feeling
(โซ ซิท ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด เท็ล มี เฮา ยัวร์ ฟีลอิง)
What You Feel Now Is What I Feel For You
(ฮว็อท ยู ฟีล เนา อีส ฮว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)

Take My Hand And If I’m Lying To You
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
I’ll Always Be Alone
(อิล ออลเว บี อะโลน)
If I’m Lying To You
(อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
See My Eyes They Carry Your Reflection
(ซี มาย ไอ เด แคริ ยุร ริฟเคลฌัน)
Watch My Lips And Hear The Words I’m Telling You
(ว็อช มาย ลิพ แซน เฮีย เดอะ เวิด แอม เทลลิง ยู)
Give Your Trust To Me And Look Into My Heart And Show Me Show Me What You’re Doing
(กิฝ ยุร ทรัซท ทู มี แอ็นด ลุค อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด โฌ มี โฌ มี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง)
So Sit On Top Of The World And Tell Me How You’re Feeling
(โซ ซิท ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด เท็ล มี เฮา ยัวร์ ฟีลอิง)
What You Feel Now Is What I Feel For You
(ฮว็อท ยู ฟีล เนา อีส ฮว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)

Take My Hand And If I’m Lying To You
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
I’ll Always Be Alone
(อิล ออลเว บี อะโลน)
If I’m Lying To You
(อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
Take Your Time If I’m Lying To You
(เทค ยุร ไทม อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
I Know You’ll Find That You Believe Me
(ไอ โน โยว ไฟนด แดท ยู บิลีฝ มี)
You Believe Me
(ยู บิลีฝ มี)

Feel The Sun On Your Face And Tell Me What You’re Thinking
(ฟีล เดอะ ซัน ออน ยุร เฟซ แอ็นด เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Catch The Snow On Your Tongue And Show Me How It Tastes
(แค็ช เดอะ ซโน ออน ยุร ทัง แอ็นด โฌ มี เฮา อิท เทซท)
Take My Hand And If I’m Lying To You
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
I’ll Always Be Alone
(อิล ออลเว บี อะโลน)
If I’m Lying To You
(อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
Take Your Time If I’m Lying To You
(เทค ยุร ไทม อิฟ แอม ลายยิง ทู ยู)
I Know You’ll Find That You Believe Me
(ไอ โน โยว ไฟนด แดท ยู บิลีฝ มี)
You Believe Me
(ยู บิลีฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take My Hand คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น