เนื้อเพลง Weak คำอ่านไทย Jojo

[VERSE 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I don’t know what it is that you’ve done to me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส แดท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
But it’s caused me to act in such a crazy way
(บัท อิทซ แคสซฺ มี ทู แอ็คท อิน ซัช อะ คเรสิ เว)
Whatever it is that you do when you do what you’re doing
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส แดท ยู ดู ฮเว็น ยู ดู ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง)
It’s a feeling that I want to stay
(อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ไอ ว็อนท ทู ซเท)
‘Cuz my heart starts beating triple time
(คัซ มาย ฮาท ซทาท บืดิงสฺ ทริ๊พเพิ่ล ไทม)
With thoughts of lovin’ you on my mind
(วิฑ ธอท อ็อฝ ลัฝวิน ยู ออน มาย ไมนด)
I can’t figure out just what to do
(ไอ แค็นท ฟีกยุร เอ้า จัซท ฮว็อท ทู ดู)
When the cause and cure is you, you
(ฮเว็น เดอะ คอส แอ็นด คิวเร อีส ยู , ยู)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I get so weak in the knees
(ไอ เก็ท โซ วีค อิน เดอะ นี)
I can hardly speak, I lose all control
(ไอ แค็น ฮาดลิ ซพีค , ไอ ลูส ออล ค็อนทโรล)
Then somethin’ takes over me
(เด็น ซัมติน เทค โอเฝอะ มี)
In a daze, your love’s so amazing
(อิน อะ เดส , ยุร ลัฝ โซ อะเมสอิง)
It’s not a phase
(อิทซ น็อท ดา เฟส)
I want you to stay with me, by my side
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท วิฑ มี , ไบ มาย ไซด)
I swallow my pride
(ไอ ซวอลโล มาย พไรด)
Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet
(ยุร ลัฝ อีส โซ สวี้ท , อิท น็อค มี ไรท ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท)
Can’t explain why your lovin’ makes me weak
(แค็นท เอ็คซพเลน ฮไว ยุร ลัฝวิน เมค มี วีค)

[VERSE 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Time after time after time I’ve tried to fight it
(ไทม อาฟเทอะ ไทม อาฟเทอะ ไทม แอฝ ทไร ทู ไฟท ดิธ)
But your love is strong, it keeps on holdin’ on
(บัท ยุร ลัฝ อีส ซทร็อง , อิท คีพ ออน โฮดดิน ออน)
Resistance is down when you’re around, pride’s fading
(ริสีซแท็นซ อีส เดาน ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด , พไรด เฟดิง)
In my condition I don’t want to be alone
(อิน มาย ค็อนดีฌอัน นาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน)
‘Cuz my heart starts beating triple time
(คัซ มาย ฮาท ซทาท บืดิงสฺ ทริ๊พเพิ่ล ไทม)
With thoughts of lovin’ you on my mind
(วิฑ ธอท อ็อฝ ลัฝวิน ยู ออน มาย ไมนด)
I can’t figure out just what to do
(ไอ แค็นท ฟีกยุร เอ้า จัซท ฮว็อท ทู ดู)
When the cause and cure is you, you
(ฮเว็น เดอะ คอส แอ็นด คิวเร อีส ยู , ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
I’ve tried hard to fight it
(แอฝ ทไร ฮาด ทู ไฟท ดิธ)
No way can I deny it
(โน เว แค็น นาย ดิไน อิท)
Your love’s so sweet
(ยุร ลัฝ โซ สวี้ท)
It knocks me off my feet
(อิท น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[BRIDGE 2:]
([ บริจ ทู : ])
I get so weak
(ไอ เก็ท โซ วีค)
Blood starts racing through my veins
(บลัด ซทาท เรสซิ่ง ธรู มาย เฝน)
I get so weak
(ไอ เก็ท โซ วีค)
Boy it’s somethin’ I can’t explain
(บอย อิทซ ซัมติน นาย แค็นท เอ็คซพเลน)
I get so weak
(ไอ เก็ท โซ วีค)
Somethin’ ’bout the way you do the things you’re do-oo-oo-in’
(ซัมติน เบาท เดอะ เว ยู ดู เดอะ ธิง ยัวร์ ดู โอโอ โอโอ อิน)
Knocks me right off of my feet off my feet
(น็อค มี ไรท ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท [ ออฟฟ มาย ฟีท ])
Can’t explain why your lovin’ makes me weak I get so
(แค็นท เอ็คซพเลน ฮไว ยุร ลัฝวิน เมค มี วีค [ ไอ เก็ท โซ ])

[CHORUS TO FADE]
([ โครัซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Weak คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น