เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย R. Kelly

I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)
To every city
(ทู เอฝริ ซีทอิ)
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)
Every hood
(เอฝริ ฮุด)
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)
And every block
(แอ็นด เอฝริ บล็อค)
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)
Good Ol’ America!
(เกิด Ol อะเมริคะ !)

Rollin’ through the hood
(โรลลิน ธรู เดอะ ฮุด)
Just stopped by to say what’s up
(จัซท สต๊อปพฺ ไบ ทู เซ ฮว็อท อัพ)
Came to let you know
(เคม ทู เล็ท ยู โน)
That your baby boy ain’t doing so tough
(แดท ยุร เบบิ บอย เอน ดูอิง โซ ทั๊ฟ)
And even though you passed
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยู พาซ)
Going on four long years
(โกอิ้ง ออน โฟ ล็อง เยีย)
Still waking up late at night crying tears
(ซทิล เวคกิ้ง อัพ เลท แอ็ท ไนท คไรอิง เทีย)
Just thinking about those days
(จัซท ติ้งกิง อะเบาท โฑส เด)
You used to talk to me
(ยู ยูซ ทู ทอค ทู มี)
Smilin’ while I’m sippin’ on this Hennesy
(สไมลิน ฮไวล แอม ซิบปิ่น ออน ดีซ เฮนเนสซี)
And remember we bragged on how rich we would be
(แอ็นด ริเมมเบอะ วี bragged ออน เฮา ริช วี เวิด บี)
To get up out this hood was like a fantasy
(ทู เก็ท อัพ เอ้า ดีซ ฮุด วอส ไลค เก แฟนทะซิ)

And now you hear my songs the radio is bangin’
(แอ็นด เนา ยู เฮีย มาย ซ็อง เดอะ เรดิโอ อีส แบงงิน)
Oh I can’t believe my ears
(โอ ไอ แค็นท บิลีฝ มาย เอีย)
And what everybody’s sayin’
(แอ็นด ฮว็อท เอวี่บอดี้ เซย์อิน)
And boy I’ll tell you
(แอ็นด บอย อิล เท็ล ยู)
Folks don’t know the half
(โฟค ด้อนท์ โน เดอะ ฮาล์ฟ)
I would give it all up
(ไอ เวิด กิฝ อิท ดอร์ อัพ)
Just to take one ride
(จัซท ทู เทค วัน ไรด)

With you
([ วิฑ ยู ])
How I used to kick it on the front porch
(เฮา ไอ ยูซ ทู คิด อิท ออน เดอะ ฟรันท โพช)
With you
([ วิฑ ยู ])
And how I used to lay back and smoke weed
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู เล แบ็ค แอ็นด ซโมค วี)
With you
([ วิฑ ยู ])
And all the little days and party joints we’d do
(แอ็นด ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เด แซน พาทิ จอยนท เว็ด ดู)
Now I’m just missing you
(เนา แอม จัซท มีซซิง ยู)
How I wish
(เฮา ไอ วิฌ)

* I wish that I could hold you now
(* ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด โฮลด ยู เนา)
I wish that I could touch you now
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ทั๊ช ยู เนา)
I wish that I could talk to you
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ทอค ทู ยู)
Be with you somehow
(บี วิฑ ยู ซัมฮาว)
I know you’re in a better place
(ไอ โน ยัวร์ อิน อะ เบทเทอะ พเลซ)
And you know I can see your face
(แอ็นด ยู โน ไอ แค็น ซี ยุร เฟซ)
I know you’re smiling down on me
(ไอ โน ยัวร์ ซไมลอิง เดาน ออน มี)
Saying everything’s okay
(เซอิง เอ๊วี่ติง โอเค)
And if I never leave this thug life
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเออะ ลีฝ ดีซ ธัก ไลฟ)
I’ll see you again someday
(อิล ซี ยู อะเกน ซัมเดย์)
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิฌ , ไอ วิฌ , ไอ วิฌ)

Now ever since this money come
(เนา เอฝเออะ ซินซ ดีซ มันอิ คัม)
Been nothing but stress
(บีน นัธอิง บัท ซทเร็ซ)
Sometimes I wish I could trade in my success
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด เทรด อิน มาย ซัคเซซ)
Y’all look at me and say boy you’ve been blessed
(ยอล ลุค แกท มี แอ็นด เซ บอย ยู๊ฟ บีน บเล็ซ)
But y’all don’t see the inside of my unhappiness
(บัท ยอล ด้อนท์ ซี ดิ อีนไซด อ็อฝ มาย อันแฮพปีเนต)
Man I swear this s**t gets heavy like a ton
(แม็น นาย ซแว ดีซ เอส **ที เก็ท เฮฝอิ ไลค เก ท็อง)
That’s why you hear me shootin’
(แด๊ท ฮไว ยู เฮีย มี ชูดทิน)
This real s**t off like a gun
(ดีซ ริแอ็ล เอส **ที ออฟฟ ไลค เก กัน)
Hmm I wonder how my friends would treat me now
(อึม ไอ วันเดอะ เฮา มาย ฟเร็นด เวิด ทรีท มี เนา)
If I wasn’t iced up with a Bentley and a house
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น ไอซ อัพ วิฑ อะ เบนลี่ แอ็นด อะ เฮาซ)
That’s why fake ass n*ggas get fake ass digits
(แด๊ท ฮไว เฟค อาซ เอ็น *ggas เก็ท เฟค อาซ ดีจอิท)
And fake ass playas get a real playa hatin’ ’em
(แอ็นด เฟค อาซ พอลเย เก็ท ดา ริแอ็ล พอลเย แฮดดิน เอ็ม)
Honey Love goes platinum and y’all ass come around
(ฮันอิ ลัฝ โกซ พแลทนัม แอ็นด ยอล อาซ คัม อะเรานด)
But y’all don’t wanna raise the roof
(บัท ยอล ด้อนท์ วอนนา เรส เดอะ รูฟ)
Until my s**t is going down
(อันทีล มาย เอส **ที อีส โกอิ้ง เดาน)

And now you hear my songs the radio is bangin’
(แอ็นด เนา ยู เฮีย มาย ซ็อง เดอะ เรดิโอ อีส แบงงิน)
Oh I can’t believe my ears
(โอ ไอ แค็นท บิลีฝ มาย เอีย)
And what everybody’s sayin’
(แอ็นด ฮว็อท เอวี่บอดี้ เซย์อิน)
And boy I’ll tell you
(แอ็นด บอย อิล เท็ล ยู)
Folks don’t know the half
(โฟค ด้อนท์ โน เดอะ ฮาล์ฟ)
I would give it all up
(ไอ เวิด กิฝ อิท ดอร์ อัพ)
Just to take one ride
(จัซท ทู เทค วัน ไรด)

With you
([ วิฑ ยู ])
How I used to hoop off in them tournaments
(เฮา ไอ ยูซ ทู ฮูพ ออฟฟ อิน เฑ็ม ทั๊วนาเม้นท์)
With you
([ วิฑ ยู ])
And how I used to club hop on weekends
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู คลับ ฮ็อพ ออน วี๊คเกน)
With you
([ วิฑ ยู ])
Your family called the morning of the tragic end
(ยุร แฟมอิลิ คอล เดอะ มอนิง อ็อฝ เดอะ ทแรจอิค เอ็นด)
Damn, my condolensces
(แด็ม , มาย condolensces)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Voices in my head be telling me to come to church
(ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด บี เทลลิง มี ทู คัม ทู เชิช)
Saying the Lord is the only way for you to stop the hurt
(เซอิง เดอะ ลอด อีส ดิ โอ๊นลี่ เว ฟอ ยู ทู ซท็อพ เดอะ เฮิท)
Dreaming of windows black tinted like a hurst
(ดรีมมิง อ็อฝ วีนโด บแล็ค ทินท ไลค เก hurst)
When waking up to life sometimes seems worst
(ฮเว็น เวคกิ้ง อัพ ทู ไลฟ ซัมไทม์ ซีม เวิซท)
And all I ever wanted is to be a better man
(แอ็นด ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท อีส ทู บี อะ เบทเทอะ แม็น)
And I try to keep it real with my homies now
(แอ็นด ดาย ทไร ทู คีพ อิท ริแอ็ล วิฑ มาย โฮมี เนา)
For me to save the world I don’t understand
(ฟอ มี ทู เซฝ เดอะ เวิลด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
How did I become the leader of a billion men?
(เฮา ดิด ดาย บิคัม เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ อะ บีลยัน เม็น)

And now you hear my songs the radio is bangin’
(แอ็นด เนา ยู เฮีย มาย ซ็อง เดอะ เรดิโอ อีส แบงงิน)
Oh I can’t believe my ears
(โอ ไอ แค็นท บิลีฝ มาย เอีย)
And what everybody’s sayin’
(แอ็นด ฮว็อท เอวี่บอดี้ เซย์อิน)
And boy I’ll tell you
(แอ็นด บอย อิล เท็ล ยู)
Folks don’t know the half
(โฟค ด้อนท์ โน เดอะ ฮาล์ฟ)
I would give it all up
(ไอ เวิด กิฝ อิท ดอร์ อัพ)
Just to take one ride
(จัซท ทู เทค วัน ไรด)

With you
([ วิฑ ยู ])
How I used to street perform on Friday
(เฮา ไอ ยูซ ทู ซทรีท เพอะฟอม ออน ฟไรดิ)
With you
([ วิฑ ยู ])
And how I used to go to church on Easter Sunday
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู โก ทู เชิช ออน อีซเทอะ ซันดิ)
With you
([ วิฑ ยู ])
Standing here throwing them songs at me
(ซแทนดิง เฮียร โตววิง เฑ็ม ซ็อง แอ็ท มี)
Somebody pray for me
(ซัมบอดี้ พเร ฟอ มี)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น