เนื้อเพลง Don’t Wanna Lose You Now คำอ่านไทย Backstreet Boys

I Never Thought That I Would Lose My Mind
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด ลูส มาย ไมนด)
That I Could Control This
(แดท ไอ เคิด ค็อนทโรล ดีซ)
Never Thought That I’d Be Left Behind
(เนฝเออะ ธอท แดท อาย บี เล็ฟท บิไฮนด)
That I Was Stronger Than You
(แดท ไอ วอส สตองเกอร์ แฑ็น ยู)
Baby
(เบบิ)
Girl If Only I Knew What I’ve Done
(เกิล อิฟ โอ๊นลี่ ไอ นยู ฮว็อท แอฝ ดัน)
You Know
(ยู โน)
So Why Don’t You Tell Me
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล มี)
And I
(แอ็นด ดาย)
I Would Bring Down The Moon And The Sun
(ไอ เวิด บริง เดาน เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซัน)
To Show
(ทู โฌ)
How Much I Care
(เฮา มัช ไอ แค)

Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Baby I Know We Can Win This
(เบบิ ไอ โน วี แค็น วิน ดีซ)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
No No
(โน โน)
Or Ever Again
(ออ เอฝเออะ อะเกน)

I’ve Got This Feeling You’re Not Gonna Stay
(แอฝ ก็อท ดีซ ฟีลอิง ยัวร์ น็อท กอนนะ ซเท)
It’s Burning Within Me
(อิทซ เบรินนิง วิฑีน มี)
The Fear Of Losing
(เดอะ เฟีย อ็อฝ โรซิง)
Of Slipping Away
(อ็อฝ สลิพปิง อะเว)
It Just Keeps Getting Closer
(อิท จัซท คีพ เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
Baby
(เบบิ)
Whatever Reason To Leave That I’ve Had
(ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น ทู ลีฝ แดท แอฝ แฮ็ด)
My Place
(มาย พเลซ)
Was Always Beside You
(วอส ออลเว บิไซด ยู)
And I
(แอ็นด ดาย)
Wish That I Didn’t Need You So Bad
(วิฌ แดท ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ แบ็ด)
Your Face Just Won’t Go Away
(ยุร เฟซ จัซท ว็อนท โก อะเว)

Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Baby I Know We Can Win This
(เบบิ ไอ โน วี แค็น วิน ดีซ)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
No No
(โน โน)
Or Ever Again
(ออ เอฝเออะ อะเกน)

Dont Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)

I Never Thought That I Would Lose My Mind
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด ลูส มาย ไมนด)
That I Could Control This Yes
(แดท ไอ เคิด ค็อนทโรล ดีซ เย็ซ)
Never Thought That I’d Be Left Behind
(เนฝเออะ ธอท แดท อาย บี เล็ฟท บิไฮนด)
That I Was Stronger Than You Oh
(แดท ไอ วอส สตองเกอร์ แฑ็น ยู โอ)

Don’t Want To Lose To Loneliness
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ทู โลนลิเน็ซ)
Girl I Know We Can Win
(เกิล ไอ โน วี แค็น วิน)
Don’t Want To Lose To Emptiness No No
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ทู เอมทิเน็ซ โน โน)
Never Again
(เนฝเออะ อะเกน)

Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Baby I Know We Can Win This
(เบบิ ไอ โน วี แค็น วิน ดีซ)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)
No No
(โน โน)
Or Ever Again
(ออ เอฝเออะ อะเกน)

Don’t Wanna Lose You Now
(ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Wanna Lose You Now คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น