เนื้อเพลง A Thousand Words คำอ่านไทย Savage Garden

We Stumble In A Tangled Web
(วี แสตมเบิล อิน อะ แทงเกิล เว็บ)
Decaying Friendships Almost Dead
(ดีเคยิง ฟเร็นฌิพ ออลโมซท เด็ด)
And Hide Behind A Mask Of Lies
(แอ็นด ไฮด บิไฮนด อะ มาซค อ็อฝ ไล)
We Twist And Turn And We Avoid
(วี ทวิซท แอ็นด เทิน แอ็นด วี อะฝอยด)
All Hope Of Salvage Now Devoid
(ออล โฮพ อ็อฝ แซลฝิจ เนา ดิฝอยด)
I See The Truth Inside Your Eyes
(ไอ ซี เดอะ ทรูธ อีนไซด ยุร ไอ)
So Take All This Noise Into Your Brain
(โซ เทค ออล ดีซ นอยส อีนทุ ยุร บเรน)
And Send It Back Again
(แอ็นด เซ็นด ดิท แบ็ค อะเกน)
I’ll Bear The Cost Shed My Skin Call
(อิล แบ เดอะ ค็อซท ชี มาย ซคิน คอล)
You Up And Then
(ยู อัพ แอ็นด เด็น)
I’ll Say The Words Out Loud
(อิล เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด)

Chorus
(โครัซ)
You Could Resurrect A Thousand
(ยู เคิด เรสะเรคท ดา เธาแส็น)
Words To Deceive Me More And More
(เวิด ทู ดิซีฝ มี โม แอ็นด โม)
A Thousand Words Will Give The
(อะ เธาแส็น เวิด วิล กิฝ เดอะ)
Reasons Why I Don’t Need You
(รี๊ซั่น ฮไว ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
Anymore
(แอนนี่มอ)

Time Manipulates Your Heart
(ไทม มะนีพอิวเลท ยุร ฮาท)
Preconceptions Torn Apart
(Preconceptions โทน อะพาท)
Begin To Doubt My State Of Mind
(บีกีน ทู เดาท มาย ซเทท อ็อฝ ไมนด)
But I Won’t Go Down On What I Said
(บัท ไอ ว็อนท โก เดาน ออน ฮว็อท ไอ เซ็ด)
I Won’t Retract Convictions Read
(ไอ ว็อนท ริทแรคท ค็อนฝีคฌัน เร็ด)
I May Perplex But I’m Not Blind
(ไอ เม เพิพเลคซ บัท แอม น็อท บไลนด)
So Take All This Noise Into Your Brain
(โซ เทค ออล ดีซ นอยส อีนทุ ยุร บเรน)
And Send It Back Again
(แอ็นด เซ็นด ดิท แบ็ค อะเกน)
I’ll Bear The Cost Shed My Skin Call
(อิล แบ เดอะ ค็อซท ชี มาย ซคิน คอล)
You Up And Then
(ยู อัพ แอ็นด เด็น)
I’ll Say The Words Out Loud
(อิล เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด)

Chorus
(โครัซ)

I’ll Say The Words Out Loud I’ll Say A
(อิล เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด อิล เซ อะ)
Thousand Words Or More
(เธาแส็น เวิด ออ โม)

Manipulation Fabrication
(มะนิพิวเลฌัน แฟบริเคฌัน)
Conversation Annihilation
(คอนเฝอะเซฌัน แอ็นไนอิเลฌัน)
I’ll Say A Thousand Words Or More
(อิล เซ อะ เธาแส็น เวิด ออ โม)
Damnation Frustration Elevation
(แด็มเนฌัน ฟรัซทเรฌัน เอลิเฝฌัน)
Procreation
(พโรคริเอฌัน)
I’ll Say A Thousand Words Or More
(อิล เซ อะ เธาแส็น เวิด ออ โม)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Thousand Words คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น