เนื้อเพลง Same Direction คำอ่านไทย Hoobastank

Whenever I step outside, somebody claims to see the light
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซเท็พ เอาทไซด , ซัมบอดี้ คเลม ทู ซี เดอะ ไลท)
It seems to me that all of us have lost our patience.
(อิท ซีม ทู มี แดท ดอร์ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ ล็อซท เอ๊า เพเฌ็นซ)
‘Cause everyone thinks they’re right, and nobody thinks that there just might
(คอส เอ๊วี่วัน ธิงค เดรว ไรท , แอ็นด โนบอดี้ ธิงค แดท แดร์ จัซท ไมท)
Be more than one road to our final destination
(บี โม แฑ็น วัน โรด ทู เอ๊า ไฟแน็ล เดซทิเนฌัน)

But I’m not ever going to know if I’m right or wrong
(บัท แอม น็อท เอฝเออะ โกอิ้ง ทู โน อิฟ แอม ไรท ออ ร็อง)
‘Cause we’re all going in the same direction
(คอส เวีย ออล โกอิ้ง อิน เดอะ เซม ดิเรคฌัน)
And I’m not sure which way to go because all along
(แอ็นด แอม น็อท ฌุร ฮวิช เว ทู โก บิคอส ออล อะลอง)
We’ve been going in the same direction
(หวีบ บีน โกอิ้ง อิน เดอะ เซม ดิเรคฌัน)

I’m tired of playing games, of looking for someone else to blame
(แอม ไทร อ็อฝ พเลนิ่ง เกม , อ็อฝ ลุคอิง ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ ทู บเลม)
For all the holes in answers that are clearly showing
(ฟอ ออล เดอะ โฮล ซิน อานเซอะ แดท อาร์ คเลียลิ โชว์วิง)
For something to fill the space, was all of the time I spent a waste
(ฟอ ซัมติง ทู ฟิล เดอะ ซเพซ , วอส ซอร์ อ็อฝ เดอะ ไทม ไอ ซเพ็นท ดา เวซท)
‘Cause so many choices point the same way I was going…..
(คอส โซ เมนอิ ชอยซ พอยนท เดอะ เซม เว ไอ วอส โกอิ้ง)

So why does there only have to be one correct philosophy?
(โซ ฮไว โด แดร์ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ทู บี วัน เคาะเรคท ฟิลอซโอะฟิ)
I don’t want to go and follow you just to end up like one of them
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู โก แอ็นด ฟอลโล ยู จัซท ทู เอ็นด อัพ ไลค วัน อ็อฝ เฑ็ม)
And why are you always telling me what you want me to believe?
(แอ็นด ฮไว อาร์ ยู ออลเว เทลลิง มี ฮว็อท ยู ว็อนท มี ทู บิลีฝ)
I’d like to think that I can go my own way and meet you in the end.
(อาย ไลค ทู ธิงค แดท ไอ แค็น โก มาย โอน เว แอ็นด มีท ยู อิน ดิ เอ็นด)

But I’m not ever going to know…
(บัท แอม น็อท เอฝเออะ โกอิ้ง ทู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Direction คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น