เนื้อเพลง Stacy’s Mom คำอ่านไทย Fountains Of Wayne

Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

Stacy can I come over
(สเตซี่ แค็น นาย คัม โอเฝอะ)
After school after school
(อาฟเทอะ ซคูล [ อาฟเทอะ ซคูล ])
We can hang around
(วี แค็น แฮ็ง อะเรานด)
by the pool hang by the pool
(ไบ เดอะ พูล [ แฮ็ง ไบ เดอะ พูล ])
Did your mom get back
(ดิด ยุร มัม เก็ท แบ็ค)
from her business trip business trip
(ฟร็อม เฮอ บีสเน็ซ ทริพ [ บีสเน็ซ ทริพ ])
Is she there?
(อีส ชี แดร์)
Or is she tryin to give me the slip give me the slip
(ออ อีส ชี ทายอิน ทู กิฝ มี เดอะ ซลิพ [ กิฝ มี เดอะ ซลิพ ])

You know I’m not the little boy
(ยู โน แอม น็อท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
that I used to be
(แดท ไอ ยูซ ทู บี)
I’m all grown up
(แอม ออล กโรน อัพ)
Now baby can’t you see!?
(เนา เบบิ แค็นท ยู ซี !)

Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
She’s all I want, and I’ve waited for so long
(ชี ซอร์ ไอ ว็อนท , แอ็นด แอฝ เวท ฟอ โซ ล็อง)
Stacy can’t ya see? you’re just not the girl for me
(สเตซี่ แค็นท ยา ซี ยัวร์ จัซท น็อท เดอะ เกิล ฟอ มี)
I know it might be wrong but,
(ไอ โน อิท ไมท บี ร็อง บัท ,)
I’m in love with Stacy’s mom
(แอม อิน ลัฝ วิฑ สเตซี่ มัม)

Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

Stacy do you remember
(สเตซี่ ดู ยู ริเมมเบอะ)
when I mowed your lawn mowed your lawn
(ฮเว็น นาย โม ยุร ลอน [ โม ยุร ลอน ])
Your mom came out
(ยุร มัม เคม เอ้า)
With just a towel on towel on
(วิฑ จัซท ดา เท๊าเว่ล ออน [ เท๊าเว่ล ออน ])
I could tell she liked me
(ไอ เคิด เท็ล ชี ลิค มี)
From the way she stared way she stared
(ฟร็อม เดอะ เว ชี ซทา [ เว ชี ซทา ])
And the way she said
(แอ็นด เดอะ เว ชี เซ็ด)
” ya missed a spot over there”spot over there
(” ยา มิซ อะ สพอท โอเฝอะ แดร์”[ สพอท โอเฝอะ แดร์ ])

And I know that you think its just a fantasy
(แอ็นด ดาย โน แดท ยู ธิงค อิทซ จัซท ดา แฟนทะซิ)
But since your dad walked out
(บัท ซินซ ยุร แด็ด วอค เอ้า)
your mom could use a guy like me
(ยุร มัม เคิด ยูซ อะ ไก ไลค มี)

Stacy’s mom, has got it goin on
(สเตซี่ มัม , แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
She’s all I want and I’ve waited for so long
(ชี ซอร์ ไอ ว็อนท แอ็นด แอฝ เวท ฟอ โซ ล็อง)
Stacy can’t ya see?
(สเตซี่ แค็นท ยา ซี)
You’re just not the girl for me
(ยัวร์ จัซท น็อท เดอะ เกิล ฟอ มี)
I know it may be wrong but,
(ไอ โน อิท เม บี ร็อง บัท ,)
I’m in love with Stacy’s mom
(แอม อิน ลัฝ วิฑ สเตซี่ มัม)

Stacy’s mom has got it goin on shes got it goin on
(สเตซี่ มัม แฮ็ส ก็อท ดิธ โกอิน ออน [ ชี ก็อท ดิธ โกอิน ออน ])
She’s all I want and I’ve waited for so long
(ชี ซอร์ ไอ ว็อนท แอ็นด แอฝ เวท ฟอ โซ ล็อง)
Stacy can’t ya see, You’re just not the girl for me
(สเตซี่ แค็นท ยา ซี , ยัวร์ จัซท น็อท เดอะ เกิล ฟอ มี)
I know it might be wrong, I’m in love with-
(ไอ โน อิท ไมท บี ร็อง , แอม อิน ลัฝ วิฑ)

Stacy’s mom, ah-oh-ah-oh
(สเตซี่ มัม , อา โอ อา โอ)
I’m in love with-
(แอม อิน ลัฝ วิฑ)
Stacy’s mom, ah-oh-ah-oh
(สเตซี่ มัม , อา โอ อา โอ)
Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
Stacy can’t ya see?
(สเตซี่ แค็นท ยา ซี)
You’re just not the girl for me
(ยัวร์ จัซท น็อท เดอะ เกิล ฟอ มี)
I know it might be wrong but
(ไอ โน อิท ไมท บี ร็อง บัท)
I’m in love with Stacy’s mom
(แอม อิน ลัฝ วิฑ สเตซี่ มัม)

boy would i lke to get my d*ck into that
([ บอย เวิด ดาย lke ทู เก็ท มาย d*ck อีนทุ แดท ])
lick her p*ssy lick her tits and her crack
([ ลิค เฮอ พี *ssy ลิค เฮอ ทิท แซน เฮอ คแร็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stacy’s Mom คำอ่านไทย Fountains Of Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น